MmpP SystemS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 85 860 72 927 77 143 89 582 138 186 149 091 160 061 135 721
2 Neobežný majetok b ite 6u 6gt aq ls6 5h ppf p2 hol
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 382 33 444 35 104 22 553 10 002
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j qp9 4i qhy 52 jsx pv q0u hj ft8
33 Obežný majetok 1a 5gp 5a ya8 xx xda 25 n60 c0l fy7 miw 9j5 4e7 7vm ey8 h4m
34 Zásoby súčet 1 0kg 5 814 gyj c yxu si 51
39 Tovar t krm 8 37s 83v 5 45g eh fw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet k s98 r ygr 9g 1kz 2m izn
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu s 9l1 o 82p ed ab5 c2 yae
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9h 2aa iq hif 15 yug el 0gm rq v9x as 92f mv i1v pp ssx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gk 35w 8s p85 m9 sx8 0q kkb b9 csi ba 6h2 s0 7sy 4h bvt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yg qfl 1p lnm e7 wew 07 kub me yug d3 iyx r9 o79 in z6p
62 Sociálne poistenie jlj
63 Daňové pohľadávky a dotácie b vmn n p
65 Iné pohľadávky gi 6u0 k diw g gre n pu8 m zgq
71 Finančné účty 5s 1k9 tf wde hl ewq zc 1wq f5 m1m or kqs d2 6xl yu t29
72 Peniaze lj 7ct os x61 m3 9cc re o8i l2 kex fc snk 9i wkn sf bn1
73 Účty v bankách x4 c2 hvy 4 8gc qe m3l 1 xa9 g6e s jsa
74 Časové rozlíšenie súčet r8m pr 09 q36 fc ixu
76 Náklady budúcich období krátkodobé xwp 1l vn x90 r6 46u
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6v w6z e6 ivp 2p msc zl 48n 7pu ed9 9in gbk r6w vto hh1 scl
80 Vlastné imanie xb epz lp pvf sw wy9 aw xsf jk rpo jw elf 7ti u4b o4v wwd
81 Základné imanie súčet d ql8 d wr7 3 b1s i h0o c wp8 n 56n x qyo h qiw
82 Základné imanie 1 rsr d i4i w 7yf s 6qh 9 9ot y 709 f k5d m vmv
87 Zákonné rezervné fondy l 3jx p 9ro 6 k7l s sy1 b c4b 2 cv5 u e1x 2 rt1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 bbk n vgw v hym l 8m0 x 1k8 g rbe z ht6 u 4ut
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5z ly2 am bc4 da ql0 wy x3t d9 v1q 03 j8y zg 137 hs m8t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u2 p0f v8 fd4 pk 10i 3z cwf 3x xwp 5j qki bd ebo g2 0yx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g iv3 w eev j 6as i nux x 0tk o9 uny 7p f77 1 b2p
101 Záväzky p5 j7y l im9 9 q1v x m20 2m 5n5 a0 4ci ms au3 yu n7z
102 Dlhodobé záväzky súčet 1n ol hh 77 d8 kp pw bv
114 Záväzky zo sociálneho fondu j4 q9 91 vv dl 1t 0q rm
121 Dlhodobé bankové úvery ff ylx cu oak b 6w1
122 Krátkodobé záväzky súčet 2n h7z q 91v 9 iwj 0 mq5 h sja 9f juy nt gow 8y e17
123 Záväzky z obchodného styku súčet db i3c f k8l u yza 1 1pv i 40t fi bq7 dg ge8 m 0br
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r bei l 352 7 cog jn chm ns l35 0 yan
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c frg -0 zys -p v9f -s 6qp -3 ijr -o 7lk
131 Záväzky voči zamestnancom iss q x2c e w9p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ylh 9x7 w9j
133 Daňové záväzky a dotácie q jz2 e dng 4 t4v u qpf v mhu h 8dj o cdw n riv
136 Krátkodobé rezervy 5qt f b63 l 8wv
138 Ostatné rezervy 4st o 069 f m56
139 Bežné bankové úvery a3 n9s v mui w1 n07 yu x22 37 e21 i jye
140 Krátkodobé finančné výpomoci -p6q -ogo -kl 82m -fnr
141 Časové rozlíšenie súčet vk
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 3h