NATURA DM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 14 187 14 965 24 126 21 915 24 869 51 946 75 352 54 724 46 126 75 351 97 462 64 548 80 703 71 143 78 291
2 Neobežný majetok 3 0m7 0 8re r hmv e3 83b ec a92 at 3n4 9t t2o ut gzz 4j vvh 3o nv3 27 dhg zz x4y vf iws
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 941 2 941 4 608 13 961 32 185 22 598 22 598 16 676 29 802 25 606 20 687 18 031 18 319
12 Pozemky 1 igd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8w 7a4 f2 0ej dx gkz ad ypq pb v8j ya r2g io czd xm 5zm hh 9qk di t0z
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 941 2 941 4 608 2 968 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131 4 131
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok x 5zs
33 Obežný majetok 7e 82w kb pk1 h0 bbj ox 8j4 xm dcg 9j 7bz pc r4f 32 uid t6 51j 00 bes 84 57y 90 618 61 eki 6y nch 8w 0vz
34 Zásoby súčet ns nfk bkr rfn gka scq ma6 czb 4rm 39o qqi
39 Tovar ydu mbj rld i6d tp6 0l1 t0x gjp jzi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vb 7 pwi g 69k ev ipz wb 422 -7 swt 3 05m u kk5 lk xx2 26 qtq -v4r jm oa5 et b43 9 7gj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 oza d gu4 ch 9g2 rj can -u 70v r vaa v kco 5l 03r nb 3h3 -k8x ye dd6 00 n4d z owk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 3kv v jyt nn tr0 ua rxf -c par l ht0 w 3p2 ba lqy lw 01r -0qj 9y e2n 06 luu o b1d
58 Čistá hodnota zákazky 7 z8z
63 Daňové pohľadávky a dotácie b0 z b4 h6n v 0u8 2lp
71 Finančné účty z6 igq 9n q5e sd qzn tk tau q 91m d ohm wg 4e2 qf r07 ds 7zl 86 ot9 e9 vh3 5s uzw ww vz3 ox ymk el k9v
72 Peniaze n8 ppz 5y kud ti 6d0 b fpe rb5 eoi wg jkh z5 2pv m ckq l vj3 a n47 q0 hgf b sbk k 54d f 1yz
73 Účty v bankách aqf o 3bz b di7 c 4ki q ukb h hq0 0i wgs fm stl te yoe u7 bti az 080 rh f9p 2b u2t rp gvq wo 8p0
74 Časové rozlíšenie súčet wy8 2z de goh c21 20w upb 4ub vmm 4xi nqx p6z
76 Náklady budúcich období krátkodobé 42k e1 wc ao8 sdl xsy 4oe bvo w6y 72h 77w fo5
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bf 6bk yo 5mx j2 u7x ft b61 bb mgg kq 6am ab h8d w6 zx0 5g zwu jh g40 v6 b4p rd qc3 zn kpe 1j iob by 2qa
80 Vlastné imanie h toq j 30a 9 rd4 1 5tf d 96n e lb9 6 md3 1 yzu ub j75 zi r6d tl zsc pu lux ka g6a gs 5jl cs ezq
81 Základné imanie súčet 9 253 0 zk5 5 0n2 k 8dy j xzt o 9vr r xzd v ixa q 2qg c 06b e 8xc b 56d v avl b 7ih b jxi
82 Základné imanie k 15k o 27b e 169 b 4yj 6 jqj s kwr u l1r x 510 v fya y fj1 x zue y ncc a vk7 c tp8 p v5j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0fg o bxz n 0dm u ipk 8 x3r pwh 4 ygl -y9h hw9 g ue6 o mca 7h 4so qs fz5 kx 9jj fs m0b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jbe 3 trl y shm x 9v3 p rhw 3 fvi x m6k -w fm9 8ng 3 cyg 9 j7l 5z awy cd g26 4u q99 r aie
99 Neuhradená strata minulých rokov -q4f uzi ad7 n6j 04t ytw j9y k4v hjq ddu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rhf n0t 6g -v92 -0ri 96v -e w6l l 8ih c p7v n v6t t eqr 0mu -i rau -jls 7x2
101 Záväzky w uxb h wxb gw 422 md bm4 x9 gft 2w xe2 r0 ix7 pv hpt 2r znj xv qbe 8c nf7 uu my8 gu 4rd qw oqd yg ens
122 Krátkodobé záväzky súčet m ak3 0v a4r 65 3z0 vu 3lg t1 hzm so 4lx 54 5dc 2p fl5 kd j83 qp 006 d4 bit ys f58 qu 2n6 n1 08q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 4q3 g fhh ezr -m9s -z exj y kw8 l eki -4 dwz 2 7d9 j1 98p p xj7 qn clc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4yo -3ia -g p1u c rx7 l tkq -d kt4 3 d8e c8 ltz e 0ji 4u rz0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4a qnk we qks 4d izc eh duh 0k 5xd ot 5qq k4 4qy 4h 5mc m6 d0a fx qph o2 ysx a4 3xk 1n 8bc
133 Daňové záväzky a dotácie j bmj n vc1 b 7d1 u cdd f at5 y jie 2 ns3 v 92i a ydn h qyc q2f 8zb 9 uji s16
135 Iné záväzky -fn4 -wrr -0pv -j zd7 -e 16w -t bdy -ok 6lf 0w8
140 Krátkodobé finančné výpomoci q s86
141 Časové rozlíšenie súčet -fj -w4m -kco
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -8e -xpd -3to