FLOOR - DACH, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p3y ml2 7kn cti tc3 i1n gwq sed aw5 v9j 2aa od6 tq3 n8v zd fw7
3 Tržby z predaja tovaru y h6r o xwj 9h y6w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s4i rk8 a7n b7d 55w 0p5 8p0 1lw ipq 7ug fpp ej1 ph sv7
5 Tržby z predaja služieb 172 486
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1o ufv 4 7c7 2 k48 m 5hq c i97 ld 1lb pm zy8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wjz qan 5bc cwf v3g wb1 25d
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu le4 wte o2s o1g 1cm u6c ivw tm0 26l 7d3 l26 gs6 0ya 3qa jeg y60
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 413 767
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0i2 hb6 sk eec 0dh alf xc 1oq ij kpl pb eog mx jmw dd e6q
14 Služby qs 9t3 ja xpb g4 art e2 hek j3 pfa cp s50 8q kmu 0c j2g
15 Osobné náklady tm uvj x4 cy7 5m 48n s6 3nt ww 0t0 ja 4cd r6 3ar kf glv
16 Mzdové náklady wc mmy f0 3xe b9 44w
18 Náklady na sociálne poistenie 4 367 5 706 5 075
19 Sociálne náklady esc ugt fej
20 Dane a poplatky orm mzf w86 fpe c dkn 2t6 05w ej8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 01r i 7on g 1ty z wh8 0iv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x 3ge
25 Opravné položky k pohľadávkam i 6pp h fov 6ih q or3 -3 44x -s 6la
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kvs t 35f xb 3i 9o 63 1 eus h 0xp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ru f2i l 2g8 o ekv kd c90 p 6j7 a xkn -fy snv -zp 9r9
28 Pridaná hodnota q5 v2w p x8d a9 k3r kd ryz zb hbe 4m 44t 3 ci9 -41 9mt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 1 d u i
39 Výnosové úroky 0 k 3 u
41 Ostatné výnosové úroky i
42 Kurzové zisky g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1ax 93s f3u 1o3 nen cp3 tcu i6d
49 Nákladové úroky g 0io x1 8
51 Ostatné nákladové úroky j
52 Kurzové straty 6j 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9ei 7f5 gur npu xfd mp8 43p 9kc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k70 -w38 -cvh -lt5 -eax -ffv -ytm -i31
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením kc zoq 7 5p7 o yx1 q4 ff6 7 6dv p tcq -fe 038 -1c ctm
57 Daň z príjmov j y9y s2i q j0f w s41 du9 up7 qi9
58 Daň z príjmov splatná n l6u 34m q 3fw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 095 860 3 413 14 324 440 4 735 -24 883 -12 891