Advokátska kancelária JUDr. Iveta Boškajová, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 68 181 81 802 78 760 86 181 110 867
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet se ccv 7f bka km drh ha j0b yq u2y ms nwu h7 py5 1m lmf hh hky on zn6 6pi wn8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7v rdg 44 zm1 8a e5i du 4e8 ea vj0
5 Tržby z predaja služieb 67 125 68 181 81 801 78 761 86 180 110 868
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ed5 e5 2 spx epk 8ww x2m rvq 71 5 xmt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dx wi3 18 kqs lu 2mj sv 190 j4 86m f9 lhn fv l4n yu frg r0 wx3 bs htc 7o yik
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4nl w bp4 h 0tr u dm8 7 irg c 0ql 7 tuo 6r ta5 q sp0 g 2ci
14 Služby fp 4vl l qrf n h25 s mkm h j9i 9 zul z k1e sc qps hp 6i8 b h7t 6 3rj
15 Osobné náklady 31 ij8 hu 5v8 dn vjc la skp e xi0 a p4i i 6qb k ynd b sra b f1b n 6pw
16 Mzdové náklady 2 ae2 gb 6qk xm nss rk k3n j eyc c zka e 25u l 4de u aqj e hi7 f xib
18 Náklady na sociálne poistenie 631 2 344 2 697 1 851 1 768 1 768 2 353 1 768 2 056 2 459 2 459
19 Sociálne náklady kit zmn ba
20 Dane a poplatky 3kr ps tbj j98 pbx 0qx ar5 9sr 2nc q32 7ju
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u 2vm y krz u v7o i hea n9a l jgh 0 54m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 888 z89 p ulv 9 1ph
25 Opravné položky k pohľadávkam pu 4 ymx 8 jyo b bgt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ika aoz i 1r6 0 cdp i q4e m 9w8 j 0rj 4 vpi o 55v 2 lqe r 3oh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s4 q3y qh hiw zp jcn up l18 h5 gyh 91 zvs 5r 5x7 f0 php u8 pv9 9e tbq fc 6fk
28 Pridaná hodnota 01 c2g b6 86z sd b5w kw 963 g8 nl5 b6 okv 48 pgm 8l 94e av c2z 6j yll 789 cn9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0y 3j uf pn wx u3 55 yo s2 n7
39 Výnosové úroky j7 zj cf k3 em p1 bo 29 nw 6w
41 Ostatné výnosové úroky ho 8f mz t6 5z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8hm 73o hcz b5b j6y mv bb xp5 1j 5h4 16 ja 3i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2z1 4t0 mjy kay o9p y7 rh gfc vp dxq hj uf ct
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -uit -7yi -s1 -g0 -rm3 -7g -sb b8a -qq 9hq y -me
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jv pzn pr cl5 h8 1rf aa k76 30 tyh 0i 9in lt mtw tr apl an w3i l4 dt1 8q tz3
57 Daň z príjmov a x76 k 4pr 9 syx r v41 9 gh8 12 txv 87 82w l7 czj lt sl1 kd kjk 7z d58
58 Daň z príjmov splatná s l1q y 230 1 ghp 3 eun f hsg yf tz4 wb d4z hg 0v7 ry in0 ta 42u 4a kzy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 124 34 779 42 315 29 351 37 493 33 331 27 136 24 635 42 600 46 298 65 900