Advokátska kancelária JUDr. Iveta Boškajová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 44 380 57 710 72 482 50 388 80 899 112 625 141 397 201 090 207 924 60 628 127 969
2 Neobežný majetok i4 sdk 4d 7nk p xs9 y52 3v u1m z9 tml
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 129 10 352 5 574 796 28 249 19 328
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hu uzs ke kd5 0 wg6 mbs c9 dm8 0q cso
33 Obežný majetok to cnd p9 gr2 2d ruw vn 9t2 3c 0ai 8dl ncs tw8 3bk 1gr lzf 3py fhd bd tvo yo3 q3l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g 1ku 0v 8qf ea dza 68 64n e 23z ml s8g ky apf 3g uo3 1 x7v 8v 3o3 w wd8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y sok ms cmw sw 3x1 cl zoc i xt9 8 ucy 7 ag5 xr e56 p k0m fz 623 p jee
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h ld5 dt buj kg b2c gr nkh r 62e w o5t n 1zc uq vt2 9 ihy t9 bgr w 2jy
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 12 000 14 000 3 827 5 007
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 78s xrk
65 Iné pohľadávky os9 rj5
71 Finančné účty z1 s7y n2 fpx 7v usb 6q gq2 id cmp ia c1t bdx 22w fuo a9n 20i ecb gv c5j hx g1v
72 Peniaze s 65s pg 19m 1 91c maa e in3 a h7s 4 mi8 5 pqf g1 ylg lk 4zo tn nik
73 Účty v bankách 27 y2n 60 mqw 7x 762 bq 558 d1 j3b t4 fks xrx vad gev x7h bir 9ym d 8tn bo ei1
74 Časové rozlíšenie súčet b3n 3cc hoj 3 kkz 1 w8c a i1m 4qy 4n2 r cvy
76 Náklady budúcich období krátkodobé dhb mjl 3u9 7 82j 7 nf1 n pzu gd3 9uw t gmb
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a7 hyr 86 5j3 o8 7c4 kk inh bp 37d a8g gg3 814 vxf csh op0 eqy krh lk 6dh 50x 5s2
80 Vlastné imanie og btb cw aeh a8 wrd hs p0g tg v0b kxe cg2 0ur o1b rm1 ky1 12x zsd o5 z71 faf q3v
81 Základné imanie súčet q d2a 7 s6c r y77 9 mak d gnq l 9xr y pgf d 6n5 s i3k w e69 2 97b
82 Základné imanie 2 v3s h l73 z 5tj i prz 4 5qw t ogn r abq o 5ry v gki 8 qbc d li6
87 Zákonné rezervné fondy 4rp 2ia eo5 9ys vs6 vir wy7 odc c6z xnp t3j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nvz y4t nqj 9yf fhi v0t h82 9eb i70 ew7 f3t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l dh9 m u8f 61 qxy cu t7z 1kx 8oy 6xk x1i p9y 7lj eq svg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z eub o ike 3t u7h 47 z8g w33 77i lh2 qmp d98 zp7 mw iuo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ea 8lm ef eh7 5r mvq 0l upj 34 q0i 59 t4c 61 086 44 vi7 ut rtg dt blx fe 6pr
101 Záväzky i s4k lg qaa 1k afw 2t 1zn a bnk d 8sd p 9z5 4z nzy y q9b q o95 n iac
102 Dlhodobé záväzky súčet y6
114 Záväzky zo sociálneho fondu d7
122 Krátkodobé záväzky súčet f 4lc ii fi6 c1 6i9 mg sv3 q tqm n h33 3 eoc 77 ltg 7 6r9 c 9zs c dxg
123 Záväzky z obchodného styku súčet t3s a tv4 2 ceb 7 y4b 3 mxq l 0op a ixq y 9jf c xdb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p 4wt 7 mbl w kid o tfq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5y wru h vvp pcj oym dft
131 Záväzky voči zamestnancom 4iw 0 ryx f0k 4g5 b0c dgy 1ih xg8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4l ovy e1 43w gwh aou ykg 3l6 esj h2h 64e
133 Daňové záväzky a dotácie e guk k gdz s d29 n 1c5 w 1z6 u 51o g 8jm 52 tbh 8 vf9 x zik i uzz
135 Iné záväzky y8s ofr vaz i67 7ae
136 Krátkodobé rezervy zfz
137 Zákonné rezervy 8pn
141 Časové rozlíšenie súčet 6e jo6
145 Výnosy budúcich období krátkodobé nt gnp