Trizna Group s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18780/L
Dátum vzniku
22.03.2007
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne; za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 7.12.2017)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.12.2017)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 7.12.2017)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 7.12.2017)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť (od 7.12.2017)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 7.12.2017)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 7.12.2017)
 • projektovanie stavieb – vodohospodárske stavby (od 7.12.2017)
 • prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie (od 7.12.2017)
 • finančný lízing (od 7.12.2017)
 • faktoring a forfaiting (od 7.12.2017)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 7.12.2017)
 • obchodná činnosť- nákup a predaj tovaru (od 22.3.2007)
 • ubytovacie služby (od 22.3.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne spracovaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 22.3.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 22.3.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 22.3.2007)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 22.3.2007)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 22.3.2007)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 22.3.2007)
 • cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 22.3.2007)
 • osobná cestná doprava s obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od 22.3.2007)
 • organizovanie hudobných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 22.3.2007)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 22.3.2007)
 • prevádzkovanie parkoviska (od 22.3.2007)
 • prenájom motorových vozidiel (od 22.3.2007)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.3.2007)
 • administratívne práce (od 22.3.2007)
 • prenájom športových potrieb (od 22.3.2007)
 • servis športového náradia (od 22.3.2007)
 • vedenie účtovníctva (od 22.3.2007)
 • prevádzkovanie lyžiarskych vlekov (od 22.3.2007)
 • prevádzkovanie biliardových stolov (od 22.3.2007)
 • prevádzkovanie nevýherných automatov (od 22.3.2007)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností- realitná činnosť (od 22.3.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Miroslava Triznová
  Bobrovec 523
  03221 Bobrovec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.03.2007
 • Gabriel Trizna
  Bobrovec 218
  03221 Bobrovec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.03.2007
 • Ing. Daniel Trizna
  Bobrovec 523
  03221 Bobrovec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.03.2007
 • Diana Matia
  Bobrovec 523
  03221 Bobrovec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.10.2017
 • Ing. Juraj Trizna
  Kolomana Sokola 4426/8
  03101 Liptovský Mikuláš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.10.2017
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor,
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny v znení zmien prijatých dňa 27.10.2017.zep
 • Úplné znenie ZL z 7/12/17
 • Podpisový vzor.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • účtovná závierka 2007
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Vyhlásenie
 • Účtovná závierka 2010+poznámky+vyhlásenie
 • účtovná závierka 2008+poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z VZ z 7/12/17
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.2.2015.zep
 • spoločenská zmluva zo 14.11.2009
 • rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladu do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá a o zmene spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 27.10.2017.zep
 • BOBRÍK_Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti a listina prítomných spoločníkov.zep
 • Osvedčenie.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnené zo dňa 24.11.2017.zep
Dátum aktualizácie
08.03.2023
Domény