ATG Bratislava, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
47143/B
Dátum vzniku
27.07.2007
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že podpisujúci pripojí k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti svoje meno, funkciu a podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • poradenská a konzultačná činnosť v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 27.7.2007 do 29.9.2014)
Spoločníci
 • LAVIA, s.r.o.
  Vansovej 2
  81103 Bratislava-Staré Mesto
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2014 o zrušení spoločnosti ATG Bratislava, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 810 410, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 47143/B bez likvidácie ku dňu 30.09.2014 a o jej zlúčení so spoločnosťou LAVIA, s. r. o.. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 18.09.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 564/2014, NZ 34068/2014, NCRls 34782/2014, na základe ktorej spoločnosť LAVIA, s. r. o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31 384 412 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 7981/B preberá ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a záväzky zrušovanej spoločnosti ATG Bratislava, s. r. o..
Uložené listiny
 • vyhlásenie konateľa zo dňa 08.04.2008
 • účtovná závierka za rok 2007
 • účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.09
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.09.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.9.2014
 • Notárska zápisnica N 564/2014 Nz 34068/2014
Dátum aktualizácie
28.07.2021