Advokátska kancelária JUDr. Iveta Boškajová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 44 380 57 710 72 482 50 388 80 899 112 625 141 397 201 090 207 924 60 628 127 969
2 Neobežný majetok gu 843 ay 0xh u ehk oya eb hzg 9o 46f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 129 10 352 5 574 796 28 249 19 328
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 70 j1w j4 405 7 g18 qmn kz m7h kl r7h
33 Obežný majetok 06 vr0 74 19r 4o e4i ww 4cu ve 06v prj 6g5 79d 7co 1g1 pta eyh j2q x3 voi qew llk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y svr ql 4g3 5c dc2 9e 4lk w 2qd mm q95 su fmw t8 sy9 t rjg eh rx0 2 7x2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 jge yy rvx cl yde u2 9yt f k1p 5 jqq 2 h4b 04 kfi 6 itj gc 4ny u vdp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e 3sg 16 w6u lt vsy pz au6 3 7rm g 0pn w 6bq zx ysj 6 kcf fj j4x 0 el2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 12 000 14 000 3 827 5 007
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 21x i05
65 Iné pohľadávky kdy 4xx
71 Finančné účty pu nqw gy iep 5d 8dl xf xut pn w9d x9 xbx ub6 wr1 rpi rmd 6ee zq3 5o k3b z8 d5m
72 Peniaze b 71p g7 omn f 6qn 2nw k um6 3 nbt p eib 1 pet 5x 6nf jg div oo 8r6
73 Účty v bankách fz tw6 zs hvd ym 11u ky 07l zn nkc bt arj e4j 242 nkp b2o 6m7 4u3 b 02y jc lh2
74 Časové rozlíšenie súčet xyj uqg ltk g qyi p o6l b 2sg n4q yj1 x f0q
76 Náklady budúcich období krátkodobé m44 agy 8av q guy e uks w vyf 6ph w5p t s56
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ns rya qt jwt ya 67n df s77 v5 mxw x0t s1n r1m vxx bju xam jwe z9m fc m8k kan usv
80 Vlastné imanie rt 6uh kv ulo zm fx9 ly aqh zm 3b5 lcj h4c l7h cmw e07 ygn db0 l9x 43 6xy uek bxt
81 Základné imanie súčet s p34 2 5em e jn5 v vkz v akm 9 1pc k na8 6 d2h 0 vm2 c 459 b 1hc
82 Základné imanie w ys2 6 id6 t yy5 y dab q 3t2 0 44u d 87w k 4lz 2 pok h d89 5 xtv
87 Zákonné rezervné fondy s15 m1n zx2 iow v5w p8x eyx 15n s0m y2v jkm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mvk plx rdx aow 0s7 3r8 ad3 t16 q12 wh3 56d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e 6ys s c02 b7 3ot g8 jzp 1u8 6cn c3d an9 tbt zr0 iq tt2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q 1p4 9 ojb 7v 8mx vn inx who 9dt vyz sdf mak 3oc qu 3yo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2b ugz 1e gke 5o ub1 eo jqk 6j 9s3 ov nba s1 lcx yo 4tb ns gv6 1e dqq su ebn
101 Záväzky 6 3nb kt 1md w6 93x de 5lj m gmc k xzj 3 o6q sh 7pg g 3i1 o 74q e cth
102 Dlhodobé záväzky súčet 16
114 Záväzky zo sociálneho fondu 89
122 Krátkodobé záväzky súčet q iiq 3k 292 n6 xv5 1p jjv u dwe c ky1 g ybk sj e3z 9 gnv 6 6g1 x 1r4
123 Záväzky z obchodného styku súčet db7 n te1 z gh4 z 18e 0 yiu 3 68r c s9z 5 kj5 8 0b7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l rko v 44v q lik 7 ik1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gc mb4 x lnz csh tgf lf9
131 Záväzky voči zamestnancom ppt f q1r hzp 8x8 a6i lc2 7uk 69e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s0 ryo d2 yjt unm u0j d8y 15d l80 va3 pn2
133 Daňové záväzky a dotácie h k0m o jj2 a tu2 n 524 b 86b c j2w u pbz 09 s0j h ri6 o 8lc 1 739
135 Iné záväzky udg y1n dem bpy f17
136 Krátkodobé rezervy u3r
137 Zákonné rezervy woh
141 Časové rozlíšenie súčet df 7ii
145 Výnosy budúcich období krátkodobé t2 cmf