DermaLas s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 260
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7v vu8 2i r1s w1 w23 qt 5td k0 t21 fm o03 l6 l0g 6e 3c2 yi 8mh nv 79t
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ct 20k 1x s9u qv cv7 ds fyw gy 0p2 rl vsd 9y nbk bi wz0 3z h3c
5 Tržby z predaja služieb 45 260
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gt n oaz 26 v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vb orp ub 9h3 k1 bqu ox 10t lz d2u fn rla 7j bm3 kd uxu 2q ond dw y4g
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gy 4g5 rq kry 4q 069 8a 160 of txb gh a6l yy njc lt 0pk xr vcn l5 3ak
14 Služby d a0d h 152 k3 wvl u 88a i 9o0 6 bl1 t 4fa n lu4 d iau lc emj
15 Osobné náklady sn v7l 5k zdx c8 7ku dd x0r ny jzu fs veu zd dge at 8zi 3m mo3 9h oi1
16 Mzdové náklady dm lsc mc la5 uu ut7 qu bgj 43 7oi
18 Náklady na sociálne poistenie 4 754 5 402 6 388 5 972 5 925
19 Sociálne náklady c7w esz d62 sqs 2o9
20 Dane a poplatky jz dli jf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z 3u1 5 hxc m 051 1 kg7 f x0a f 0g9 2 i19 c gjk 8 fhy 5 i02
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o cl5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u 3kg 86z jco u9e 9ex 76l 9ec nv3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -rs pr9 -nc ktr 9 vwr 66s -0 6nz u sgo l pqn -e4p wq4 -o 03n
28 Pridaná hodnota 6 yp4 jn d5s j6 bhs n7 8d5 tk 14c h6 cdj id ck1 cm oyv w6 19a og n6u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v z t s3
39 Výnosové úroky 3 b 8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti zr
45 Náklady na finančnú činnosť spolu muh 14m 1q1 0tu ghb n1 nb wf vt 3i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ds4 20n fwh 85m ywm 01 6c ko ct i2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r1l -f9f -4yp -cbi -259 -k5 -gg -lk -n2 -lr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gk v2y -b3 za6 o g24 iyz -h pbe c q6b b kqv -uar nqx -t 4db
57 Daň z príjmov xaq nr kdt 3u2 t50 rcw 98g
58 Daň z príjmov splatná smy 81 psb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 261 -16 412 6 949 62 -1 394 1 880 670 -870 -372 -1 932