KFP-STAV s.r.o. "v konkurze" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 43 r9o rrs vmk 6l lxb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 47 0f2 8gu evy ir 20t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 98v ek
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cc 7pd mei ac5 c8 02q
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok so 0ks qs ik4 yk bnc
14 Služby 0s 6fn 4u y6y ge eyw
15 Osobné náklady 66d 0 3fu 7 vhk
16 Mzdové náklady iwy 1 7ac s wob
18 Náklady na sociálne poistenie 4 19 1 455
20 Dane a poplatky vqg edl 83h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a vjr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u2 5o3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b 3c7 yp ch4 -yub
28 Pridaná hodnota 6b cjf xi yuo 5 8ar
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5
39 Výnosové úroky t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu oj8 f 7ca m 6wo
49 Nákladové úroky sow k xje
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m 4td
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v4j -u l9w -h aib
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením z 96c a2 ype -3 vqd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 350 10 120 -1 630