Kössler Renewable Energy s.r.o. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
21623/V
Dátum vzniku
11.05.2007
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne, pri právnych úkonoch v písomnej forme k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko a podpis.
Základné imanie
100 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • leasing priemyselného tovaru a leasing zariadení (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu živnosti voľnej (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • činnosť reklamnej agentúry (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • vydávanie periodickej a nepriodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • organizovanie kurzov, seminárov a školení (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
 • strojárska činnosť - výroba turbín (od 11.5.2007 do 5.10.2018)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Josef Lampl, MBA
  Gerdrau 25
  03183 Freiland
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 11.05.2007
Uložené listiny
 • spoločenská zmluva
 • dodatok č. 1
 • zápisnica z MVZ
 • Dodatok k SZ
 • Zápisnica z MVZ
 • Zápisnica zo zasadnutia MVZ
 • Dodatk k spol. zmluve
 • Spoločenská zmluva
 • Úplné znenie SZ
 • dodatok k SZ
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • úplné znenie SZ
 • podpisový vzor-J.Lamp, E.Kossler
 • podpisový vzor - Christian Robert Binder
 • Podpisový vzor Christian Robert Binder
 • Podpisový vzor Josef Lampl
 • Účtovná závierka k 30.9.2010
 • Účtovná závierka k 30.9.2011
 • Poznámky k účtovnej závierke k 30.9.2011
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 04/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 04/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • účt. záv. 2007
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka k 30.09.2008
 • Účtovná závierka za 10/2012 - 9/2013, vyhlásenie
 • Účtovná závierka 2012, vyhlásenie
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 30.09
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 30.09.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.odt
 • Plná moc na zastupovanie pre: Robert Doppler
 • živnostenský list
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu
Dátum aktualizácie
26.11.2022