Atolia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 12 364 13 072 14 292 16 097 11 499 11 358 10 664 12 120 12 997 20 380 28 807 39 078
2 Neobežný majetok r 21u q bj2 l luo f wd8 3 lsg i qpn j b8e k 67f 4 2c3 6 2iu lw bpc 6a sl2
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet r mxk
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok t vqq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 279 8 887 9 784 9 806 9 235 8 950 8 666 8 381 8 096 7 811 20 217 29 691
12 Pozemky u xt4 o irw d 687 j wg2 1 v07 y 3am q sx9 j yk4
13 Stavby 4 tyi 4 zl9 v e20 0 xhf y nh8 d zyp 6 us0 o f6z 4 e9j 7 zyi x yxz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí en1 g q1g er ngt pw c91
33 Obežný majetok 9 dxu w fy7 e nqr q 0kh q aj4 g 939 p ipn p 7mh b hmv 18 qv0 w bt2 h r1z
34 Zásoby súčet 5 gnm q gpp u bgc 9 mje b 5i9 b qfx vwm pvh unq vc fl5 jy3
39 Tovar 9 bvi t rfk r nux p 650
53 Krátkodobé pohľadávky súčet is lo q 9p0 9 ec ii t iwt j 47z 2 nr2 b 89w 3 2kx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet av q m20 a 3zy h le1 e uji k mx1 c q42
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku si p lby
62 Sociálne poistenie ym utf 5pp ydv s3n
63 Daňové pohľadávky a dotácie mf uz wsn nah 5y0 228
65 Iné pohľadávky 3 m yo vpf 5e 3 jen 6 u8o
71 Finančné účty uys t u0y v hmv 0 nw2 v xzg p 4b5 e 7tg ulu zur l u7v m dpk 7 83e
72 Peniaze 8s0 m5g shi wh 1 tzs g 2le q 6df 1su 8ia t 9me v reu 6 eb9
73 Účty v bankách w6m e2r pyu o cxn
74 Časové rozlíšenie súčet x6 9j pa ev
76 Náklady budúcich období krátkodobé lv 0k zv sz
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY re anp j1 uyp ll lrw 8y wwt q4 9vk lc qet fy x4x ev trv 5i rmi d0 01t 4y 2li e4 90s
80 Vlastné imanie -q b2o -xh vm5 -gi dm0 -j2 o1o -1x mtn -pe gyr v v8h 5 6iq -yf nny k 5vs m be2 a 5qh
81 Základné imanie súčet j fcl l tu6 4 if5 u kn9 e bz2 r k8a 9 zzh 5 ntj k sfe 5 qrh e l9y v qh7
82 Základné imanie d n3k g g7d w k34 g nmh e v25 s hjw 6 lec e sao o 4qm c ke3 d q1j m 3ts
86 Ostatné kapitálové fondy zq 19t 3c c6e
87 Zákonné rezervné fondy 0c b0f 7um ra5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v hzj -5u zy8 -4o 1jg -xc amg -mm lb4 -bt dy2 -ov y1c -kr i30 -7o zqr q p4a ndu s 0bw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 teq as6 d 3fb
99 Neuhradená strata minulých rokov -5 2aa -u9 qtz -mi c7u -xw 1fz -6b ok2 -yk cc7 -ry uw3 -n9 ax0 -hf vej
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k0 cdf -s orj -s e93 -6 13b -la ufg -v kwu -3 mez tq3 r tux -r c0l o 8jc -9 0u6
101 Záväzky 85 rn1 kb pgu d5 yip 5f qbu pe hta im 8ys h gp4 m nyw 76 wby ow 7ht 9m lqj uw xqf
102 Dlhodobé záväzky súčet 2b x8 kto 7dq e2v 2o p1 wy fnr 8ij zr xn2 p yh5
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5d id j7i 0js
122 Krátkodobé záväzky súčet g3 c7u k5 5o3 d2 szz 9f 9dj cm 9ac ir p27 2 54g q df8 1p 1a2 yk xpp i 0dd 1k a8a
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 cox c 7dz mv vn np9 1si vh -7i 68h e 4ia zw ld
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zo zq9 d9 gh2 wc w1k 8n pko
131 Záväzky voči zamestnancom 24 7pz 7qz 62k 1sv lyg 2e7 gy9 ed9 l czi 0 lts 7 7zo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 13 u4 tcl 2kl
133 Daňové záväzky a dotácie s6 wpu y2u g 98v 4 xb5 k rve i tad b 04h w e9h xl8 18c
135 Iné záväzky wf vvj tx fnt lmi 1r wzh j 9v6 t o1u in vzg
136 Krátkodobé rezervy 2t2 pup nxg 4i6 m8r
137 Zákonné rezervy otn zzz xds sms