BIOPAKT INVEST, s.r.o. - Udalosti

05.12.2017
dňa 05.12.2017 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R103691
30.11.2017
 • spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím, alebo rozdelením s BIATEC TRADING s.r.o. Ventúrska 7, Bratislava
 • spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím, alebo rozdelením s BV BETONÁRSKA s.r.o. Ventúrska 7, Bratislava
 • nové právne skutočnosti: Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1541/2017, Nz 37997/2017, NCRIs 38787/2017 zo dňa 23.10. 2017.
16.11.2017
dňa 16.11.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
31.10.2017
 • nová uložená listina: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BIATEC TRADING s.r.o., zo dňa 17.10.2017
 • nová uložená listina: Notárska zápisnica N 1541/2017 , Nz 37997/2017 , NCRls 38787/2017 zo dňa 23.10.2017
 • nová uložená listina: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BIOPAKT INVEST , s.r.o., zo dňa 17.10.2017
 • nová uložená listina: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BV BETONÁRSKA s.r.o. , zo dňa 17.10.2017
25.10.2017
dňa 25.10.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
23.10.2017
nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
22.10.2017
Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
07.04.2017
nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
06.04.2017
dňa 06.04.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
05.04.2017
dňa 05.04.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
04.04.2017
nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
18.03.2017
Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
02.03.2017
dňa 02.03.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
22.01.2017
 • zrušený štatutárny orgán Ing. Bohumil Neštrák, Hoste 16, Hoste
 • zmenená adresa štatutárneho orgánu Slavomír Hatina z Strmý Vršok 141, Bratislava-Záhorská Bystrica na Strmý vŕšok 8141/141, Bratislava
19.01.2017
dňa 19.01.2017 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R005077
17.01.2017
 • nový štatutár Slavomír Hatina Strmý vŕšok 8141/141, Bratislava
 • zmena typu prokúry na: V mene spoločnosti koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje takým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista koná v rozsahu podľa ust. § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom je oprávnený aj scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich v zmysle ust. § 14 ods. 2) Obchodného zákonníka.
 • nový prokurista Eva Kováčová Drieňová 16, Žilina
 • zmena konania menom spoločnosti: Ak je v spoločnosti len jeden konateľ, v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú a podpisujú každý samostatne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
16.01.2017
 • zrušený štatutár Ing. Bohumil Neštrák Hoste 16, Hoste
 • zrušený prokurista Slavomír Hatina Strmý Vŕšok 141, Bratislava
13.01.2017
 • nová uložená listina: Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.12.2016
 • nová uložená listina: Podpisový vzor konateľa - Slavomír Hatina, zo dňa 6.12.2016
26.10.2016
dňa 26.10.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
21.10.2016
nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
04.03.2016
dňa 04.03.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
01.03.2016
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
29.02.2016
Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2015
20.07.2015
nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
17.07.2015
Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2014
31.03.2015
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
12.08.2014
nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
01.08.2014
Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2013
22.05.2014
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
20.01.2014
dňa 20.01.2014 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R010191
16.01.2014
 • zmena základného imania z 1 904 000,00 € na 500 000,00 €
 • nové právne skutočnosti: Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2013.
 • zmena peňažného vkladu spoločníka BIATEC GROUP a.s. z 1 904 000,00 € na 500 000,00 € splatené 500 000,00 €