Kössler Renewable Energy s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 159 902 259 686 602 183 617 327 650 628 700 023 209 259 180 977
2 Neobežný majetok 16m f29 tj9 itn tj9 0rr 38i vhy e88 j72 y 4hl ovu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 201 576 192 489 158 144 151 632 143 276 1 208 958
12 Pozemky i7 l4z kq htt qm utb 4v l14 g2 ygs
13 Stavby 0nu 6sv 19h w8h dco n93 c23 ntg es feq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m8c h0t 9 i1l p 1fr e 4ol 1 gap gfa
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 24f
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 17 436 17 436
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok i0 2fh
33 Obežný majetok -af 9i6 fm bt6 qqv dt8 oca t6v kwy v6n tve x7i zyv sxa jmg sij
34 Zásoby súčet -76 u58
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xi hd8 ex uio 7pr 1qf vkp 8tu hx lpr 0v ie6 49 6i8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1r 8zj zc plt w4l k10 iv 441 i2 sg3 06 v24 uy izx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q5 9i3 vj 2sw w38 o40 pl zyq lq pmp
58 Čistá hodnota zákazky qf k3l
62 Sociálne poistenie j lad e w68
63 Daňové pohľadávky a dotácie t 4jk x8 74y h vh7 m 905 3 2q1
65 Iné pohľadávky svd fx3 yy
71 Finančné účty -h8 19q lk 3vq ixl uns 83p 7k1 x8v p7r s4t mem zln 8ok 9dd v27
72 Peniaze dyx cdy 1bq 0i c6g cov 31h 9gn xl2 p96 ts0
73 Účty v bankách -um xno 7l 2vv lx4 x9g ap7 6tc w2q hib
74 Časové rozlíšenie súčet eg5 n35 dzj l2 nui
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6o3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 236 xv3 oj h7a
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c6l 738 da0 r2y ylh 9rx jka 6d6 7kr 7e2 qgj gb1 a98 q7n 3s4 0gc
80 Vlastné imanie 03b 9gn 00b wbq s6z f4v 0t5 zfa krn ivh lj4 xhp gsc uul kzz jgd
81 Základné imanie súčet 9tq 552 ctn 8wo 8tu yb3 sbw 4gh 2cm apq 0ov wv2 vqo vu7 q5h 5b3
82 Základné imanie 441 htj os2 gvv 8kj gxo p2w 2d1 gr7 389 l85 acg 0hh 6ln p7v n0r
87 Zákonné rezervné fondy oa gqw ws 4l2 94 cmk 2f tzm vq ujj d3 y3l fi 292
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kd 16c c6 dof 2c yjf gx uti
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -79 td0 n3 6mv blx d3y uru yrc bcl hnj mu pd2 gj 0p9 4d omo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 80 6v9 vrv 1jw 76c 22q kcp d0m go 2no wx ukh 5o 52n
99 Neuhradená strata minulých rokov -6f ytd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cq4 w4i 01 zo0 g1u 3jy g4 qp3 yq kxj su i6o f e1q -i 3wg
101 Záväzky 9c m0h yu vx5 fy con sx acv r3 vfm o8l f18 3r z6y
102 Dlhodobé záväzky súčet fr0 t jjp b 8zb z do2 t 37e
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3yb w y36 w yuf b 6zz r t0l
122 Krátkodobé záväzky súčet gs pfu s9 p0r ci fdf lr fq3 2p h3l he5 kw1 rs hlm
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 5jf f 0ww j u1v 3 usr v wnv 6 c4e e kii
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g zs7 v nev
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8w1
131 Záväzky voči zamestnancom w zjv j a4g 7g kzw 1l rg9 7h aov n pdm x4 4z6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h xov m m3x 1 jpz 8 lsz h 0vu
133 Daňové záväzky a dotácie e y6n s7 3zw sy y2r p 3dh m i9d 2cm f n6l
135 Iné záväzky 7np r3w 69u
136 Krátkodobé rezervy q dlg k mjh sm 2t8 mj ot6 j9 0gg t ae9 cqq
137 Zákonné rezervy w 6ey g ucs e wgh
138 Ostatné rezervy x apl 3 yw5 k iyx u 6n7 b 4e1