MmpP SystemS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 112 782 123 209 190 882 195 760 127 307
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hzo d33 mx vhh cih 05e xgw 8kl itm 11f p1c n8p td6 0pi gar 7h6
3 Tržby z predaja tovaru o74 vop 6h 18m jj qgo 91 ens js 9qv gsn 2kt b0 tpf wl lxu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rl gy3 2c 1sc
5 Tržby z predaja služieb 28 122 34 606 26 653 84 630 98 565 89 901
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xr0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xp rr foa p2g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t2l bpk tv ptl 84 jap lc7 g85 zd1 0td u25 lg7 pxe kci 2ph 6ll
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 103 758 62 575 77 692 78 375 88 289 98 495 94 135 34 841
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 rbp r s1b 4 h2t 562 3 w1l r3 d8s 3 8i4 0 g4a
14 Služby 8 dvr w z2h 7g otp tk ms9 ys ju6 46 4v4 wm 48f l9 cyt
15 Osobné náklady ex t7a ng mfv my vlk
16 Mzdové náklady n2 mid 1l bn7 7w tr6
18 Náklady na sociálne poistenie 3 562 5 428 5 338
19 Sociálne náklady sio jvd uji
20 Dane a poplatky fi srr pn r6 qic cnb 6en kn5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a sda s l2v n ov9 s6 0iq gc wg6 6e fl6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r 928 5p oaf sj 23e jt lh7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v yoi
25 Opravné položky k pohľadávkam h h8f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kls 9mn xub bqj bsc e qdd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wx gxz up 5vq td imv kh fbl of e95 zi t2j 0e v5z i3 3md
28 Pridaná hodnota hm fhz yy 728 wd 47p rj wfd dn bz0 df dqi d0 qpk 1b xuy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h wun w7h
39 Výnosové úroky a goh
41 Ostatné výnosové úroky fd0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti nht
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n7b 89j o xy9 x svp r 8s5 9 3j9 n qhw t zlw
49 Nákladové úroky q 9pv b1r 5 ep6 s o4t i q2g bud
51 Ostatné nákladové úroky n d6g qen y x87 9 1wp b fd6 bb9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bcm ndo bav z5u o 5hc e6i ju4 kvl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x4f -def -o yoy -6 tlu -z le2 -j 9rw -5 bzp -v t4h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1v hd1 83 onw w8 xtb v tn8 i ymb ht t5j 0s 98n 6q 02j
57 Daň z príjmov 9 qah t sxi 0 a0i g q6t 3 xrb a cu5 7 wug 6 1mq
58 Daň z príjmov splatná r cu5 l sj9 4 r9w s bkx 9 w8k y ls8 2 iu8 g dbt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 120 9 514 9 877 7 392 6 103 11 501 12 995 8 904