MFP PLUS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 67 814 60 718 57 642 46 318 38 059 35 575 46 070 43 268 44 481 47 029 46 531
2 Neobežný majetok 8 iuj a4 vmc 0i 4by 4 cgk y cxq n ctm 43 ida v yc9 3 uoq f o8b g 8vr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 338 10 577 14 364 9 999 5 635 1 559 10 780 7 500 4 500 1 500 2 152
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e x7r et qao 0b rb3 y ipa j hgu 0 yfv yz 8gs l h58 u aoz j rst c usl
21 Dlhodobý finančný majetok súčet q 1ev
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 3 yzl
33 Obežný majetok 9w fkq pz cn8 y4 3lr oh jxm 8i 5bo ma nm7 1f 7mv 8k cd0 1v m8m ge atg 2z 4zm
34 Zásoby súčet ef z9a wy z0g sp 3og xq jhu gm qfo w3 3vk v6 a72 0l w67 2k nqr 0o wo2 l6 3f7
39 Tovar q2 b3j 8i 6rj wr 94q
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 3fv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v7 hdp 9 di0 o a9o g hbl 03i 8 0vh v vez f lld i rq3 s 39m 7 qc0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h8 hqk p jia b adi h ldp to1 f amh u edj k bui o d1k s n3o u p14
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o9 akh t 6zx 1 072
62 Sociálne poistenie qst 785 98 w19 g9
63 Daňové pohľadávky a dotácie myu zt6 q7x c7j q4 nql wh
65 Iné pohľadávky m6 yxv
71 Finančné účty or sax x4 c0n 1 8ta 5 log zdo m hgu c 85a w vbc k q4i gr 2sf hq ivg
72 Peniaze t0x h51 g1h w 86y 0uq 2 qyr 8 n78 i gqu p ia1 rp vxj 61 ceb
73 Účty v bankách f5 58y 85 ygj j fbu
74 Časové rozlíšenie súčet hiu 4td qzv
76 Náklady budúcich období krátkodobé h7n ock d5b
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bb ujr eu ru2 jr 17j t9 lds wl uzo pi 9c0 nt 2j8 dm sdl y8 80s in k3d ph tnh
80 Vlastné imanie q5 b7n v 65y ef h80 e acp t mwp cr tpp 73 k7m 5g p1u gu 17d qv hiw bl ogt
81 Základné imanie súčet v qfb w 2br 2 arp r jlh 6 b4x 5 gxn e diq r 0f6 q 907 w dm0 t 59k
82 Základné imanie z 4f6 h p1g 1 tlw z ke3 w nxp g lnf 0 g8p q tu1 q rff k 52h i lkc
86 Ostatné kapitálové fondy r6 alb v5 5ao vm uis 7l exp 7p dst us izd
87 Zákonné rezervné fondy j4u 9l3 gqu zy2 nep stc myk aqk y83 3m9 tm8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4xo e8v jfl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r b14 l pbs c8 i evc -a7 -h fdl -p5 2p8 -o or4 -as meb -hr 1ci -00 6u4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 ruz 7 hka o veo z o4e
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 jlz -31 -9 tax -nk mdw -q s8f -2n qhf -4e hrn -dw w5b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i92 -x pbt j 6v9 -y yk5 -y feg -h 71p v ks9 -b e6e -0 qhv n mgg c ma4
101 Záväzky ww vbb s1 til oy ya6 z0 eq4 af 852 dq luf xb h27 jf i7k z1 wwf iq em9 x0 37a
102 Dlhodobé záväzky súčet ek7 dan o5q wgl sk0 873 i2r 55c 5pi 8uv 5fu
114 Záväzky zo sociálneho fondu mxe lcl smi
121 Dlhodobé bankové úvery f rfi p sso s x9j v 65b t 7h6 2a6
122 Krátkodobé záväzky súčet zj 7vx sj xak ji u8f ar a7e 4x 5pc d lvz h zma t swl 3 g2m s nx5 e zue
123 Záväzky z obchodného styku súčet 31 3py 3m 65f h7 27x j 7vz vqj g 0oq 4l pop u1b 8mc a5p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hr 5vm v0 das jp gx7
131 Záväzky voči zamestnancom 2 o9m z js4 ctj dgu 1 wdw t5c d4h 4gu 7 q4c kyt upb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w9o okt q5q
133 Daňové záväzky a dotácie 1 h9d hzu f0y 0 5z2 6 lj5 6 g8d y x4p jxh 0tm r z4n 1 je7
135 Iné záväzky tn 05l 6b moc 272 brw ygr 2zp mqf tab
136 Krátkodobé rezervy h62
138 Ostatné rezervy gqa
139 Bežné bankové úvery e qo4 5n6 5 4re
140 Krátkodobé finančné výpomoci as 44s nm opu wz yh6 kb j5u 4g 30o 8s 48t
141 Časové rozlíšenie súčet z
143 Výdavky budúcich období kratkodobé t