HB METAL s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c8t auz lsw k54 lbg lkx 12p 96n 7js xji qry b31 ywr w50
3 Tržby z predaja tovaru bte mjz f33 ji4 krf iry 241 pog tay 7zi 1pw cu3 01h tqx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mnb fk5 7iz rh3 pha 237 41j mnd 8qs 42z ug7 hll y0w s5q
5 Tržby z predaja služieb 59 660 150 177 188 916 157 584 109 079
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 027
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jm r 4v m 5xa l d45 t bbk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pap e07 xcq awr y7v ua0 m8v iu9 fja 2f1 pda 3iw dxx bye
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 106 829 105 093 108 067 112 530 101 201 117 074 137 560
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6q2 uav h3 mli cv 3vt vgb t9e seh vcj 8dl 5nh 8zl 5ql
14 Služby 8n va7 c8 20s 8a kgl 8p ql9 6p3 mjc 71 wa4 eu 60c
15 Osobné náklady yq hnm wb 5ld 2m j5i al 318 e1 e22 np 9u3 bc ise
16 Mzdové náklady c1 e90 2f 16f g0 cc7 9y ora pc nrs 48 d1r 9l oli
18 Náklady na sociálne poistenie 12 354 8 557 7 776 17 666 19 853 16 762 15 865
19 Sociálne náklady 1 rgw o45 ed4 v cy4 5 d3w w zia l 8rk
20 Dane a poplatky peo 9fc y glo o pd1 b ho8 o q0i d wzf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v 2l6 0 80f w 7xt e mns i dlm in 2uh q 14g
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l 43x e js5 2 lph p d65 de xko y aoe
25 Opravné položky k pohľadávkam t hga
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e nuu s pwx 5 n7r 3 ei1 b 6g1 v fvp k sua
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e lt9 f b2n c lp6 sk o48 50 gcp y p8a -2w pmp
28 Pridaná hodnota yc lqm f9 ffq qr qa7 sa tj1 c9 c43 o6 n2j zx 2gr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu nq u n zd m f
39 Výnosové úroky j
42 Kurzové zisky vf v 72 p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 j e g d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z k7m h1b n adc q osh 8 i10 o ukr g jds
49 Nákladové úroky ips 6hf 4 by4 l ejn o qyp 5 p2z b dqt
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 5r1 4 8dt 2 wmd
51 Ostatné nákladové úroky g lk9 1 2ww t qhx
52 Kurzové straty 4 cl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ki5 nsj 8od s3w 3 0cx n3y w3r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q z91 -v4y -a 27y -6 k2t -f 96l -2 q9l -j ltt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d kvx y gl7 i puz 9 nel t s8p t 48w -25 ndd
57 Daň z príjmov evo 67z i 6m7 6 m4w l qd0 i e69
58 Daň z príjmov splatná 3ns 5wl 5 d46 5 3k6 e 9mq 7 nch
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 292 1 704 3 099 6 523 6 386 2 908 -58 416