Atolia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 12 364 13 072 14 292 16 097 11 499 11 358 10 664 12 120 12 997 20 380 28 807 39 078 50 133
2 Neobežný majetok p 5bh z 00u 0 l8p o hux e efe w lmj r 94h f 65c j ojc 7 7gm fc i82 yn c3p 3r c05
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9 cwq
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok x mv8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 279 8 887 9 784 9 806 9 235 8 950 8 666 8 381 8 096 7 811 20 217 29 691 42 661
12 Pozemky 7 y81 p sih r q5o o mj0 g lbf c asy 7 6pl l kik 9 ayk
13 Stavby c lq7 p 07x r z9u 5 zgo 0 4r8 9 em6 5 aq5 8 ki1 s 500 g msf u xpo c nvr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zuq 6 pzt yk 7x6 zk pbc ll 1m7
33 Obežný majetok 0 xy9 5 4c9 2 y7y 3 nh7 g auz o 13u m wk4 y m5h h 8ty zn 9ju 6 1ul 2 vju y v8t
34 Zásoby súčet 2 aif g yz0 7 x52 n 419 8 zqx z bkn a51 8fg 10y up 173 ify 3 oe6
39 Tovar 8 3b9 n 82q x y7a v m90
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yp ze 5 pto w qt hf q 4yr d 2gg d rsh t 72k 4 yjy m vcg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4p r g8q b 1zq z 6q9 y xvm g 4fn o ta3 x luo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9z h 3r0
62 Sociálne poistenie cx a5b bbw sgq hgl 1xk
63 Daňové pohľadávky a dotácie xq dv 43y how kni 6a6 3qt
65 Iné pohľadávky 2 c sc xmz 25 j 7gt j gti 9 nvn
71 Finančné účty 39w 3 ylx 7 oud p k68 d oo5 x qao 5 eh4 yfw we4 7 bwe r 1r3 f y8b j zzu
72 Peniaze tjm des zzy 6k 2 gen i dj9 o ipp x71 lge c 8k0 n szl 5 yz4 c 90q
73 Účty v bankách ntu 2uz 9st q 3xy
74 Časové rozlíšenie súčet 10 o5 st 6n
76 Náklady budúcich období krátkodobé k2 np rk jk
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mt cz0 96 evh 3c aab pu z8y c0 vhr sr dpz 8n ce9 ww vja 7q lxq 5s j6h gr qro qz z4s 6l cm1
80 Vlastné imanie -5 v6n -fp 7e6 -0n i35 -dn cuk -fp azq -gk mx8 8 mxp p 3yi -ue qay h tw3 z 7yv h kep -1 uz0
81 Základné imanie súčet w nqi 2 p58 e x1m c l4l y mx3 p epn m 8lo 5 z2c w sg9 k 3t5 5 3qi d uml 1 tbk
82 Základné imanie y hyr d 000 e lar w jsf 9 woy o zfp i lpn c u2a p 8sx 3 at3 2 mrb c q69 o hba
86 Ostatné kapitálové fondy oq 10a n5 oyt
87 Zákonné rezervné fondy ab ycs emv qdr ylk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z xxf -1g 9uz -fi lux -80 35k -26 0jp -p2 jrd -br i04 -uq uzp -09 2fc f m0a 77h e btw -m7u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s y35 xqz 7 079
99 Neuhradená strata minulých rokov -w 623 -o2 59r -6h cqr -qn 43v -aj ubh -7v fbz -vt gdt -vk lfm -t0 c14 -1ub
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ch oug -s kxb -3 e60 -s kcv -2u 92b -r aeg -q s7l 02p m n54 -h 06r 5 siz -j t2r -vg 33c
101 Záväzky 1f em9 on sv2 ma lsc s8 50g ik d4a p6 oyd a 6ug 8 j07 lr dv6 ec 62p t6 52n 2w 5zx 0x dp6
102 Dlhodobé záväzky súčet fo pj zro n7h apw by mg ck vlu vsn 6e p9h q pho 6 kcu
114 Záväzky zo sociálneho fondu 38 7v 6te 96q
122 Krátkodobé záväzky súčet h1 r63 fv aqv s8 5y1 gf 1jx gr j2e xz hdg d 6wx w dqb 7t 0vc lb i8f 6 vrh r9 gmp ns c8v
123 Záväzky z obchodného styku súčet g 0px 2 lge 9h xs 8dz cdy 3e -1e 4tu s xo6 y5 3k -ylx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hx 0dr f2 bui q0 hu6 oh 2pw
131 Záväzky voči zamestnancom pm shp sde cpd kks wdt kyb kcn jvg 7 pdk o fqm w jhd 2 azi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4y ty pby 23z
133 Daňové záväzky a dotácie 0d 2so 2og 6 0tx 6 scq 3 3bo y v8b p 6nh j chz uch z2y wbe
135 Iné záväzky un 34g 5u 04r 9od te hgc o g9s w 7i9 40 bp3 se u7e
136 Krátkodobé rezervy fa9 rt5 w77 cak fhv
137 Zákonné rezervy j8o 9ck kj0 h52