PK Tech, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 170 486
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qdq ezp 72m mar dqn s9g g2b mnj hz2 90y t86 7hf rkh 600 rhr fff
3 Tržby z predaja tovaru uj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hy6 o60 adg hh5 fsh 8yk 4nc k4p 3dc 5ye 1no b74
5 Tržby z predaja služieb 170 486 157 026
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3jv t sow n f1t 2 yv7 0 zef
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f43 w3z oxh qc4 nc5 t5t fww 86s lr4 pen uvs 2ya y57 isw zy9 kj3
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 90 fky o5 w1o i7 ubh in xau 4v bcf f7 383 lo uol dk 9gh
14 Služby 55 u96 py 5wc jb wtc gm 3d6 w8 30v bo z1l ix cf6 rf jno
15 Osobné náklady 4p o5y xj nkv o0 i7t 2h s9v kf ylx 4p uwi 2h 5eq a1 5h9
16 Mzdové náklady ek ddj 40 bal ai 0s4 e0 fha
18 Náklady na sociálne poistenie 17 617 13 514 16 632 16 543
19 Sociálne náklady 5 n06 u g4o l kql 0 5oz
20 Dane a poplatky j3m 46h hiy p ecc v2x o 88t u a2t 5 5ms
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bg c5b 2q 9le h4 cie r4 nlw b1 58h go e5j m3 si3 wd 0ow
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y4 ln2 fv q11
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 62 z eba n ukv e j2e u yyj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -xw 2rb b pwm -x mkv -1e a1m -4 ib5 3 r7o -s 8fd 28 zkh
28 Pridaná hodnota idh zbn qb7 ihr snp 1fr 5l 5gz 77s 4la 628 7gu lp5 da9 9ra gj2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e 2 s
39 Výnosové úroky i f g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fp ubm 4l 3sc fg oo9 4s znq k4 4vh 7 1eg h sga 3 j32
49 Nákladové úroky ka ym8 74 776 po zr0 r 1jk y xgq i lej y 7ov x 9kz
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky a khu
51 Ostatné nákladové úroky lr 4l5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t 0uy n ahr v 1a5 h m40 l jn0 s lfs x 08n i dzh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ql kfx -n4 gfs -ln jew -ov hjx -pr 530 -f t94 -j mkn -y kkk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -px stt -5s 0va -p0 6ld -r1 dbg -ve 7o6 -6 b75 -eu zgj eu cjt
57 Daň z príjmov 073 meg agl xu5 j wsn
58 Daň z príjmov splatná hhv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -39 789 -13 161 -18 291 -33 387 -13 348 -2 075 -11 615 13 068