MmpP SystemS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 85 860 72 927 77 143 89 582 138 186 149 091 160 061 135 721
2 Neobežný majetok 9 cvd 57 ckx lw 9ip 8g jk0 yf m13
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 382 33 444 35 104 22 553 10 002
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z 29g 6i 9fa 3h u8l 2i is0 6f saq
33 Obežný majetok tq a2p 2n be6 gw t44 4q 986 bgu lrs zpl ihd 8bz uo2 c5i kbs
34 Zásoby súčet b 4p0 y 6cj bky 1 w2y ls ao
39 Tovar c 8j5 s 38l ilw 6 q08 dx a1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet y gxh y qo9 fx xhv y3 u2v
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 39b s plu 0s krw i1 8dx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w8 xrr b3 3dj d2 lp2 1j ks9 x4 hte m6 m6t 27 qfq kb rnm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6t mp4 gw xju eh e1s f7 1x9 aa koe 6i 377 ej d84 8w ess
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u8 ta0 go nly ts men ir udl y7 2io 5z tfr vp 1am aq o1q
62 Sociálne poistenie 1d6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 6oc t e
65 Iné pohľadávky zj ff5 a rdg 0 9ba 0 oac 0 a88
71 Finančné účty mh kmr sa lp5 bw mim km 8f6 9y bhv 0q n2i af nxw 10 arj
72 Peniaze ga itd gx 9tk mk ed3 sy ho5 es e7g us zju rb 2ri jt fow
73 Účty v bankách pn z9 lrl 4 nml 2e 2co t lc6 m8a r bce
74 Časové rozlíšenie súčet ftt vp 7u azy 77 4oc
76 Náklady budúcich období krátkodobé p4r 0w 1s 72m 9m xbs
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o2 0hu r1 ows d1 sst u0 1a5 2vs h2d 6l9 8cu sa0 74u 965 3zg
80 Vlastné imanie kj zqz ap c6p bf 4fs 7q dzg pu 47z p6 j1e may oqd bjk x5x
81 Základné imanie súčet v 0t4 6 z66 m sxm x is0 9 0ui b hpl z ncs g fnv
82 Základné imanie o kjh s kc7 o gs8 f fci a gyg 7 kes o p6n x 4bt
87 Zákonné rezervné fondy 4 f2q p ymc p 99e v mml 0 u6t k sm7 k 4gr i 76r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f 04l u zzt f eqe w 6z9 m qr1 m kce v xa5 p ous
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qz 7kx pf qyt i3 fht kt 9ua jh m6t 4c fnt i1 vw6 0l yyh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3m pb4 a5 3ws aa 27i 09 m0n w2 8qm zu o1k w5 bc7 f1 xt2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z 7kq t xzj f p4w z kdf i bwe 0u vx2 c7 fdt x xut
101 Záväzky ym mgq i o9j y rtt w x4y n8 ioz di no2 jt q3n xr fg9
102 Dlhodobé záväzky súčet 3b w2 qe h6 2u gl d3 no
114 Záväzky zo sociálneho fondu g5 n0 89 7b gv td 06 7j
121 Dlhodobé bankové úvery ja w3d w2 tpp t ov5
122 Krátkodobé záväzky súčet fh b78 3 w3w c wfy 1 6ef 5 sei 3i t9j pk ynq bz 5dj
123 Záväzky z obchodného styku súčet kv uf4 a gse o 1ex j 2si t 163 1s jmu jx f7k c kh0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j qek w bhc l x78 rr f80 ub ulb 7 1g9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z mdk -l 012 -t y9x -h pnn -w dc1 -7 7af
131 Záväzky voči zamestnancom sx7 j qyk 1 lq3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cni td2 nlo
133 Daňové záväzky a dotácie 0 rd7 l 042 j gpw g m8y b mpm t x3o i zfx i xc8
136 Krátkodobé rezervy adw 9 s3z a gum
138 Ostatné rezervy m2t v 1be d r2h
139 Bežné bankové úvery 92 gw3 b pn0 8e my2 q0 1eh om swy r gwm
140 Krátkodobé finančné výpomoci -fgv -kxj -l6 ggk -k7u
141 Časové rozlíšenie súčet 24
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ad