FLOOR - DACH, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ol3 v4q 8cb cxc 2gj 27g vpk jg8 ryp edx ylh bqc poz aev 5i zpq
3 Tržby z predaja tovaru n 5lz s bfc y7 hp6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bo2 jnw iky 7ed 4yj sdx 2ik bhl hbn nir 5nm ber zm zad
5 Tržby z predaja služieb 172 486
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu op hqy 0 mg3 d akm 4 ptj c 36a l4 s8q ah 2tq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti agy 1ta l9d 76g sej jvx j24
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4vd d2w nsg rpp opc 51z ql6 hx6 5g1 u6p 9qk 9gx q3m 2sk i4r lng
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 413 767
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l9w jbz a0 3ta sux pra t8 i8a h1 u7t lc fwc kk ls4 wj hn8
14 Služby kj cxj kk 441 dh r26 n2 bjc ff y74 xu mtk v6 3gg yz 97u
15 Osobné náklady o5 z6w xj rq8 dr 4wy s7 bav ho xh8 li 29v nq kyt as tql
16 Mzdové náklady 8g g6a 14 mk1 1c kdy
18 Náklady na sociálne poistenie 4 367 5 706 5 075
19 Sociálne náklady afy lsn o66
20 Dane a poplatky 151 0zq hbx dya l 79z 1l5 en7 c7g
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 ubp d psv g tdn o de6 ceh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o v5m
25 Opravné položky k pohľadávkam o swk 7 lkz 4bd 2 7sm -v pp2 -0 vxa
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1p2 0 uzu 3a 7c wk sh 8 nv0 o awv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mf y58 9 gzz f 8jp aw uxm 9 br4 g f3t -xq 81v -mi 9xa
28 Pridaná hodnota dv ft1 e glw 7o dit 7f 1mv 0i lc9 7p 3ln q kt6 -mr aij
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d p t b e
39 Výnosové úroky q 9 i s
41 Ostatné výnosové úroky s
42 Kurzové zisky b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yn3 ytr 2ue 4t7 dm0 r3r xa2 oym
49 Nákladové úroky 5 0m5 fp a
51 Ostatné nákladové úroky i
52 Kurzové straty ds m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dps chn tgs qjy 2cx ly6 afi mdn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bq2 -rew -ptf -yoe -1su -7mx -pdu -4yv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cs nt6 n 3tk y mio ci olj 5 klm r pu4 -yh 1uy -e7 5eq
57 Daň z príjmov 1 2bh 9vz p pii 8 4b3 8ri t92 u86
58 Daň z príjmov splatná i mhs 3vl z 5iv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 095 860 3 413 14 324 440 4 735 -24 883 -12 891