KEMA Stavebné materiály, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 253 255 2 632 236 3 155 970 3 382 458 311 136
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l8s jvd p6z ikb s 4dx crj i ige 3t7 3 6se pym s as5 oio o xpv o86 2 nhk ubl e91 0sc
3 Tržby z predaja tovaru ht9 u8r d89 fn5 6 crg 65a 2 3gk 9e9 s 5n9 r5a 2 ywn tx3 7 9m2 mwf 7 nv0 v0p qng fph
5 Tržby z predaja služieb 1 130 334 2 391 760 423 200
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y u2t o x58 f 37r na zm8 xj mvp 10 5aq -pw vcl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pyq j i3u f j32 9x7 arx z7 whb ge 8j8 tw ie8 i d8w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lap ajd a0w 1h5 p m8k 7xp j cay 206 7 t6d 0oq m t7r ccw 8 gf7 vkr r fk2 xqa ru5 ejs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 107 582 255 346 1 245 706 1 627 483 1 772 472 2 034 093 2 472 140 2 670 340 293 047
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qf r30 cq 2la eu1 dj5 qhq uvw zj zq5 v5 thw hg 90o 4g db2 s 5a0
13 Opravné položky k zásobám l 3mk -y1 -d 59n i dhh 24 lxf
14 Služby 61 lts rnl o0k p2k o38 9eo q2r 27y emy cck pmz 1k4 x9y 72p 9v1 8x m5z
15 Osobné náklady hih f5k 3u5 6pr 7ti 5zg at2 of1 ki1 fcf 95j ds5 ql4 98k su4 9ob 80j 8dm
16 Mzdové náklady 93 ts7 cj4 vtf qrf aq4 rea gy8 mza eqe 4qv vrg 5g1 som 6no lda 8n mn3
18 Náklady na sociálne poistenie 21 277 29 231 54 454 66 706 53 640 80 324 96 116 107 553 37 704
19 Sociálne náklady i yxe z ahc 6 uew y0 434 2 l16 zj zdz v jsc 79 k8z tg pza
20 Dane a poplatky gak gn6 6 jva 7 5gk q req p 2s0 bq6 tmd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xb 3ai fl v6x 5v ox0 j0 1z5 vg u7d ky zz9 yb z3c nj k5e
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7k spf 7y pwv e1 dr4 ry 7tk ph uwu r tzj
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mo 9vy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e 9qh q hdc 5a fdu u7 de1 f jtf -jb bqz
25 Opravné položky k pohľadávkam z3i szl -cv dkh g20 -3c yuw -hbq -2q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 2mg yo f1e sg os1 9f2 qy1 50 gcu 29 bll r9 s8g e3 7tw 07 ktl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ei5 sxm -zhn ogr -8w fux -67b bhk hiy zr4 -d 2gr -wci -qa0 09d -x07 kpl
28 Pridaná hodnota -dw qjt y kj9 3s4 3bz o5a fed kq4 qng 9cc vxj pzb wp9 r2h 0wm -lwq rdj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu eg rkp e dg sv5 qkx 0 qfq 12 i 19b 8
39 Výnosové úroky d 1f anw n x o
41 Ostatné výnosové úroky yj7 4 q 4
42 Kurzové zisky 06 6fw 56h 6 nuw 0z 6 j1u j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a yy3 k c8b m sdk s 7xb t nko l ups q v2p c 8ur 5o1
49 Nákladové úroky 9 351 x 8ur 1 7nr m ilx 5 3vc rq1 p
51 Ostatné nákladové úroky 8 cdk x jz3 4da 7
52 Kurzové straty 4 iib r vu9 j qdt j bi4 7 icc p15
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 p2x h 7dm 2 ua3 00h ht7 s3h bpy 6 4co qb4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti g czb -k txn -x qcq -e xxq -f 5v4 -v t5k -z e1f -i dhk -pm9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -36i q4u -z11 p0a -r6 5x2 -sp4 zsy 4qz zyj -yb nri -x s78 -xz0 nub -4gn yz2
57 Daň z príjmov j a k2 05y bt sap or 62o 5 ywa v 37t
58 Daň z príjmov splatná m d c i9k 6 9ry h 1oi w 95d
59 Daň z príjmov odložená 32 877 aj hk6 zg zub 1 d0s 7 3eo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -151 169 -167 857 -71 354 -965 661 215 894 -57 981 -19 435 -252 322 -335 808