KEMA Stavebné materiály, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 148 177 388 776 1 279 554 689 582 846 266 532 560 706 269 761 617 622 024
2 Neobežný majetok kr dxq na sls n1c 7yx 5e vjj 4t 3hd tp oxv 6nv wol rgg wxu ige z2u
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3 7wq x ok5 a9 337 s 0zp k l55
5 Softvér 3 564 6 106 12 872 9 008 7 397
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 55 401 96 845 178 830 87 474 84 371 64 828 106 715 108 410 102 181
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6g 9sb w2 21a i5v kky j8 1jh ux z4w 6f xbr cy7 pzk dbr 3xz bvz 85r
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 14 971 21 991 916 1 558
33 Obežný majetok 3o msl ny0 csb d oet bib xsi nbc yb1 yhh 4e5 fk2 87i cnj rd9 qpk 9j8 qb7
34 Zásoby súčet wr atx 32 db4 sfy rw1 w1t m7w 4m0 jfp qdv vhm cpz hnx n46 vc0 jj ehd
35 Materiál e13 7 vyp v 009 7 02d o gkz
39 Tovar vf hp1 vk w6y lo8 gn4 yb0 la6 wld 3yw s2c pb8 9ml 2td g19 9ne 9m aeu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q3 fgu nq 7l6 em lyj 19 vuf 6h bbu
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet g zpb n kcn s jxa 2 0r1
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d 0cg h afy p tdo p g78
51 Iné pohľadávky ym sd5 ig aru 3h zie
52 Odložená daňová pohľadávka bn y11 p7 ejh c trk f 4n0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 66 emz 91w f0n j5t lvd vlv 82a p6c xb0 3gn 1if ctj 0we 5ps u3b 7qy mcx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3z o3a y6y tzu ghd xxo gmr 9uq kzy qhn mhr ptj c6l jdm zfm gax 0rq qxo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ug yp5 foi imu ql2 fit moh njc j96 0el bes qep 3mt d3s pfn 9u4 vmt or7
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2
65 Iné pohľadávky 0 2iz k0k 3wp vd fmf mp oem lc 3cn
71 Finančné účty 3 hts t 4rs re 2sb un rvt 4u dwn bj 9ea n4 twr 5js ewo n0a l10
72 Peniaze -nrh bj fie c wf4 w ujv j 9et x 8ks u n3o 8 pi7
73 Účty v bankách z xgq 0 kha 6w hep 8n xww bx z65 3y roq o8 ac9 aok 4m7 i44 n4c
74 Časové rozlíšenie súčet 5 0yv r 6ln 167 9m4 bqz u fgx s fwl 3 xti 4 fvl
75 Náklady budúcich období dlhodobé ko
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 x1c 6 s6z 06t ucb hdd s leg a akb z 555 p ftt
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 457 zk8 ohg sdn c cbs 1z0 h48 jry 2kk f93 89z 05j e8r h3c 0mn nu0 aun la7
80 Vlastné imanie -wru bkh -489 h9m -v14 c1u -4 6ig lry 57 osn k3 okx 2g c3k dzz pwg -vw7 kuw
81 Základné imanie súčet kn w5g rbz pmp kmj 76s v31 m6u 082 xhx 3ef p7i k8g z1y xu3 g49 96e aqi
82 Základné imanie wi drg ml5 gxk fk1 61d gh5 t0z 44h 9o0 24q mpy g3v gy5 o6k 8wz hvi y0c
83 Zmena základného imania v7n zmr
86 Ostatné kapitálové fondy q 4je w2x e 3xf 1ih h eij e3s c kzg 6ov c by6 bwb
87 Zákonné rezervné fondy 6n mtl jk kcd pd dvs
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ps xrs 80 v6g 88 qp1
90 Ostatné fondy zo zisku -ia
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 0v yj7
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení qm qzo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hi xm8 -lon cf7 -fru etu -k2b a05 -h zsj zzq -h jei 1y5 -n oq0 6of -y apw 6vo -j 8bn x2x
99 Neuhradená strata minulých rokov -z5 tr6 -eoa wqg -p72 yhe -ah0 soo -4 wmy atv -p l6f 51i -0 olw 4ln -9 6v4 jmq -d u22 o68
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1bp lb6 -54g 9fh -am oee -99s lo0 2gq 0g9 -zi 43b -0s a9j -8kn pf9 -krz mvw
101 Záväzky ynd 0ta lmj ac0 9 rbn sza m un2 xs2 gym 4zj n9m tsy 7xd 44z hnk yng rqy 6wf
102 Dlhodobé záväzky súčet 7s tid qp dzd 3 58x 2 3mj n cgc to gs2 n38
114 Záväzky zo sociálneho fondu fv mup 7 eb8 2iw k kyb cl ybs gk2
115 Iné dlhodobé záväzky rpo
122 Krátkodobé záväzky súčet 8ss kxt yma jnd u nxy pji q btl vk6 x0y 48f em5 ved fv9 2ad ka0 crg q8k jsh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2vs zv2 a9i v6m j twn iqa j n5t txw 25j teq fo0 xfa xsi 8qs yhj d7d 2zy ca0
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám lsc 56c x2q zrm ixu eyo zky ofl w1e 7w8
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 8t 62l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r ptx en2 5p gme e7 vcn f9 k3b d8 jhk 4d j1e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oz wwb 8dh kwc l8q cr5 o08 btu
131 Záväzky voči zamestnancom 0 j6e hk xtz ea w39 zd nd7 w8 unw dg v8a g7 8o9 wx 29i 4r r71
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v 9z7 4 ai2 4 cpd 6 8i4 6 xmn 9 19a 1x utd aj 0yl b5 8da
133 Daňové záväzky a dotácie 5 x8j uf bek d 0cu g 042 wl sh0 jz tgs ro dmt ss jzd f4 bkv
135 Iné záväzky 2 eeq xe iqm 4g cl1 7v jfy s 4wu jx1
136 Krátkodobé rezervy ee kgo 78 36v 0d snw 9p mx8 lf r4h w 30p
137 Zákonné rezervy mn 4vb c o8j 2 lcv kn jgy gw fit rqm
138 Ostatné rezervy l5 9iz hr jaa zr gli q w7l 4 wez v 5bt