ATG Bratislava, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 7 167 5 582 2 258 2 985 1 130 2 558
33 Obežný majetok s k4j b kjn l vpj v 7bm 5 zdg v n5x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h 4ao 9 aik
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet x 53r w 6ws
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xku 0 444 t 4zv b fxg q6n h wvi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ij3 p lsb x jj8 g r7l v s6v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 44q z 85l x hrf 4 vp2 b for
63 Daňové pohľadávky a dotácie qb ycd
65 Iné pohľadávky 5k 1n 26
71 Finančné účty r 44l bt7 ml8 r38 zwf 2w
72 Peniaze wwj 25 na8 hc9 3hh 1x
73 Účty v bankách u dm6 s8v rgt lf4 c4i 2f
74 Časové rozlíšenie súčet 0l wo rv j8
76 Náklady budúcich období krátkodobé pb rb d8 pr
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 d0m q dwm y 6l5 n pux 8 cez 6 m67
80 Vlastné imanie -6c zyg -u6 frp -h9 znx -9b cbk -0p qgy -o2 r28
81 Základné imanie súčet d p6o p y0e y swp b hed 7 md3 o rx2
82 Základné imanie 9 x6x y v34 k q62 x w9d s oqb 4 4nn
87 Zákonné rezervné fondy 2w4 dp6 srs my6 brw 5w3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e29 nsh oqr t5y lf1 qcs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ki uzb -sl 6cw -yc r27 -8v ghe -ks m2h -k9 ad0
99 Neuhradená strata minulých rokov -an zz3 -8n b5x -ee b7t -78 sgu -i7 2ui -58 3fb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ao r6p -5w om2 -dl z u5x -n 9fr -b aw7
101 Záväzky 0t zzd 1j 4fa ly k76 tn oby g1 3id 17 wft
102 Dlhodobé záväzky súčet i0 8r6 6h ti5
122 Krátkodobé záväzky súčet ev loq w9 gye mf 7vj bs 6kq cw q1b a 2oa
123 Záväzky z obchodného styku súčet g otm c ssm h0 zzd wj zvs n m9z 1 iue
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xq keh 3b ldh 9r 49j
131 Záväzky voči zamestnancom m2s tc 77 di3 p0p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bko o5
133 Daňové záväzky a dotácie -l 5wo ook v 10
135 Iné záväzky we d3 2w ul 42c
136 Krátkodobé rezervy rce
137 Zákonné rezervy d6e
140 Krátkodobé finančné výpomoci xl q18 9d fwc mg ttl 1z 7gl
141 Časové rozlíšenie súčet fzm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ro1