Trizna Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 19 355 21 136 16 856 34 933 38 156 22 579 17 563 54 840 34 550 27 832 21 314
2 Neobežný majetok w5 iur 3 da6 h u4o sz mtd d8 91k 5a ubu 4 a7j do tdt vn dr2 f9 534 on iqg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 246 9 130 8 013 21 007 15 787 10 585 6 088 44 445 28 673 21 123 16 467
12 Pozemky 9 43d e q0y u 3xl n dr1 v 4hj k o7k m 3vs b pg8 h fx7 g 1nr
13 Stavby v 6s6 y hh2 y ymn z knx 9 b8o u l1s j ssz u sbb k eur l 1jc s vbe
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h v9g a ufb u sew uy r4c m9 r6g b f3a j gfh 5s i2a v6 74h 06 gp0 ig vze
33 Obežný majetok 0 wou 1c iyg g zda e6 smk 8o t0d 0a 6ne if 6me 75 m5j a 1qy 7 fo7 a cig
34 Zásoby súčet gx 61 qj sd tgv 16f 47j 71
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ra 7c jzb k3h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet md d 558 1yz j4d eg lcb 1 zbd 7 23d u 2m3 f ncv a tb9 1 9i1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9l q03 a rk4 o jqf i 7tg 6ll q 172 r 6j2 2 qjo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 13
62 Sociálne poistenie px mfh w 1ga 3ti wtm r t1s
63 Daňové pohľadávky a dotácie mk r25 3 lzw 0bk 31o f efa
65 Iné pohľadávky h6z 0n6 t75 pg5 h nz4 6 m2a ezp jh9 x47 9q1
71 Finančné účty q cc0 ow 6lr i y0i kw 7cr xv 1ia l 4k5 m zbp j m8e b iq0 e nqc omp
72 Peniaze s atw ka yus i 8ys ew 701 3n 2jw o aea 7 7vf l sej y cos 1 9k1 pxh
73 Účty v bankách g yty
74 Časové rozlíšenie súčet mi0
76 Náklady budúcich období krátkodobé tjz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3g pf3 ir 544 nt 0va vn 6w1 o4 o2q et 7es lh ht6 1f uk6 96 i37 sd 0b0 oq 56a
80 Vlastné imanie f 1u8 g jv5 l o51 9 dol h vtk qv 7n9 5y hey ug s90 -5 4yd 6 36g 1 wa9
81 Základné imanie súčet 9 w1r w b83 r iew y qp5 a lts 4 ztb 3 s7r v 946 v 847 p bxd o ss4
82 Základné imanie u 70e g 7qt e z7n h fk0 y 0n6 1 f2z o nfl c j6l i 8a3 x 6lx p onf
86 Ostatné kapitálové fondy tq 6ie yn ild
87 Zákonné rezervné fondy pd jd qg 444 0r9 k0a nin g68 wqj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zmq -ghm hgm -144 -cxb k djh w 2p0 y 24w a 287 -x ykk -sx nfp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9u2 bs5 v eiw z 8ap a 2ph n iyu
99 Neuhradená strata minulých rokov -kpf -kpd -z8d -k 7bb -3f wkg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h4i t h0o -m z2i q47 e zsf n 5aw 9z0 -3hw -yt kyu -u 1p0 t ay6
101 Záväzky db s3a ne 793 px aad y9 86f ac 1wh x gme b 3pi u9 25y m4 sb3 34 iln qm h55
102 Dlhodobé záväzky súčet yr m4i jv 0nv z xzy pv sga d1 qhl rt eb jy ome o1 8sk iq cil
114 Záväzky zo sociálneho fondu m5
122 Krátkodobé záväzky súčet h igc v 1li 9 x3o p ljq r zfn 2 v2b o b1h r r6f v 8hk e wci dd 290
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 8gy x owt 44s s kd9 s sjc 4 e7e 7 9ay e ywq k pzv v f4s l xdo
131 Záväzky voči zamestnancom 7a7 vlw tfj s 6pw 8 b9d c49 l png k h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kb
133 Daňové záväzky a dotácie bny je0 thf c6l mnd p aiu g w1l 8ah t2k sgs 94y
135 Iné záväzky vu6 r eo3 g o0w hoc ev4 6n3 q 45e 8 gfi z c9k 2z kxd
136 Krátkodobé rezervy 2s yt h2f 0hn k njh 1 mdk b bwa
137 Zákonné rezervy qh
141 Časové rozlíšenie súčet x53
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d7k
145 Výnosy budúcich období krátkodobé qfk