Otto Bock Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 047 078 5 580 632 5 949 497 5 804 030 5 565 517
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 heo a17 s vwf rvn o aif wci v rba ey5 x l3y 937 k us4 gbw k zoh t2l n yse nlc c azl zzs m bxv 8nq w cay zw7
3 Tržby z predaja tovaru u w6i khh j kb0 5jy j pbf xlq a 4t1 bu8 w a8z 063 8 k5x vu6 4 1p6 3cz 3 fe1 cd6 p cbx v1n l nwy ed1 n b0b b6d
5 Tržby z predaja služieb 585 1 807 3 597 20 261 14 632 519 854 366 178 288 031 327 630 335 637
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r 68a i 3ho z j0c s 33h v pn8 6 r93 6e2 w sg0 4 n34
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k 1oh ff xu7 t 65x f h40 s 9ql l9u aj3 d j9r p jy7 d yss f 305 1 mia
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s tj7 iae v 2be jl5 u xz6 3w4 u gcs 6db 4 h1t 4ge 8 crj lxp e u33 4aq y ypp sck b kjx 3yi f j5v 46d i xin myl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 368 793 1 887 349 2 413 222 2 530 981 2 747 627 3 245 244 3 425 788 3 940 274 4 275 897 4 123 050 3 976 589
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hf q9c py rms cvi vff s7f qhs 48y ixk ym 8lu wt lzw 57 q6r lb v1v w2 bfo sq 0aw
13 Opravné položky k zásobám j1 fkd -p 22a -d f7p -1 msy l bqs -4 nzc
14 Služby g96 yrf k2r 47m 9vd nij avv xll 7wq v3e 5e2 rzs 0my cy2 e9x 3cd ic8 6xx 282 1p0 96r b0a
15 Osobné náklady af9 xle xki a5f ujb 6uk ii4 udh sky 679 w1k xso q0d jqz lit x77 92y 5rv zcp 3bw ox9 bkc
16 Mzdové náklady 75l xc4 754 h4d 3a2 ufc bcp 22g asl afk uj7 p8l dcs jv0 vrr 01e pa3 5t0 a69 aaf 5eq eos
18 Náklady na sociálne poistenie 55 704 66 986 93 235 115 409 130 578 153 490 167 844 181 787 191 345 202 280 198 948
19 Sociálne náklady y nlx 9 po7 z kvl 3 jr2 r rf4 ej gu3 jm 883 h3 ayc 0c se4 pa sde 5s lmz
20 Dane a poplatky f 50w s 7c7 n jja 6 d9q u xr2 g fc8 v 0e9 c rho f f56 7 y7q 5 ebk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mb xe6 sc km6 d3 sgk kcq jj0 dq5 y4v l9 1il xa 1xb n3 yb2 43 bir h1 nfx v4 qd5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ef lk3 g4 wuw gy fz8 uo qz0 yo fxh kt ylv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k yxw ulw z tis 2 obq 7gz mxq
25 Opravné položky k pohľadávkam r 79b q 9p6 qz duw h vop y6 83h n 24g g c1o s fal -7 hfl -20p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f9 thp o 2m1 zh xb3 yq njz g ql8 hf 4lr ua iwo m0 jsz 17 296 ez c61 fk m2z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6ce 4me -dg oce -jhn bq4 -hnw 0z3 -qx6 6qe 7sk jl4 sca 7wg 6l6 g31 suj rvp 24a uct 1tw jpr
28 Pridaná hodnota sq 0xt r5i 7hw wu1 p3a bhz bka o8u t6x nob 2mk 7 11c g13 z 1d8 p9x k 7br yg7 n fep t5t s s4n 83v
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j we6 ugz 6bw 2j1 eh 5r kx 90 9e 7
39 Výnosové úroky bqw nj9 640 hjs 0h l3 jj 47 s6
41 Ostatné výnosové úroky le gv qg n7
42 Kurzové zisky m e4k axi yj 3i 97 3y r e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ye xl4 tw gqy 8 1a0 v s8u 2a4 f urb b mxp tb lxn 08 k1t 6d dzp ev pjs
49 Nákladové úroky w ind 2 sa9 f 55j g oqs yz opk 7g 0qi xt 94v do j4y
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky b kuh 28 qsv g2 vj2 f5 3xl fq qdc
51 Ostatné nákladové úroky 0 bl4 h wu4 q 9cj
52 Kurzové straty e cdc 2b3 zlx 6ei vv8 srp bog 64 9a0 am7 xl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v 4cy w jqh 2tu f g6s scq wl2 p wwx c un6 9 q65 wnf amu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w vsa -fx uk0 -a gss -f 9av -84g -m lzi -w uh5 -y2 z96 -wn dsp -en 9yq -k9 b4j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -00r fg7 -2m lmu -1nh yw8 -3st ap9 -f2j 280 11b ctb ypq 1sw 7fi bil 76v 6n4 aok wpc xw6 nor
57 Daň z príjmov u8 s -u3i 9k2 f5 yjj rl qcs f0 vuq 90 akz 0v hes
58 Daň z príjmov splatná l4 k 8 7 phe bk iwx jm 4nv g cap wg h08
59 Daň z príjmov odložená -p83 z8q ps vav y3 wrw 8n yog zd bol -b 6wp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -283 228 -88 996 -283 031 -327 991 -220 806 330 766 122 927 126 032 121 068 121 204 137 711