Trizna Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 19 355 21 136 16 856 34 933 38 156 22 579 17 563 54 840 34 550 27 832
2 Neobežný majetok c0 zbq f vs7 8 8mi yp bqj 7m 6wb hc 622 o js8 qo fd5 fu p4e wu htu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 246 9 130 8 013 21 007 15 787 10 585 6 088 44 445 28 673 21 123
12 Pozemky m bn3 q s5i 7 qjt v ujl s pfe w yur a err 9 p9b i 7qi
13 Stavby z te5 r fzf f avv x k2t q hc1 h 9n5 t z1l 1 ruj s bol y 9am
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 zms q rd5 f 7j3 ed 70e lk k7e r oir 8 pw9 w4 a9s ji jti sm upu
33 Obežný majetok 8 m8o y5 sgy j iel 8m z5w 7t v92 mv 59k 6w jnv h2 yt5 f e3q 7 wpz
34 Zásoby súčet vk og 30 no 3o5 7h6 nox
41 Dlhodobé pohľadávky súčet iz dt kqj iqi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ak 2 aok wt2 9fa 7k mme 9 mhi i eoe t 5xu z 4va 2 ml1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vi eui l k84 y 16e t m79 fa0 4 tk0 5 v37
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qf
62 Sociálne poistenie 4e sc1 t aie xpc 1ny
63 Daňové pohľadávky a dotácie kb vex t pm0 syl n4w
65 Iné pohľadávky 45u hd3 hut dii j 1sz k wvi ofw qtb b26
71 Finančné účty 6 ryt y4 1ci 1 exs i8 lua ub aqn e qww 1 z96 6 ehj c yix k t24
72 Peniaze 7 t29 3q f6r v i6p tx 6gi 1c z81 l r5q i 01j x cj9 o qiu d bdd
73 Účty v bankách q 279
74 Časové rozlíšenie súčet 137
76 Náklady budúcich období krátkodobé 77u
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ht n6o ql 0zz vj hg9 ax cue j4 zgt lg gfb 1q yf2 eu ayh qz jdl oq baf
80 Vlastné imanie b t37 w zcf j 9ri r f3y m 4mu ik 1n4 w6 jf0 o8 xnf -g 49k 3 sti
81 Základné imanie súčet 6 he5 t xma l ym2 z xtb c ojl j ihl s u0x 9 ln2 o swv 2 4l2
82 Základné imanie m e03 4 qzx y dwv b lic g 169 b kvk 1 wpl a fcr 8 ktm u qef
86 Ostatné kapitálové fondy cc niw
87 Zákonné rezervné fondy 65 xm 43 2wh wl0 5ar 0ja d60
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zgp -ca9 hc0 -on6 -kf4 9 udr h mlv 8 va2 8 1jy -t iqs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jpi 5cq u uyy h 1w6 9 nwj p 6lu
99 Neuhradená strata minulých rokov -206 -gzk -vib -t woo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9l3 9 uvx -7 w0l 80e d t7m 1 7gf gxs -b2d -sv 82d -y 4um
101 Záväzky cx b9y ng h0d vv x6p we sw1 ay une 2 guo l vmr 8u 5hk 34 kfg l3 wv7
102 Dlhodobé záväzky súčet b1 w5o hb j2g 2 wqi cz 6js 2i n1b 3a vi t2 ffd le iqf dp zld
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8h
122 Krátkodobé záväzky súčet s 8na 6 bqg c 7fo j 1eg j re3 x ddq r kl1 d b4w e wav v qhn
123 Záväzky z obchodného styku súčet v v5e g kwd fuu n 6q4 n 9tz j t8u f 0ai s mu7 y qfj i apu
131 Záväzky voči zamestnancom 270 e7j q0o b m2h 6 t43 egb y ldj l g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k7
133 Daňové záväzky a dotácie 7td jyn 5hp o6k etn y 4ah e vks s7u es0 7lq
135 Iné záväzky dv5 2 ta3 4 2gg p7m ojn vh7 n wfa y puy r 7n3
136 Krátkodobé rezervy ee qp 07h km7 w 2us e et9 9 mfn
137 Zákonné rezervy v9
141 Časové rozlíšenie súčet 2d5
143 Výdavky budúcich období kratkodobé f7r
145 Výnosy budúcich období krátkodobé iyc