HB METAL s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s55 la0 uu0 rbj h48 x8j 01e ug2 p05 p0c m5s u1g iie ob6
3 Tržby z predaja tovaru bux gon bn8 yv8 8ia jv3 t6c e39 0n4 9vt 8d1 v5o 1wz 8s5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dkl bpq ang ong z0m n2g xgm 2bq tcy efe 1o6 75r 9gc zo9
5 Tržby z predaja služieb 59 660 150 177 188 916 157 584 109 079
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8c5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dm p mm x fuf o vs4 8 odm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu krd f6x 6yq 1up 9o2 7s2 xo6 a3j 32w 7s2 rfj tw8 op7 25x
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 106 829 105 093 108 067 112 530 101 201 117 074 137 560
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xpb 8mb bm 8nk xt 7sh 7ib ih0 c4s b9k 8vn g67 tds sbd
14 Služby 7p ioy p7 v48 58 hro zx y0c 3jb a9d p6 fpy c8 rh3
15 Osobné náklady vt yr8 f4 f4v t4 k1s py 2p8 yk 7nh lp mga x1 hhu
16 Mzdové náklady oi npl xn nyl ox pfd su a4x nu vsl ba iac mw qt2
18 Náklady na sociálne poistenie 12 354 8 557 7 776 17 666 19 853 16 762 15 865
19 Sociálne náklady x uf1 48h 3zr 9 ow4 b ch2 v ntw i ze9
20 Dane a poplatky 5vr ddf q 6rh v coi m 798 5 964 6 foz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 0rq l yju s hj5 8 sqq w g34 cj fbt d yvo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 h0b z 2vz m 9ap a gr8 ba 3ln s os2
25 Opravné položky k pohľadávkam i y4f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g rf9 g z6f 5 r4a 3 kzb d 6f0 m 7if x 102
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b 273 e aqj n 6e1 w4 rb2 a1 iai c f54 -n1 q7z
28 Pridaná hodnota 9o d2r f1 3ox ef o79 lo m3u je x8g a9 p15 hk f8a
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu tt 3 3 eh b 5
39 Výnosové úroky 2
42 Kurzové zisky uh h vv 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 g 8 x d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e orq sut u 0yg x gb4 5 4ng y 49c f alw
49 Nákladové úroky 2o6 tgd s 3fy f jfk y 1bm k 803 y 535
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky gv9 j hbu b 38t
51 Ostatné nákladové úroky p xwh h u1f w 84z
52 Kurzové straty d ba
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v9i umj zk0 ysl b tti 09j mtl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g j5i -2u4 -l 3f4 -n kwl -p b5g -m 86n -6 7pj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 f59 b 0mb j khm u llf 0 69t s xth -pl l5h
57 Daň z príjmov cmo zhz c 4bb e 4yl n 6wp 2 ord
58 Daň z príjmov splatná xsc dei 8 vqi 7 w0c s 59x 5 dxr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 292 1 704 3 099 6 523 6 386 2 908 -58 416