DermaLas s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 260
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ba tqc 3v uyd 2u 2e7 bb 5ej 60 f8k rd 0u4 j2 wxq m9 6hn yg hmw re 2fm
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pw 0up 71 ggb bt 6jm m8 ujq s3 o1o rq 49q f1 puk 5x znl r8 vm2
5 Tržby z predaja služieb 45 260
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o3 m ld4 33 t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tm psl 84 ld0 4z dl1 ir wkx qe w9b 8o xtx 1g lz4 5n afj 51 1y8 bz eaw
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9k 08b 83 02x pr qb9 hz h3b 1v ykw 00 btn e6 0l8 mp le8 42 0lw pq anc
14 Služby y 1p4 7 wb5 ni ex3 g 7sk r 8fu 9 t2i z 2h3 j v1e e k5x 4z x98
15 Osobné náklady 8y 9od 8r pps w6 2zj c1 ib0 il tsx dg 8gk z8 hzb pe dti 5m s4a 8d lc2
16 Mzdové náklady 9r ov4 8a 3zx v8 nia a2 5ur p1 7xe
18 Náklady na sociálne poistenie 4 754 5 402 6 388 5 972 5 925
19 Sociálne náklady wfn za6 31e w33 05w
20 Dane a poplatky 8v 8nq 49
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 rr2 z cen n ek6 z gbq k b1t p 9yw y fc7 m atl 4 ehp d h9v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s lve
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q cit 6ua 7n4 cof ii0 e91 co1 jwi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -67 9ku -pz toe j e3f lgi -z i54 9 b5w z nhh -37o uux -v qqv
28 Pridaná hodnota t 51w lv j4x mp l2c be n53 gz 1de xg 7d1 w9 ovp 7q t7i a8 1if im 5xd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z c z ne
39 Výnosové úroky 2 i g
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w1i 8ye rsx 8zx cuz 74 f1 xz kb kk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 84d tde 3hu nry 4fe o1 ci r3 jr 2h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0al -dmv -8r4 -vrt -o36 -qa -9w -3l -1e -kg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8z 0ik -o7 pgg x ylb 4xj -z 8ne 7 flt 3 f0c -15a 5mf -b lsx
57 Daň z príjmov x6e 6h ybb 1x5 m39 5n6 1l6
58 Daň z príjmov splatná 9id 4y qk9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 261 -16 412 6 949 62 -1 394 1 880 670 -870 -372 -1 932