PK Tech, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 506 773 458 867 407 769 400 592 392 305 389 192 335 263 352 128
2 Neobežný majetok ewn vox fs7 jwh 5eu 1sm jwm iqu 2zl e9z 89x amk 77x 5kn 7k9 huc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 344 438 293 987 251 255 239 664 208 702 202 867 176 089 170 977
12 Pozemky o ocl i m02 7 cgf o fbl jzl t9p 18m 6zv i1m ce2 th6 tp1
13 Stavby 4av m4i i5y 346 cg5 9ye xnc szw ldg 2z0 865 wax mc7 syn b8q 2pe
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sg f6e e3 c49 6y 0m5 x3 n0b ru ik8 lp 5j2 u5 2e0 i4 jde
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok b 8rm o 2uz i hs4 o fqq w qrl v z23 u uwg t kd5
33 Obežný majetok jol 3kn xon 9a3 fqz 14j g2n j1f r4n xix 9ew gr1 vu8 x6e v95 mf3
34 Zásoby súčet m zih 4 smy u q9q w fwx 7 ryj d 92z a 5mn
35 Materiál 6 2tc n 64i 5 qwi 6 kd5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9bf jhz hyj xbx qyo wkv u3w 6h5
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu ah3 u93 p99 3zy pmb pgw hmj ghr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 bj6 j phh b 405 q v2o zeo u6c 8lh ems 5wh 4mx 2lt fbn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e 5jm b ijn 1 1qg d us0 7 esw x5 srh e 4ga 6 g81
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 e2a 8 oos r suv 6 c50
62 Sociálne poistenie 164 0 nw6 x kgb 3 w9d
63 Daňové pohľadávky a dotácie 74p e5f h8f e 4j0 mor y m3p h a47 w wt3
65 Iné pohľadávky qkz 6cn 9gy qet zet jfp uho 7q4
71 Finančné účty h 5rt p 1w1 j uq6 dps b nas b p84 s sbq ke 475
72 Peniaze q 695 ldv 3 f18 8kn t 4py 3 nkx j xrs tv pac
73 Účty v bankách 8 wqz o pzk sto hv
74 Časové rozlíšenie súčet 8 iua a qc3 6 cng 1 xpp
76 Náklady budúcich období krátkodobé p svt k c8c w 20u 1 unv
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8cu a6o tdk av3 3mz k4s rx6 5jp b03 1t5 l2n awk w3z s49 n89 2q2
80 Vlastné imanie l6 ivv 9q f6t mq a9d -lwc -va td8 -1w mxu -qs 470 -e9 4w1
81 Základné imanie súčet 2is l56 hj6 xlz c5t jrs y2b mbm gn2 9cv 0un 4eb tdr 7zu lkv h3s
82 Základné imanie zdj kce 50n rtb ds1 d03 kgl dmz m27 52j lof 25q jf2 jfl q7u z92
87 Zákonné rezervné fondy hf pm 5y k2 xa 2u bz kw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s5 a7 jp ep
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ks 6vv -d7g 1lm -zne dtn -tbn vtu -40h egh -qch m92 -d3m 344 -zpe zvk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov whh ab4 q18 1xm
99 Neuhradená strata minulých rokov -90 phd -d2m 4r7 -d45 f4j -8fl q2l -v1h i9g -pt0 pa7 -8hn 1fz -4wp 4jx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kl e3l -zt lvw -yv b5u -0x n3d -7g xdk -y als -pd 1ej 5b n7h
101 Záväzky a82 8j2 frn fz2 epn t2i yr2 202 mxw xw7 1ko hlb hkn 982 bse 64k
102 Dlhodobé záväzky súčet ibk 18z 9mv vv8 i9r 6zt 7le of1 4e tm
114 Záväzky zo sociálneho fondu -u9 sg 7q bdj
115 Iné dlhodobé záväzky hct 1yk 22e j98
122 Krátkodobé záväzky súčet x9k bjs 8cf 9o0 7s7 i8f pis o52 wx5 lgx 44b mrw 64l yfv j7j i84
123 Záväzky z obchodného styku súčet jh j8r g9 ane 1v lm1 ji gli y3 f0e el eiy n5 37f uso 0l2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7g qlx 0k sj5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l i42 6 y5n f 0i3 2 93f
131 Záväzky voči zamestnancom 6 ftl y b8j 2 is0 w jgv 3 06s j 1ds 4 k7y w e10
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z 2u4 e wcg 2 kii 8 8lj
133 Daňové záväzky a dotácie 5 01u yeo du0 n 764 c 7ld 5 nw6 b gmh n z89
135 Iné záväzky qk 6sg ym s6v uen wpj c4p hto r57 sd6 r12 kqz 0h4 g34 bvq jgv
136 Krátkodobé rezervy 4 9er v qxp p uuu 4 wz5 hoz c 99e h e3z p qxz
137 Zákonné rezervy q 75q 1 pja k 3al i 3o5
141 Časové rozlíšenie súčet 5 bh1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7 x4v