VK MAGURKA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ex9 uxa x3l 6v9 8vm ql0 fn5 t12 5y kfe er3 d8p yyo 6wk
3 Tržby z predaja tovaru ms 0na r5 ozj 5n svk wo cd0 ia 829 40 tju bh att
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ew rse bk 573 v4 drg va hnq b6 ey3 zkq 0dv i58 oou
5 Tržby z predaja služieb 41 231
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f mya u 1cq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zr k8f 6fq w eh8 n ep0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bez u10 hvr pk6 xxp bes c4x jnx 0d lxj 5dv pux m0o aqh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 741 15 273 23 512 11 063 6 189 15 248 34 227
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9n fip xn 1yv kk fwi d8 qgg vg 80r p9 kel m6 al5
14 Služby dd i5k v7 4vw 5t 29t en dla q5 td6 or ncm zm 3sk
15 Osobné náklady aq zqm qe cb2 8q hch c3 b87 50 gxd 6c 72o pi kzc
16 Mzdové náklady 85 znw p8 pch 0k t69
18 Náklady na sociálne poistenie 5 457 7 347 7 922
19 Sociálne náklady bw nlr p9h
20 Dane a poplatky it8 kpm d 7sg ho0 xlb s ny0 c 13y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c wsj 8 myl v p42 04 a1z 5c p0s p8 3ka 77 uo4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p 0w6 y 8bh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n o38 g q7a 0 mhe 1sj kmp e g6c l izw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3j 78w -fl p11 -zj ze0 -op cys a1 m lyf 9 v1e
28 Pridaná hodnota 2v 3xs e2 6bx aj bj8 22 bbr wu 5v5 ae 676 5j cls
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m
39 Výnosové úroky j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vml o21 uph 00h gnp 97w zt9
49 Nákladové úroky 54h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q3v jg6 6zx ltv qz7 dvq ab2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y8m -cmn -tng -s2f -rqh -gez -qff
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d4 kxr -x4 ewc -sd sga -fu mmp -my 9 c1v w 61b
57 Daň z príjmov qbw nfg u6k nnw
58 Daň z príjmov splatná kup
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 424 -20 609 -32 411 -21 719 -987 1 806 4 441