PK Tech, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 170 486
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qb7 26m cpw gg2 4kh wiy 5xh xjd o8l gav w40 uy5 59z 0th 2z9 lqn
3 Tržby z predaja tovaru qw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q0e 6r0 6qb lwz lpt uzj dtj tfw qre mm6 913 n5y
5 Tržby z predaja služieb 170 486 157 026
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7j8 o fxj a czm n u12 9 bjv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6h8 ljp x88 crd 2kx alj xpp d9b gdj nit v3u p6d 141 9p2 ya7 6hl
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y9 mjo p9 f73 he 56i up lxg 4z 2ku rm vc5 ze fvk h3 3qu
14 Služby rb sdv qp hp5 ea 6yo ic jqs 61 a25 7h ems n4 q39 yl j84
15 Osobné náklady 1w hso a5 yid w1 di9 my 6fw qu zsk ao 7vx cq cq7 ri ang
16 Mzdové náklady nh 324 zw ct9 jz 112 6o jtp
18 Náklady na sociálne poistenie 17 617 13 514 16 632 16 543
19 Sociálne náklady 9 h7r 1 qt5 v 45a 8 hta
20 Dane a poplatky wb2 enz t3v s ayk u6y u huh a tmu r oud
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 ysw m9 pqx wl 5b9 4e v0j d2 1j1 et itm q4 enc iu vuj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jd 9mv 4l gdy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3i y 4ux d vm4 c e7w e 891
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j5 3ib n 1an -n 1g2 -w6 cqh -b tpx k wfl -s shf 28 x65
28 Pridaná hodnota pkg hqf rri sge aot wl7 zc gbw 9e1 nx7 2bx 1jp onk yle 3mt u4u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g x s
39 Výnosové úroky 8 4 k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v5 we1 ab dj8 rj 7g3 dm 1wb jz d7q w 9t1 l qfi d rkv
49 Nákladové úroky 79 82p 84 q58 c7 8aa 6 e7p j y1c r s30 g tfm y hpg
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky l oj8
51 Ostatné nákladové úroky c2 9u3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n 0mg g kg7 v gro h wy2 j r5y q ngf d wu0 8 vm9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1k l33 -3i 8ul -rq uxv -h4 ums -l2 rgh -t h22 -c itc -m x4m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -hn p9h -ll tw8 -sc 1vl -8z plk -7o hyo -m yg1 -k2 8u6 1b m0z
57 Daň z príjmov j1g f11 t1y jpj d gc3
58 Daň z príjmov splatná 00j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -39 789 -13 161 -18 291 -33 387 -13 348 -2 075 -11 615 13 068