VK MAGURKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 89 445 83 169 80 894 108 739 119 817 132 801 146 072
2 Neobežný majetok d0 b5m h3 ahv 4b ylo i7 gwv x7 oa4 n1 gvc wt 5qz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 52 801 56 894 52 084 60 914 69 804 72 051 78 960
12 Pozemky b 93z m r38 s 009 j qbt
13 Stavby ru obi sl pbl b 469 u fi4 o bz8 s r0q
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0k ghl 9w eww bb rcq m1 0jk ep gmt 5w uvg xv efn
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok od ewg xt t3u id mmu g8 abl wn t5x cx wzg 0 mb1
33 Obežný majetok ka 9rj gt fmm i4 pxl jg ywp fm z8a xu td7 lf oei
34 Zásoby súčet 1 pc4 0 6ux p jqa 7 owp 4 y84 2y e2b i p6i
35 Materiál 6 piz s 7jq t fi1
39 Tovar l yi3 cb8 w xkr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a ylx ig 7gg a 3z6 80 lf1 jv iig q r3c mo sbm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 813 hr kh2 c npk ui ruy p4 9v9 p y5z 32 cme
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g 1zz 72 2nx f mjc
62 Sociálne poistenie 4 dxh 2t
63 Daňové pohľadávky a dotácie hfx x vr9 58
65 Iné pohľadávky 2dd ewn 82l 4ll
71 Finančné účty 2t uix c rls 5y 3kg uu bhe mp hlq cs 42e q4 umg
72 Peniaze nb crn e 8kg tu 73k rn fpr 6i 9zp 1z w7y 5r 3jq
73 Účty v bankách x6 kst q zgz p bwy
74 Časové rozlíšenie súčet ayq eqq r3h
76 Náklady budúcich období krátkodobé xxu bwg jq7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h1 pgd 2b avy a8 ssc om1 x9l luf 9rd qca bxi b76 vgw
80 Vlastné imanie jt rfl f4 1xh jy nw7 a qlj tk k 7sc m gqb
81 Základné imanie súčet u de7 3 s7o s 2sr e k8x d atw 0 06t k wzh
82 Základné imanie p 25k m 8m9 1 ijh n msf 1 vvg x so2 b vf4
86 Ostatné kapitálové fondy i2 mh2 ki acs m8 0tv 8l 4go mz c18 yu lir t7 ncy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d0 3mz -0s b3m -cr 26z -oz 5yg -ce np8 -ha zzw
99 Neuhradená strata minulých rokov -fr hil -vy n0i -9w p00 -zn mfe -li 8k5 -g2 mcj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pv z2x -dx e4h -op aug -2m 4ae -0pg r 78r k 6d3
101 Záväzky ai i55 8s u70 mm aex vd6 gnu 4gs ecp c33 vy6 1jq 291
102 Dlhodobé záväzky súčet euv 0di cxs 6mq u4h k4 rib
114 Záväzky zo sociálneho fondu f4v czl
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 b ywe
119 Zákonné rezervy m 2ed
122 Krátkodobé záväzky súčet 25 9zy s7 n2k cf 8eb suk u5a 3bo dh5 qo9 w41 rx1 1lb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 aff 2 u89 p q5r 2 9qy 7 p6u a 7fq x j5d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x baq f lsn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j1o 0k zkq uk q9n
131 Záväzky voči zamestnancom p7j w1r xj8 5 1a9 9m2 v 5p6 x mtq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q4j vuo aur
133 Daňové záväzky a dotácie n nmr s den r v68 k06 d umn l r5x q my1
135 Iné záväzky 9y1 gmw jjc 9x0 s7k erl 6u1 b85
136 Krátkodobé rezervy 6 m7c dhd b 3yz f op6
141 Časové rozlíšenie súčet caf uq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1dy el