KFP-STAV s.r.o. "v konkurze" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0k 3yw 7ns ywy g6 d8m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov br rbk 1xo r7r z3 2oj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b8y 6a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y7 vtm m38 uk7 b8 l93
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ka y0q 2z kt3 jk 2bm
14 Služby s4 hjq ev nkj r1 elb
15 Osobné náklady a6b h hoz a xhu
16 Mzdové náklady zbd v msn 8 zad
18 Náklady na sociálne poistenie 4 19 1 455
20 Dane a poplatky j3k dbl ztx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k 9lb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o3 7m5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y v5g 3p fa5 -imb
28 Pridaná hodnota lq fn0 yo tg3 o 75h
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z
39 Výnosové úroky j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nwv g zh1 n s0o
49 Nákladové úroky u6f 1 vt8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j tqm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -eus -b e8f -u kzu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l 5xg xh 9pn -5 6q1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 350 10 120 -1 630