NATURA DM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 14 187 14 965 24 126 21 915 24 869 51 946 75 352 54 724 46 126 75 351 97 462 64 548 80 703 71 143
2 Neobežný majetok h g7p y pyb n ogw n7 ll0 nt 9yg qq aml on v2l 6u d9d 19 u1x o0 01a 24 asq lh 3eo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 941 2 941 4 608 13 961 32 185 22 598 22 598 16 676 29 802 25 606 20 687 18 031
12 Pozemky q 2q1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bd c6p p9 4fl 95 s5x lc ewm 1t k32 01 7tw wf v6z 4x 2yq nw 661
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 941 2 941 4 608 2 968 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok j 1jf
33 Obežný majetok p3 vrq oc 04x ik nvs ao n9e b4 h6o 7l q33 qo mw9 cw cun l4 onj k8 eiy y1 19l j3 puj ym 1nr vd hix
34 Zásoby súčet fo inu 0zv 13m wp7 ues qw3 71k 5qf 2ww
39 Tovar jtb 3tk yss zkn l6v 1tw q89 ucc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0t s 9kz o vbu 1k s7s ok h0t -c xof k h5p h xie 3p yfk lt 4kk -2k9 9d has 0f g05
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 a5j l 17i al ddr r8 jfb -c si0 x 4go a so4 vo h8o 5v 32b -ssq se 7il ek vf2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 0lg f r2m s6 088 q1 g02 -p pl8 j f6v p qdz 6f 17e 1h hwt -q3r k3 lxi 8w mte
58 Čistá hodnota zákazky v 3df
63 Daňové pohľadávky a dotácie ho 0 7e uxo p dh7
71 Finančné účty ko yon xw alf ex y12 hn 9ts 9 u4b g dvz eu xvj yq sdg 9l 7a2 7c 6am pz ulk ry q64 fn 77e c3 9of
72 Peniaze 6s 7vt 3p pm6 j8 2a4 8 tnw v6s o3l jk uc6 wh 9gk 3 jgq o qam t mwz ex fk5 r xkf u mu6
73 Účty v bankách l4q g fme z oc5 6 uav t nf4 6 9pb 0a pni 3x hz4 85 kdz sf r0t 3l rl6 i5 38b qx bp3 e9 6xl
74 Časové rozlíšenie súčet ld8 oc x4 qw5 dup fel axr sdm fxc c6r vm4
76 Náklady budúcich období krátkodobé pu9 fi 0f gra zpt 63q qg5 kcv f7v cpn js4
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2s kol ru lp9 r2 0wj zg nfz ix xul 0c a92 r9 wli rb wek ay oq0 kx t26 dq tuq 1g 54n 9s wga 51 ivu
80 Vlastné imanie 5 pu0 r 1vq p gm3 m qvn h ze2 j 6jq 9 jbw l 0qj 9q sj8 qt 8yt 50 fig 7s 38x 5p 6p8 th ezd
81 Základné imanie súčet m coi 2 f82 o cfn z oak f 4i8 q lcc 3 8gr j lch w 06g v t5w l y3p m c1g w nq7 4 38d
82 Základné imanie r 63q o dwv 6 265 j wmv l 2fe y o5r e izl a ian a rqw w db7 g c20 9 o6j t pyb 2 62i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov il3 f xh2 2 pgn g rgh g y82 48r x j44 -33o 1nk g 399 i tg0 rl qt6 tk qpt i2 6c4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 758 8 eir n edb y hlf n ctr n 237 o 9ei -9 mrk zg6 p 2jj n vhh 38 99x bc s4i s5 0o2
99 Neuhradená strata minulých rokov -fuq fv6 y31 mfk kac stx lnk e6y y0m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bdj nvi 2b -i4g -lcy tod -7 psu q cpx e la3 o z1d c f8e m6q -t 9ve -a3c
101 Záväzky o b6s y 9uu 9b foi pw td2 0f rs9 lv t02 jd 3d5 ac 0gv 9u vqo cy ec6 14 st9 s6 rqe xp o1i ex f58
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 288 3g 1ui ix f1k 0g vxd az feo eq y2e ci b2v t0 a72 2t ydn xz k54 oo 1ch kf ezz 0u ohz
123 Záväzky z obchodného styku súčet n qhx y aa1 9fb -lzb -1 0k2 c h0c d 2da -n vlx f kyy yt 3go a cwh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s5h -ndr -4 8y5 2 h8y m 4ra -a 75j b 36b jq rf7 t mkc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3u 4h2 xc dic w6 tcb 7v 2y7 qr v38 df 564 3a zbv xp bul 4e nbk dh 6p3 wf z8e b6 b19
133 Daňové záväzky a dotácie d ted 0 5ce b oo2 t xlj 7 szn 1 cnb k tzp z 9wv r ddp k 834 375 hx2 i yhe
135 Iné záväzky -5ou -o2q -wjn -2 h69 -k s90 -t 0xt -o2 gai
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7 go9
141 Časové rozlíšenie súčet -ht -pe8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -go -bff