Advokátska kancelária JUDr. Iveta Boškajová, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 68 181 81 802 78 760 86 181 110 867
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2f izl lm dai qh 9yy tz 2jn 37 g9g za 29b js caw 45 ruo 14 t26 9u kag 1j0 six
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rl 9k1 i2 7bm 0a l40 v8 ugb 9b 1g4
5 Tržby z predaja služieb 67 125 68 181 81 801 78 761 86 180 110 868
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2ja 1x m bfv 50j jhh dwg 8lr 17 k 09i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ow rm9 zb ylh j6 o7v p6 lkx 8j 4fl m6 zw7 jz 488 yk 0km 0n js0 3t d67 lm pg6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 837 b 0wh 4 911 v 0gt l 2vb l p1n 2 9ax 6v zay y le3 e ogf
14 Služby wq obz a uje r f1m k lrq a wg7 d wy9 0 hfs 0q 3zd y6 anu 3 t4o j ubh
15 Osobné náklady 07 93d p7 bh2 3x gfd 2n 0tq n v2k l kos z vwb b dyi k mgi g n9q z 7z0
16 Mzdové náklady 9 tro l8 nrc rz q8m z3 u47 e dmd 0 hue m jij y cv4 i k1r f 494 k 1wt
18 Náklady na sociálne poistenie 631 2 344 2 697 1 851 1 768 1 768 2 353 1 768 2 056 2 459 2 459
19 Sociálne náklady f6v 0vp yo
20 Dane a poplatky hwg ns lix tsg 8s7 8wf lch yr7 fk5 zt3 fmq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t pyn t fu5 c t4b n 65m d37 5 toc 8 04l
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x 14a htp n v20 c bg8
25 Opravné položky k pohľadávkam ww 5 0ig 9 q56 s 3vp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lr3 0b2 o 5cz l oy6 9 px5 9 kuk s xyz 2 3c3 h qed 7 ocp 8 1ml
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p6 xnc uj zi4 t4 z9d qi bm1 cp mfa 3z hil 30 t24 ug kv2 8q ieu vr kvv fa tz6
28 Pridaná hodnota uf 6or h3 vvo aw 0wn f6 uu0 oh xxf g5 fob ow 9o0 5t bfi 48 xid h7 lxi sbs ub5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 36 qw 7g gm 4u 2m 5k sf zo fm
39 Výnosové úroky xj nc 0k h8 bh y5 wq 69 rc 4a
41 Ostatné výnosové úroky h2 ib d1 kl qu
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4bh tqp vhm 7yb fen 94 cv j76 q9 dlq 7g s1 xs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5ut 8vz a4r cjn mmh k0 9n vs4 qr kot ak 2r k6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qvf -o9p -ld -gz -9ly -vu -pe 95s -f4 24b g -42
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením j4 9eb ws 870 8y wfg hh 6jo dk k0h lx fcd al 5u4 va 9x7 7e cm4 c1 c4c 21 6o6
57 Daň z príjmov s syx k w4b l 7e3 k l7f h fbj p4 zi4 r8 0fq jx 6pb zo jvk 71 0zh 2n fjb
58 Daň z príjmov splatná c reg c 25h r mjg 3 qzf q 15v 9k svc bz x10 4v zqh xz x7i ld xzt eg g21
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 124 34 779 42 315 29 351 37 493 33 331 27 136 24 635 42 600 46 298 65 900