Tekma SK, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18976/L
Dátum vzniku
17.05.2007
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • prenájom drevoobrábacích strojov, prístrojov a zariadení (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • podnikateľské poradenstvo (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • vedenie účtovníctva (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • spracovanie údajov (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • organizovanie výstav, trhov a kongresov (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • fotografické služby (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
 • organizovanie športových a kultúrnych podujatí (od 17.5.2007 do 2.3.2018)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 18CbR/1/2017 - 80 zo dňa 26.01.2018, ktorým bola obchodná spoločnosť Tekma SK, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Tekma SK, spol. s r.o. so sídlom Hliník nad Váhom 40, 014 01 Bytča, IČO: 36 778 532 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 03.03.2018 VYMAZÁVA.
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2009
 • účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
 • živnostenský list
 • Podpisový vzor: Ing. J.Kmetík, G.Paříková
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Spoločenská zmluva
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • uznesenie 18CbR 1/2017-80 zo dňa 26.01.2018 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
 • Zápisnica z VZ z 20/7/09
Dátum aktualizácie
16.06.2019