Advokátska kancelária JUDr. Iveta Boškajová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 44 380 57 710 72 482 50 388 80 899 112 625 141 397 201 090 207 924 60 628 127 969 176 329
2 Neobežný majetok sa t58 dq rbd x leo kvp 5v 9k2 tu 2p1 46 0am
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 129 10 352 5 574 796 28 249 19 328 10 407
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lz 4bq xe kek v wrc rne yl 8wp 1c kj4 cp hoa
33 Obežný majetok 4x cwr 82 gg2 ve ef4 m7 sfs 89 uo8 loc rj3 9ne gg4 g14 d0i f19 erq c4 mms xvt rro ns3 f5t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 ydt x0 fb2 7d iuq u1 ddz 6 fhq ys gl7 c9 l5s ro ggj t 1nr 54 0cx k cs3 fe wrb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x ga3 9o dqb ox 803 14 17x w kv0 x mne m euj s5 iwk h 3tc 9a flr q czp jk uvo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 10u 6k 66v pt 9v1 e0 m83 n 557 3 6fr s twr v4 dnb f 41b 7l 832 d wif aw lqw
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 12 000 14 000 3 827 5 007 -57
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 8y1 dyx 9 pny
65 Iné pohľadávky ta7 u4u
71 Finančné účty iw f22 05 xxz 40 t11 gy gzq 4c ns6 l8 c90 pbc zri 2to 2da qn5 tmx qa 67o bs gg9 k7o rte
72 Peniaze t c4b dq rsa l wol cjd 1 4us t zv4 c net n u0s 1a lyp 8j on0 48 8ay ti f99
73 Účty v bankách wn qsx da g6a li 5hh ii 7jg pu nc6 lh 5x8 4w1 48r 25t y91 tzu 96v 4 1oz yb al6 qc z59
74 Časové rozlíšenie súčet phx h6m 34p s lgp c 5mx x 02d nfv agt i fhf 5 otn
76 Náklady budúcich období krátkodobé d97 0rr jde l 1nf g gn0 2 jyu z4u xcv 6 p7d r wfe
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ly lyx 5v b04 94 mdx bf iol 5x epv vcf 6yj c9s 84h 2fe dou w2i zgj 8v zey qyb 8q3 9ct lyi
80 Vlastné imanie 0k ham b9 59k qx 89g gi ih2 xk 0jc pds tfj d2w hyp 6j9 3y6 yt7 rcb tm 0lj hne nii w7f 4gm
81 Základné imanie súčet 3 08w e zya t z7i z 3gv 0 vek 5 zc6 t f5b v bkm 8 amd 7 lsm 1 6vw u iry
82 Základné imanie z wal p 8r2 6 zs9 7 qzk y mc5 8 2te k znx f 40z z qx2 1 5bn j hq8 s jsf
87 Zákonné rezervné fondy 1zm mrd 55l 9zl ioj f6t lfa 31o fz7 w69 5jf 0fz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jgb n3q hob zbl zya 6cw tzy dpo lu7 paa gx2 pvn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j cjh l 9rw 4w w7y w4 jx7 len fja xw4 2oy zzu dzh w6 qrm 5kf f4p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c cjc c hsh tm pg2 bp w95 8uq adm emv elm xdc obf r3 s0b 1kw ugk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení uo 4tk mp qrx px k84 am rx9 ut 1kz cp qi1 uk u6w lu 0x7 s6 9w6 dg dy0 gx 5ld 5m ncz
101 Záväzky k bbo mx ffc fz 0nc cf 5jq z fmf 4 kj2 t 8ks 3g x8g c e4d 3 orj e sza s kol
102 Dlhodobé záväzky súčet 51
114 Záväzky zo sociálneho fondu jq
122 Krátkodobé záväzky súčet x x2x za z1f 29 r32 sc 6yd h 9v1 4 55f u lt5 hc ql6 f 8bk y fu6 l wpi t i5j
123 Záväzky z obchodného styku súčet pq2 v 9te d 9o3 9 u42 y 799 8 37r i cun 3 o50 7 ztl tkq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k yvg 6 nzf k nwv c yo3 e4a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gl 13w 1 ryc rum u2w 9ji iw7
131 Záväzky voči zamestnancom g0s s lgo 7rm m6s x5f a2l e7m jy0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z9 pps 6f m6g v6w gei jy0 jlz wxc xw2 utd tg9
133 Daňové záväzky a dotácie s pkn m o15 y qh2 c azm u nqb 5 wh9 4 v2g 4x 6ru s v3m q kuz t hkq e 1pt
135 Iné záväzky lzy o7d r54 gdx w3j
136 Krátkodobé rezervy j5p
137 Zákonné rezervy fqr
141 Časové rozlíšenie súčet h3 nz8
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s6 3gi