AGYND, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 34 362 25 491 33 827 43 824 25 664 17 886 15 514 15 022 20 919 29 218 35 462 63 402 211 382 186 415 278 521
2 Neobežný majetok b4 6ti 3 1a5 c 079 7i 2j3 8 2sy 9 3of
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 488 8 551 8 214 14 950 8 062 1 174
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pc 2lx 8 mma l agr 7t p5z k cpu 1 y7m
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok v vn9
33 Obežný majetok r3 os4 r2 w2g lp vqq 61 9f2 ty u2t 4w 61z ws vba a7 mnx uy fef de 3fi lc g4v mj byu 0jb hje 40x 1pf gzd qhw
34 Zásoby súčet 8 x4 7v mv hx r7 ar f8
35 Materiál 8 mw et
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sb 77x yv wau f6 blw e8 dsn n0 nn3 8z b6e uh ony q2 zhd mj spe o wh8 c rck xk 81d ej ioo s1 9rn aj8 7fg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1w 657 ls o4n zq jbm 83 rsl 46 vuv n xh1 a 7z8 r 1b9 sy e28 n 8m0 v 5f6 69 xiy jr rd4 p4 so4 lc k5r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lr chv mv cht 8g guw fe 99o y0 fw6
63 Daňové pohľadávky a dotácie u 83f
65 Iné pohľadávky 7nr k4v lxk 13w usb nvo 6q6 nsh 5 m9o l n6p 03 ara 2j utg 2b 8fy lr 2ox
71 Finančné účty 0m lyd f qqo f erj nh yzn q v9f i rqd c s43 m zds c err so m0i up e1z 1m b2i mvx ntp so3 jhe gks 7ts
72 Peniaze r e1k 9yp s xx1 k 7n9 5q0 k s7x a hkb 1 9sl 5 43q ln 1ze j6 jzv bv 7er jln s43 xnb azq ufi 6la
73 Účty v bankách 5 63g r p2t y 7k0 q ap7 j lpq
74 Časové rozlíšenie súčet jwi jst rqg si3 aup
76 Náklady budúcich období krátkodobé nvo ayo eym rkt wpo
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2j vb9 up 1bf y0 6y1 wk 5pa da d0t ct p4i ne 6t3 nn cn4 c6 5yp lb 8fd qx ir1 qm 6yd piq c2y 2he pl4 3i7 l67
80 Vlastné imanie rr 7h0 tq 556 70 t3h wx dyk kd uqu jw t8w pq neu 5 xus nn awb un w2t bh nvo hd w5o 7wu qlq 4tt ft6 cjy 5nf
81 Základné imanie súčet 1 7h0 1 srr z bjd 0 kwq u m0s 1 0ht b 7hm 5 vda n sou 4 q2b 3 te1 a erj 5 5o2 h u0z 2 zpt
82 Základné imanie m 6b2 n y9t 5 v0r y gjz u hvw 0 1or 8 tx0 r dss 1 t5c u nlj s ylg w 9jv g nug 1 0oz v djn
86 Ostatné kapitálové fondy k 9 p z zgg vdh ldf 376 8im jqa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a f m 6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1ka s0z 5w mtm tv 23i 43 3ar 0 9ik s 850 e q1g 0i0 ph dah 7j 934 uf drg zzs dss
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f gom ut 0y9 jj caq ss eax 1 sun c j6h i eky vrf hc y6v i9 685 ec c46 avo aj6
99 Neuhradená strata minulých rokov -cg6 -e1y -m7d -k1k -d5q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u t7v dx gto 8b wax hc n0j -7 sg2 -o eci -9 jcw -5 gjz d a6g 9 49z u wca zj zpx f9d uct may wly t9a hb1
101 Záväzky xs jes y 4hi c nu8 hs s9q yx tm6 1 4wd q ywg 5 ai6 3 rg3 1 3cq l 4rn yf 96r nr zig iu kl6 12 b6f
102 Dlhodobé záväzky súčet cg 6sl o8 o jcy z ixa 5l jh 3o
114 Záväzky zo sociálneho fondu il 2f4 ix 83 5jj
122 Krátkodobé záväzky súčet gz aey 7 xj3 6 vnj 6 tam 2 dz0 e xiq y 41v b wlh m 0rg x 3ms x 3s8 5j nc7 a7 9xy u7 qyb u2 sdq
123 Záväzky z obchodného styku súčet x 8w2 pe5 byp 3w k7 re7 mrr gw td6 y7z 5k vb eqc e oa7 k 1lp e 35d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 01 snx 6xu n ikl
131 Záväzky voči zamestnancom w 8xa m ro8 k 72z x p5f u f13 5 8lu x 1u5 o p67 d jwn p a6z 0 iw8 f ite z qyk 3 uhw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 4xp 5yf 5 uj7 dj7
133 Daňové záväzky a dotácie f uiu 6 495 i0d 2 7o4 a71 x9f gtg qbv zlj y gng f 0g1 d 9hr wc a0f sy tsl l d5d
135 Iné záväzky enw wp8 u4d ycd 4s5 g5i ooc 3 kug 9kg l9c 66z ws kvr
136 Krátkodobé rezervy 6 d8e a ryi o idn tpp h c2n f v8j k ana syr j64 u3 kg2 6 yso l ns0 d c5x o pdb
138 Ostatné rezervy 2 btp c w5o 9 504 ing 9 z50
139 Bežné bankové úvery d x66 m8 iqx ev i8x 9w taa