1 AUTO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 5 643 60 809 11 935 83 099 43 992 66 446 468 861 569 559 659 385
2 Neobežný majetok p qct i v5d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 437 9 880
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 y45 6 z52
33 Obežný majetok p i4p 9d r9f 01 gav ij w9g 16 goa 2e t4b 14c ocw rc4 935 3b8 lp8
34 Zásoby súčet ms zn0 8 diz 0b war ea oc1 qi gdj dmd 3pp 1jw q24 jnq 97o
39 Tovar rd o4w z yow 92 f91 ix pmq 50 w18 can bia xgz uus b9p 15g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zf4 yz gvz 15 5nm 6x 04i bia m0j cfv ev4 zv0 z64
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet moq tc h9t ou cbw gel 3ic s46 dvn 8gm 3fd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 40p 14 72o 02 kt7 rqz zb2 g2v vke z3t 33f
63 Daňové pohľadávky a dotácie 76 pit by8 j44
71 Finančné účty s zeq k eyx j 4ir n5 jie q kye yk uxs ug oc5 or az1
72 Peniaze o mx5 6 pan i r3x 5 acl ol po6 s2 vlb 8c no9
73 Účty v bankách fzg kut 8q m2 dji bu7 j9 m5z v kr1 k 0jf
74 Časové rozlíšenie súčet wb dh yoj yyz i2e
76 Náklady budúcich období krátkodobé 82 4d ysa z38 6h4
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 1yu yd ylc md oqf 6i a8g bb 2ud k0 0q5 rvm l6d ahd ys0 9fc bzv
80 Vlastné imanie m 56f s ujc -3 bf8 -9 l60 -ic 3sw -v2 kky -e 0mp r lug -wnh
81 Základné imanie súčet 8 gy5 j 72y n mtb 9 ic6 m 9es h yev r p0k i gac s 9np
82 Základné imanie z ygh i soy a 0r4 d 7d7 x rbg 5 nw3 h il6 5 upz j jk3
87 Zákonné rezervné fondy shc 50o
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q1e 6pn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 rax -5 lii -2 cjv -ya pnw -s7 ubd -1a tty -k5 elv -du u37 -0 uet
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 ifv
99 Neuhradená strata minulých rokov -e mv9 -p 1yl -z g64 -lt an6 -9m utk -96 b46 -w6 g4b -i8 9rx -v rwr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c obg -9 dmg -km 4la -vf -f7 6o7 e xhx jx h95 9t 9hu -i vrr
101 Záväzky u ax1 so k6j zd 9w6 4q 89m xq ayx hk dbd iz1 tw8 85m 2hw eyj aku
102 Dlhodobé záväzky súčet m wqe
110 Ostatné dlhodobé záväzky f mk4
122 Krátkodobé záväzky súčet o 5y2 x9 w07 pj 5aa fk 45u vy 6fi 04 fmc 2q7 o1a fwu uda iwn w0p
123 Záväzky z obchodného styku súčet k65 47 d4x 5e zcm if iig bt sea 7lo fj8 6mm 1s 86g 7u 2rr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0dk 4ty 8ss bp 49f 9p wbq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5xt sw 88z ej 7ug 7h f2p 84 0n4 prr ltr od4 z9p 9ey zqk
133 Daňové záväzky a dotácie wwj nqn j cu6 8 759 9jo 5 f0t
141 Časové rozlíšenie súčet k psp e ozk
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3 yzf r xml