BIOPAKT INVEST, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
46430/B
Dátum vzniku
13.06.2007
Konanie menom spoločnosti
Ak je v spoločnosti len jeden konateľ, v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú a podpisujú každý samostatne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
Základné imanie
500 000,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
 • organizovanie výstav a veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí
 • reklamná a propagačná činnosť
 • administratívne práce
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • prenájom motorových vozidiel
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení a telekomunikačných zariadení
 • skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
 • poľnohospodárska prvovýroba
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosti odborného lesného hospodára
 • prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Slavomír Hatina
  Strmý vŕšok 8141/141
  84106 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.01.2017
 • Branislav Hatina
  Ventúrska 7
  81101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.06.2007
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2018. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 837/2018, Nz 20624/2018, NCRls 21224/2018 zo dňa 25.06.2018.
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1541/2017, Nz 37997/2017, NCRIs 38787/2017 zo dňa 23.10. 2017.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2013 a Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2013.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2011.
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2009 o zlúčení so spoločnosťou Poľnoland, s. r. o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 43 836 178, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 49233/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BIOPAKT INVEST, s. r. o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO : 36 790 672, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46430/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 440/2009, Nz 53803/2009 16.12.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti Poľnoland, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2008.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.07.2007 - súhlas so zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníkov.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2007.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.06.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka k 31.10.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • účtovná závierka za rok 2011
 • účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.12.2016
 • Podpisový vzor konateľa - Slavomír Hatina, zo dňa 6.12.2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BV BETONÁRSKA s.r.o. , zo dňa 17.10.2017
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BIATEC TRADING s.r.o., zo dňa 17.10.2017
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BIOPAKT INVEST , s.r.o., zo dňa 17.10.2017
 • Notárska zápisnica N 1541/2017 , Nz 37997/2017 , NCRls 38787/2017 zo dňa 23.10.2017
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Notárska Zápisnica N 837/2018 , Nz 20624/2018
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum aktualizácie
20.10.2018