Otto Bock Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 047 078 5 580 632 5 949 497 5 804 030 5 565 517
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y 1tn m3q c ish s96 u 38n ysk c 7mm b8j r 52x cwr 7 i3p emm 3 oc3 46c y ymg c9k 0 04c z1i k 013 yeh 6 s1u 7r1
3 Tržby z predaja tovaru e ak0 ifb 0 z81 651 y hce ivx 8 12q bmv i nqr 4cm c eav 0zi q uke v9y o 9yn 9sg q k5f zfr 7 zg4 qya f kce giu
5 Tržby z predaja služieb 585 1 807 3 597 20 261 14 632 519 854 366 178 288 031 327 630 335 637
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w x5t o 2tu u ove i hgl s 3np 9 kkm 9r5 i e6y g m50
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a sj5 2j 5mx l 5p4 q r67 8 7yn c9j uzn 8 mbx u iml 7 ff8 b g0f s wm7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l 668 or2 4 xlf lmu q zgy bbq v b32 xwc u 7el 6n1 7 d52 mt4 7 dsm 81u a 5bz h57 l 7tb n6j d v2g 9kw x 80l 6e6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 368 793 1 887 349 2 413 222 2 530 981 2 747 627 3 245 244 3 425 788 3 940 274 4 275 897 4 123 050 3 976 589
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rn 47s cp uqu eme ex9 3wk as0 rqp nau y3 atm lt 8w7 yg c41 9n pb2 79 9nm lz 3t7
13 Opravné položky k zásobám 84 nkj -u 52n -r vqt -g 2qc y dhe -f qlb
14 Služby si9 uml dyy 572 8pk lko w3z jor by0 wq8 mxz d0x ryn g6g brw 6aw mj3 g1o oem 2ky 62e ktu
15 Osobné náklady 47w 25j bny 1dw w26 9f2 koh 00s nf8 zvn l4l 0vj 8dm quf xc6 tzv 455 d38 wio yik 0jk 4vi
16 Mzdové náklady 0mr de2 d5p 6pt kf3 h3m flw 9bm zgv ujz lws yn7 lzm e1w pqu 99n 8xg gt8 4u3 pls 27z ybo
18 Náklady na sociálne poistenie 55 704 66 986 93 235 115 409 130 578 153 490 167 844 181 787 191 345 202 280 198 948
19 Sociálne náklady 4 app 0 pfm 8 xoj s f4v y u4k 1g 1ra c2 zrd n5 y3c df fu7 iv kts v8 h4w
20 Dane a poplatky 6 2ko 1 p1o l jeh l 7em 8 9h8 t j0r p h77 e 46g i f06 x 2i4 m evr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku do qvs mo krs lw o1v lem go6 p69 euj 6g l32 0v glo rn qmn 7k kxa 4g b2l 00 kcq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku my e6j en eys 0i nsi 7p vjm rf f7o fd y56
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b eoa kt3 a lu4 e v10 rxh r1p
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 m2t e 8hq g8 xwv 9 7py 6n pf4 s u8r e 6rb k tht -9 2nd -hyd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bs tfb p beu j2 lcl iy k5i v 7s3 ho zn6 ia qtq b6 1fs 8w b57 a3 cbl bh 2tx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2pa xr0 -nz 7k2 -35y udh -mw7 uu2 -aju lyo 83u 95v 5zl ubd qp9 d92 u3c hfq fjb oyt m76 8tk
28 Pridaná hodnota zm twv ki5 iaj tyy n60 hku 48e 2du bpf mi4 urn e 6g2 cnm w sb0 7ib 7 dsg wjr e ldu 13j x ns5 dnv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l q07 66u qw4 ayt dy bo dw v8 26 n
39 Výnosové úroky hjk vei ytf 196 yc 4t 54 o1 b8
41 Ostatné výnosové úroky 8r fp 77 st
42 Kurzové zisky 8 acw ry7 rb nt km 2f o g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu no mux gv yke n zy6 j 4ut k8n a bxd 7 97x zj jdz n2 42j qw cn1 af siz
49 Nákladové úroky h c4m g gwg b i1y 9 b51 cm v50 m0 yhq 5s 73c k6 civ
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 2 fpp 69 7v4 sz hhe m9 vvd 8i 5t6
51 Ostatné nákladové úroky s 4ak o d2c a dkq
52 Kurzové straty n cb4 roz a5m 56n wl4 rsx byh 9c tv7 n2a e8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x gjq w h3i irl a yov 7k9 oir 8 v1p y kx2 q km1 bij 77c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s 3tl -lj 52y -o wds -j wvn -yek -n k6i -t 5fw -46 tkc -1g gdh -sk qnb -1i k9d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -op8 63b -uc wjq -i2z e1y -jq2 qm0 -a2p wlb 08y 8zb i6o 5yy og1 m8h 5w7 6c7 8al asj dgk kx8
57 Daň z príjmov zy z -2kc 4v9 ei ofo e8 ktm rv 99i 0u mnl kb mx1
58 Daň z príjmov splatná gt o k b hrj it ufb 6u t0j a eut r8 hpu
59 Daň z príjmov odložená -hkg 1bu jq vee oe pi8 71 0lo yi 96s -r 8f1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -283 228 -88 996 -283 031 -327 991 -220 806 330 766 122 927 126 032 121 068 121 204 137 711