PK Tech, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 506 773 458 867 407 769 400 592 392 305 389 192 335 263 352 128
2 Neobežný majetok nxc 45h p30 unz hsa y9o 0t0 k7x h5o q73 r5e quj mfg m7j 3pn ui3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 344 438 293 987 251 255 239 664 208 702 202 867 176 089 170 977
12 Pozemky 2 yjs j 1vw g zyd 7 73a 18y zxg zgk 9hx 7gs 3j4 ag7 1ex
13 Stavby vdu fub r5s e7i iu3 x2d zrl j1g tmv 09i kjd dh3 osn cx8 x31 z9w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gt vh7 4p 736 z5 rej yx yg7 bp 61q km 5vs td iye xa r62
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok m w2w 3 rmf 5 d3p 6 vlr k qdn h n8t n lrf l lwh
33 Obežný majetok 4t0 d29 6u5 pcp 1eh 09i g15 xcv 8xc zhg 5un spk 59i j6w pa5 0h6
34 Zásoby súčet j 469 h e53 3 zdc e lqo n fz6 w cgc x ve0
35 Materiál t wj8 t 2ex s epe 9 h9q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0pk aft 344 f17 b6h cvu nya f1o
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu svb m71 qgh npz q45 1d4 47d 5jh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q kf5 b 0ab c vrm e pq3 161 gew ou5 lxx k7m gjp wsw jlk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i 2ud g 680 8 bdy d 8cg 9 e0l 7b kp7 c nlu r e6j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n hcu w r2w k ynz y 42g
62 Sociálne poistenie 9cp 0 z6t 0 30e q 8zj
63 Daňové pohľadávky a dotácie bnz kx4 39z n vma ik2 1 2ek r qv9 8 q8m
65 Iné pohľadávky 18t zl9 pgi 3kg cg9 tqt elr 8i7
71 Finančné účty g f33 y 6s8 u n5u 8m1 l cd8 d 6hk 6 5g6 xz fml
72 Peniaze 4 mw2 usb v ghi tny p r7o c pqd q 2dd o7 9u5
73 Účty v bankách w 5i9 v 1kj x8n 2v
74 Časové rozlíšenie súčet 6 8zj i 29l 9 i3e e cz9
76 Náklady budúcich období krátkodobé i eop 4 xr0 a 3we k 0yv
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wqv rsq 62v 8uw 1m3 n7k ajd gau 87y u3p tna shd bxs vzk 5zl j89
80 Vlastné imanie 6w 6qp n0 pu2 ds 6au -blv -6w 380 -c0 c82 -8k u7n -qx zdt
81 Základné imanie súčet m17 fiz gkv hfj 23j a3f mir p2v 8ud 5rp 9g3 1xk kg9 z6m sky vcy
82 Základné imanie 640 dcs c9f 0dw w04 kru gqs 3gw tcn 2db 2a1 egz 6e9 50i k0e mu3
87 Zákonné rezervné fondy 71 9w 5n jy in ca 6z g6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d5 z8 ov mc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b1 0ua -3uv 3bd -fkq 7z4 -zyh mpw -ieb 87x -j2v oxa -laf cvp -rgl xb2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m1r s9x cgb tqj
99 Neuhradená strata minulých rokov -5b y8t -04n sfm -o1c xw5 -t6p fe2 -lid lpi -9c0 cbo -6hk gng -a7i 2o8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wg kyu -6m av0 -42 9sj -1q 8cs -6d e58 -7 8qd -v5 obl s7 bkd
101 Záväzky zr6 qez zu5 iwk 0et n88 70d fiu rd5 ubu 0f4 g66 8ml 6wv c6l w70
102 Dlhodobé záväzky súčet ote yci 3ig tls q3z 5l2 wiv bbb g4 qz
114 Záväzky zo sociálneho fondu -di hi xr wzz
115 Iné dlhodobé záväzky tn7 6qw 4pj vym
122 Krátkodobé záväzky súčet q8k qyo 6xy gae 7hy c9o lns 0ly xd7 qys 0lw xje 4dh jm9 kso b1k
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1m ia9 lx cy0 ma 056 gz tl7 le 621 14 mn5 qt hov vfc z2q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cm l4r m4 r0f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k yap x 52m 1 xes 5 zie
131 Záväzky voči zamestnancom d dv0 8 s5c s 3dl w xst 2 f57 u 6x3 o jc6 b 6vj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 lxw q 9kf q o5d r cyh
133 Daňové záväzky a dotácie p v7b wfx ysp 6 879 1 z32 y xyx g wk5 h 9ch
135 Iné záväzky zx exf x1 242 0ql 9wd 94o swt 1y3 3q8 s97 825 4sg 45i l44 qka
136 Krátkodobé rezervy 4 0jp p 92h o d0y m vcm w4g o b97 y 1cs n d22
137 Zákonné rezervy d 9sq g 4ns q 0mi 0 t5e
141 Časové rozlíšenie súčet b r3n
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9 cyp