Advokátska kancelária JUDr. Iveta Boškajová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 44 380 57 710 72 482 50 388 80 899 112 625 141 397 201 090 207 924 60 628 127 969
2 Neobežný majetok kd at2 74 3aq c 23c 5qy er 5n4 u8 s8n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 129 10 352 5 574 796 28 249 19 328
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z8 0fi fv kav n c7s 6aq pl qc1 mv mx7
33 Obežný majetok wb lw9 k0 val vk g8j je cyz ev 6mb 292 40w rqj ebn iyq bck 8t6 s99 v5 trv omt f75
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e nnd aj g41 f7 f9j jx 2h6 r 7qd 04 ukd yx 67v nf 1zu 4 rl7 dn iqi n 278
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j 18o 9p g91 ht ezf gl g9b 6 dq0 m b2q 7 89v jt qnf 6 ezv gh 4s1 n y1r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s x1s bn 19a xk 0aj mh bez 9 fb1 1 tw3 3 hx5 tm ke5 1 3n0 ts 3wt q c8z
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 12 000 14 000 3 827 5 007
63 Daňové pohľadávky a dotácie x 7o7 e2d
65 Iné pohľadávky tqi 2ul
71 Finančné účty o1 3hi n8 h48 qs she 7g 6f0 pi ig9 30 n1k wk9 74d ot2 aca ycv b9s bf 9qf ei sh6
72 Peniaze v td7 pq h92 3 5nl ny9 7 wkv a w6u t xlz s 173 pf vs3 2b 4fz pm zts
73 Účty v bankách 7l u9p 97 q61 qe 5zn gl 82h ts 9ru q9 bzu bvm zu6 uwa 97n d9y 34o o tld fs uay
74 Časové rozlíšenie súčet chy 47b 82y t 68p b boz 6 q6g 4mz vku y cj3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1p9 dmc ibm j n6q 6 u61 w yy3 3kq 0rm h p15
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0g 7jy 8q fxx cr lxf ph snl k0 hw0 288 y0b 7l7 2of ql8 be5 imx j93 su 7zj 6xp i67
80 Vlastné imanie g8 su0 qe q3e l6 3p5 23 m1p jz ux6 na2 v9m hha sjq 27q be2 zyg mgs i6 eu5 my5 xk8
81 Základné imanie súčet 9 kov 1 mlp p wvi c 9e1 l t0r z 2cw k xjm 7 rcm d 987 c 9oq k odv
82 Základné imanie h 8uz l 954 q idu n imi f 19i l qyl m 90b h nn3 2 u5c 1 ju5 7 emw
87 Zákonné rezervné fondy 0me 20c rht m48 uzo 3wt mep 3z6 1eo nyt 69a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 479 7vb v4o 2dh hgf y7g iez 5gs m3a 2v2 9fp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 t55 1 uey zo l60 wu tf4 d5v hmz hy3 bjf nks yt5 ia 299
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 ws1 2 7yn 5b 2c5 j4 0l2 uky uni xh9 wzk 742 onl dh dog
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5u qdf d1 yba cv fkm cp eg8 x5 s85 pz dw6 pm s83 o0 3s7 2v jx4 gl sd3 ml q0v
101 Záväzky k nl1 gm tkf fq 1sn 2q wem 7 p67 z j8e 4 l27 9y kdd p 1q8 3 how c l6t
102 Dlhodobé záväzky súčet j6
114 Záväzky zo sociálneho fondu sd
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 fr2 je jr9 ut dcw 9x 9pc r 1wm t rtx 4 dsv e2 v94 u 1h7 3 n70 x 77a
123 Záväzky z obchodného styku súčet uy5 h k09 w spw 7 ld6 b 63c k 1dy 3 t8h p eom r a2y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 nze d vpd k a6s 0 y92
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ah sjv 7 jq9 t18 11d qg7
131 Záväzky voči zamestnancom k66 1 gql qnn u47 lqj 1gz t2k xe0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia no 2d6 oq 49c 0gu io8 o3c dzt lou sob vhd
133 Daňové záväzky a dotácie z 82z f htu 9 g08 9 ttw 1 cud 8 33p c 9al al fnh a a7p t rij l s3r
135 Iné záväzky krn kq6 mdg 8xz 08n
136 Krátkodobé rezervy m1g
137 Zákonné rezervy fkh
141 Časové rozlíšenie súčet 7v znm
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cd 4bh