LG SERVIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 14 978 2 291 5 081 3 923 2 755 4 679 5 175 1 066 4 981 7 952 7 952
2 Neobežný majetok a syp q lbh e d8v z 9u0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 389 5 249 3 499 1 749
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o s7x k h8l 1 por 0 y5t
33 Obežný majetok 6 z3w -o mt5 5 0y4 9 wrq k xfs e 7ax t x5d f ic3 4 zd5 4 azu h 0x6
34 Zásoby súčet z yk2 z ucc x ohk n i9h t9o ijy 2bm
35 Materiál n 497 ijq gs6
39 Tovar s 2qp 13j 6z1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -z o9b -5 jrq 2go wb3 08e p0s bqj nq6 a gya b 05r 6 god
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -v gvo -d qkd j f1x 0 gqx 3 xpy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -i a2w -7 q6t
62 Sociálne poistenie 0r9 9fu rem h7b 6sd
63 Daňové pohľadávky a dotácie cob 1ut 1vv 6e2 j6p fk9 9qe gn7
65 Iné pohľadávky 3 59z 2rm 1yo e2y
71 Finančné účty g zv1 uzn emf lsh a zg4 y ifo 3 7sd 08r 9 m9f j cmc h zev
72 Peniaze n dpo 44 3dc 77u t eqm 0 8iz m yfu 4dk b g9n w mf4 9 l8w
73 Účty v bankách n yog 881 t6
74 Časové rozlíšenie súčet jqt
76 Náklady budúcich období krátkodobé lh2
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dn uaf l o76 g 6zj a sbq p 2et x xgk v bnk j 70e l y96 m xx2 z s9r
80 Vlastné imanie -4 rxt -ys mw0 -jc 0tj -x3 no6 -0x9 i6c -y4o 1f1 -btj vs0 -e86 0p4 -aib a6v -ppv ere -hgk mrk
81 Základné imanie súčet j z1k u vn0 2 8pv 9 lcz 1 1ke 2 yvu 6 u2j o v1z h wwn x jk3 8 ebc
82 Základné imanie v k2f l 2tu h dke n 6ge t s81 d xvi t nx9 d dm8 3 m62 9 keu 8 0go
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qd skv -kk 3ra -ct vmf -as dyp -2a sxw -391 t4w -5en 1pi -4yt cmt -02z 26a -ppe x3f -8rh u18
99 Neuhradená strata minulých rokov -ad 0d3 -dn sdm -66 hqo -40 wmg -ui xdp -jxx 2zt -8r5 ov2 -mgk q27 -500 1nq -x82 r9e -2zc cdy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 roa -ix t65 -kt av8 -g7 r4x -zi 5lw -p1 omp -54 tec -k ked b 1to 0 bor
101 Záväzky vv gte 77 l3h dm e8e 1p 2ic 4gu h8d csv apf jj2 csc 0bn 86x hgh dgc bw5 h7f 61m zbm
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 qaq n54 e8z
114 Záväzky zo sociálneho fondu s5 td1 ve0
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 x14 j 04c k vto q cmu 4 7a4 g 4vy x r9j k loi 900 i34 d46 oed w8e bef
123 Záväzky z obchodného styku súčet z 9tw v umg 30w 7v0 xmh s8n erb a q59 n 8rz 4 2zy
131 Záväzky voči zamestnancom nrv hnh kor z6z 62n bqx ch4 d2b 8p 64f 0m5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ofr ywa 1nu
133 Daňové záväzky a dotácie jkc 8i q0 rj n gss u ssa 0 k9k 7 dgn 7q
135 Iné záväzky rc2 3ge 0wx was ohb ken eck m56 qy3 2wh gsf
136 Krátkodobé rezervy q0o utv oau kqq fy4 rgb
137 Zákonné rezervy q2g 61g
140 Krátkodobé finančné výpomoci be 79o vp a7n r5 260 hg dai ks7 0rl pdx 1jn o1e p3o jww kys