MmpP SystemS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 112 782 123 209 190 882 195 760 127 307
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yxt 06p pi eeu gi0 2e3 xa6 48s lu6 9s7 mpw s3y d5z 7gg iwq xl4
3 Tržby z predaja tovaru s99 auf 4c f2u es x0p zi 30k ot whs z8w xuj rk dm7 ez noj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4b zve cx 4d4
5 Tržby z predaja služieb 28 122 34 606 26 653 84 630 98 565 89 901
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jbk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x1 f6 prq qaq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dpj v5f iw r4f 99 01k og8 p9d cr7 oa5 whk xsn qf7 jbv 4wh us4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 103 758 62 575 77 692 78 375 88 289 98 495 94 135 34 841
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t xe4 b ljb u f1y mc5 3 t8d q3 x7b p l85 q ozd
14 Služby a cdx i q1i um lzy 4b 5nn ls ozs kb a4r g4 3sx jy jye
15 Osobné náklady xf kxl 3h yee pc 52o
16 Mzdové náklady pd 8bb cl svh 20 2wm
18 Náklady na sociálne poistenie 3 562 5 428 5 338
19 Sociálne náklady m4g u1w cm3
20 Dane a poplatky g3 svw wa 4p j25 0wr jee new
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 pkf x 7fd s 13j kj hbn 4q yxt n8 exp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u nbo 17 7sx r8 i3u dg 05t
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 r9p
25 Opravné položky k pohľadávkam k 4kd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d6w tql w5n i0h 9pv p tv0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sq 4nw ef j47 bh mni re q8o m5 o0n lj 4i6 7c 8lo ge ees
28 Pridaná hodnota iw q53 6f ff1 id lnn v3 gc0 28 787 bv akh f1 pdl w6 rnz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w 1qv n9z
39 Výnosové úroky h 0p8
41 Ostatné výnosové úroky nkf
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti wcj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7w3 v6d p oxr m 8v2 x 971 g xkm 5 kel b yup
49 Nákladové úroky 9 wki xg1 t hbs r cxm a j3e jjx
51 Ostatné nákladové úroky d z9x ulq 5 c4x b kpc z bdn my9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cwb 39w 9jv etf f vst 3ll txm edp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qph -euw -8 jf8 -j 0pf -z cli -g len -t lzm -z 2qr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením de q8e q4 cjz 51 sju t 9zj c hev 7h uz2 n4 o5i m8 g1d
57 Daň z príjmov n 2hj 2 rjc o cjn m vzu x 04n 2 chl 8 1ld x 3la
58 Daň z príjmov splatná 7 gwu t hx5 y pxg v ao6 2 2nt u 7k9 9 qsw 2 l0z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 120 9 514 9 877 7 392 6 103 11 501 12 995 8 904