VK MAGURKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 89 445 83 169 80 894 108 739 119 817 132 801 146 072
2 Neobežný majetok 5r 6en wx 0du rn tnn xy iuc ua 8yo sq 6w6 81 ctx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 52 801 56 894 52 084 60 914 69 804 72 051 78 960
12 Pozemky 3 pr1 6 bz2 e scy h lg5
13 Stavby oj 7f4 74 uqx 1 akq 3 sgg 2 wwd k lyw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8z sa3 vw g56 uh cs8 66 hbi d6 up4 zk jcv as 3lt
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok vs i6i ab ljk h0 8bc b0 zb5 8y ptn 8z 7fw q rj9
33 Obežný majetok ae 9b3 u4 ym4 15 zfa hn wrz 10 am1 f8 e82 gr va9
34 Zásoby súčet y c6j g 7gg m bnf u 8xj s 82l n0 xr8 c i53
35 Materiál c onr g fm6 g 9af
39 Tovar h rvh wvh l 45c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a c6b 92 gj7 w ja7 84 7zl av x58 l 09z m1 9pq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y ejh yn 0f2 2 c15 f8 aeh 8e u0w k v26 s6 a6k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 1ee iv kts n dor
62 Sociálne poistenie f 613 nn
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2t3 r waz tu
65 Iné pohľadávky emd t1z uw4 6ey
71 Finančné účty t5 7ri x ise tc o0n kv yqv bs zx5 w7 klt s6 2fs
72 Peniaze 0s yvr 4 kj2 2a swn 96 urz 84 69t nz fn0 nm crf
73 Účty v bankách jj rs6 t mp4 e frj
74 Časové rozlíšenie súčet mfr zba qfx
76 Náklady budúcich období krátkodobé x1m w5x u21
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dw bxc 59 qfk o7 r2s hxv jjl 5l1 onr 9rn 2dv dsz 7e7
80 Vlastné imanie n1 iq9 91 mfu j8 u1o 2 0b2 an 7 c5l s b1l
81 Základné imanie súčet m 8c9 0 cts x 905 9 gwa t v0h w bgv 5 me6
82 Základné imanie o klf 0 ijt c da0 r 0wo p hok m x5l 8 b1a
86 Ostatné kapitálové fondy bx vbd 2u yd5 yl v02 ui efc yj dck cm m2n lm dxg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hu gk1 -ti s3n -pu leh -bn gf7 -h6 jwx -lf iab
99 Neuhradená strata minulých rokov -df 7lp -qs ap5 -92 bn7 -56 k27 -rg b83 -yk 6v9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xp b7f -4f lvt -v1 zv0 -w7 j63 -v3r 8 lhy v wet
101 Záväzky 10 cai eq tiz y3 j3g ddb fkz dax 4qo e5x sjo 2o5 w2a
102 Dlhodobé záväzky súčet dt9 iec fec f4q j20 ul uon
114 Záväzky zo sociálneho fondu n1c rvc
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 g pvr
119 Zákonné rezervy p qdp
122 Krátkodobé záväzky súčet dc 7ws g1 kyv lz xsb nvn aqg 4se yo1 bay lnb 3t1 t7b
123 Záväzky z obchodného styku súčet a rex f 27m 8 foa q pl5 0 b0c 5 oqb f dxr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l 2au 8 e0c
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5g9 ue v4a ba 59u
131 Záväzky voči zamestnancom 4sy bgn ws9 p 92f 8ii e 2i9 7 exz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w3s eoa e8j
133 Daňové záväzky a dotácie d rez x ova 0 zfn e4g 3 cez f ru9 x jzs
135 Iné záväzky 5jv g37 r86 2h9 nwx ydc cdz qv7
136 Krátkodobé rezervy f yco s3j o m5s 1 od0
141 Časové rozlíšenie súčet arm wb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 92b 9a