Atolia, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18576/P
Dátum vzniku
05.05.2007
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 5.5.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 5.5.2007)
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007)
 • poradenská a konzultačná činnosť v strojárstve (od 5.5.2007)
 • organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok (od 5.5.2007)
 • vydavateľská činnosť (od 5.5.2007)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 5.5.2007)
 • faktoring a forfaiting (od 5.5.2007)
 • výroba svetelných reklám (od 5.5.2007)
 • výroba izolačného skla a spracovanie tabuľového skla (od 5.5.2007)
 • výroba a montáž plastových okien, dvier, fasád a zimných záhrad (od 5.5.2007)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 5.5.2007)
 • administratívne práce (od 5.5.2007)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 5.5.2007)
 • prenájom automobilov (od 5.5.2007)
 • finančný leasing (od 5.5.2007)
 • prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie (od 5.5.2007)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 5.5.2007)
 • upratovacie práce (od 5.5.2007)
 • vedenie účtovníctva (od 5.5.2007)
 • inžinierska činnosť v oblasti elektroniky, strojárstva a výpočtovej techniky (od 5.5.2007)
 • inžinierska činnosť v energetike (od 5.5.2007)
 • diagnostické služby v oblasti strojov a zariadení (okrem poskytovania opravy) (od 5.5.2007)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007)
 • zváračské práce (od 5.5.2007)
 • prenájom nebytových priestorov (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) (od 5.5.2007)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 5.5.2007)
 • prekladateľská činnosť (okrem služieb pre súd alebo iný orgán verejnej moci) (od 5.5.2007)
 • organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Tomáš Vaľko
  Gardom 370/17
  08221 Veľký Šariš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.05.2007
Uložené listiny
 • zakladateľská listina
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.zep
 • Uplné znenie ZL.zep
 • Uplné znenie ZL_2.zep
 • Uplné znenie ZL_3.zep
 • Uplné znenie ZL_4.zep
 • Uplné znenie ZL_5.zep
 • Uplné znenie ZL_6.zep
 • Uplné znenie ZL_7.zep
 • Uplné znenie ZL_8.zep
 • Uplné znenie ZL_9.zep
 • podpisový vzor - T. Vaľko
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • živnostenský list
 • vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
26.03.2023