KFP-STAV s.r.o. "v konkurze" - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Mimoriadna
Obdobie
01.07.2018 - 30.11.2018
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha