BIOPAKT INVEST, s.r.o. - Udalosti

05.12.2017
OV dňa 05.12.2017 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R103691
30.11.2017
ORSR spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím, alebo rozdelením s BIATEC TRADING s.r.o. Ventúrska 7, Bratislava
ORSR spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím, alebo rozdelením s BV BETONÁRSKA s.r.o. Ventúrska 7, Bratislava
ORSR nové právne skutočnosti: Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1541/2017, Nz 37997/2017, NCRIs 38787/2017 zo dňa 23.10. 2017.
16.11.2017
OV dňa 16.11.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
31.10.2017
ORSR nová uložená listina: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BIATEC TRADING s.r.o., zo dňa 17.10.2017
ORSR nová uložená listina: Notárska zápisnica N 1541/2017 , Nz 37997/2017 , NCRls 38787/2017 zo dňa 23.10.2017
ORSR nová uložená listina: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BIOPAKT INVEST , s.r.o., zo dňa 17.10.2017
ORSR nová uložená listina: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BV BETONÁRSKA s.r.o. , zo dňa 17.10.2017
25.10.2017
OV dňa 25.10.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
23.10.2017
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
22.10.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
07.04.2017
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
06.04.2017
OV dňa 06.04.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
05.04.2017
OV dňa 05.04.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
04.04.2017
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
18.03.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
02.03.2017
OV dňa 02.03.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
22.01.2017
ŽRSR zrušený štatutárny orgán Ing. Bohumil Neštrák, Hoste 16, Hoste
ŽRSR zmenená adresa štatutárneho orgánu Slavomír Hatina z Strmý Vršok 141, Bratislava-Záhorská Bystrica na Strmý vŕšok 8141/141, Bratislava
19.01.2017
OV dňa 19.01.2017 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R005077
17.01.2017
ORSR nový štatutár Slavomír Hatina Strmý vŕšok 8141/141, Bratislava
ORSR zmena typu prokúry na: V mene spoločnosti koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje takým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista koná v rozsahu podľa ust. § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom je oprávnený aj scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich v zmysle ust. § 14 ods. 2) Obchodného zákonníka.
ORSR nový prokurista Eva Kováčová Drieňová 16, Žilina
ORSR zmena konania menom spoločnosti: Ak je v spoločnosti len jeden konateľ, v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú a podpisujú každý samostatne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
16.01.2017
ORSR zrušený štatutár Ing. Bohumil Neštrák Hoste 16, Hoste
ORSR zrušený prokurista Slavomír Hatina Strmý Vŕšok 141, Bratislava
13.01.2017
ORSR nová uložená listina: Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.12.2016
ORSR nová uložená listina: Podpisový vzor konateľa - Slavomír Hatina, zo dňa 6.12.2016
26.10.2016
OV dňa 26.10.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
21.10.2016
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
04.03.2016
OV dňa 04.03.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
01.03.2016
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
29.02.2016
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2015
20.07.2015
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
17.07.2015
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2014
31.03.2015
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
12.08.2014
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
01.08.2014
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2013
22.05.2014
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
20.01.2014
OV dňa 20.01.2014 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R010191
16.01.2014
zmena základného imania z 1 904 000,00 € na 500 000,00 €
ORSR nové právne skutočnosti: Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2013.
ORSR zmena peňažného vkladu spoločníka BIATEC GROUP a.s. z 1 904 000,00 € na 500 000,00 € splatené 500 000,00 €