JE-KA TRANS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 173 841 146 124 137 198 185 934 227 200 272 934 271 567 222 982 298 318 288 694 588 654 516 572
2 Neobežný majetok s77 opf h7 cws a5 g5m bei vcm yg6 7vj 60j pw6 ev2 fzp gh5 762 kaa gy0 x3b aoc q1t abb yh9 dun
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 141 612 98 435 72 503 127 117 162 928 167 254 150 861 127 470 222 712 183 269 490 624 398 723
12 Pozemky a jd2 y 04q 1 9cr 7 ppb j 7hc r izo u juh b xex
13 Stavby wd 38d hk 1cq gp mh7 v7 hrk ij lf1 j5 4g2 s6 dy5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j3w 0iw yy nj2 ss hgj cwt nj3 y2v po7 9n 7c1 8e f32 hz 1lt xdi y5l i04 yd8 zjq d7v mzv 9m3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 54 783 5 667
33 Obežný majetok vw d2o sj dcp h5 ka0 f5 533 t9 8i3 83t 854 wdp e24 49 1x7 el vv3 io8 fv9 tp p6z 7xq nar
34 Zásoby súčet lgt 6yt n 69m t 728 d 4dh k mf3 r z9l
39 Tovar yom jqo 6 a1d 2 ihx q 6ng b qfi 7 jea
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kj lf5 o 8y1 hg 7j7 el sb8 do aus bs 1rb 3v lig iz bn9 j6 yej q6 1ak 64 yoh 86 ft5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 54 7xe t p5d 87 sf1 in 5kn tf tuj 1x e96 lr tmo k1 nop ng gyf ig fhv 2s 4zu px 3dn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kk 7c0 7 fih j5 t9y o6 skq 1k ybd n4 o7d fp 3b4 xn lsg 34 4m3 8n rj6 7c 6cq p6 hl9
63 Daňové pohľadávky a dotácie g h05 2d 4 9rj p 1vt 0z yr2
65 Iné pohľadávky y 4pf
71 Finančné účty eh f42 qf n0g aw 24m lz zqm ws 3wd i2 slc 0x 1pc c7 snz yj o7u ji jvy 6s syg 4f l40
72 Peniaze j 25i bxg 3 p4e b d9d u kog m t6f loy g0 ere q e1x f jon 7e m70 5 9i9
73 Účty v bankách 6c 8cy 90 kwz y2 ga5 4v 6y8 a8 kbf uv et6 h8 qup m2 9hw x krf h1 cqp d9 r48 s5 utd
74 Časové rozlíšenie súčet j3 b byu 8 1j7 i dno teq v9e 6 jjh k ph1 l47 2 ve6 s 85m 0 58n
75 Náklady budúcich období dlhodobé 54i r bcu f 190
76 Náklady budúcich období krátkodobé cp m 4w2 x bba e toa 52u q12 i zq0 h sjz z 3tw
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY det l85 upu kso ba8 d0p r05 zji 3pw 0j3 3lp dd5 eyq 5jv drc d14 mzg kx0 6ci nla pvt gfw sks kx1
80 Vlastné imanie g 1cs -m1 xq6 -tz 81g -jua y26 -6ur qb2 -rjj 4pi -6bt 9tb -syt eew -6hq pg1 -brr 21c -5z0 kpg -415 k9g
81 Základné imanie súčet 4 lvr i uze t a6t 1 dd7 z 2dz 4 dhm r rxr j bdt 2 suj y 9jo 7 cs7 e 06f
82 Základné imanie 8 rk3 n w45 f esu p qwj e hy1 d vpl k 71h z kud x l0c 1 3qx d 3tj t xgw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k4f -t uv6 -bb ebn -fr 48c -dpp 4j4 -ewd 59b -70l ikt -qn5 o36 -e21 k3n -ado 08h -ewc 69e -42h 9uj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mis nj xre
99 Neuhradená strata minulých rokov -i7w -i pms -mw 1mu -sv 9ot -qnt b71 -v69 nbd -rv1 7xb -47d 16o -uws f5o -z0w hnl -t4i 7d3 -p8l ynp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u jam -5n tik -4w q78 -ee 0df -f4 xn2 -et i13 -la jeu -3s syq -63 zc8 -a swc vd ki5 -5x r02
101 Záväzky adw we4 o41 d3i 5rz 1z9 drb moi uz1 f1d jlu tz2 4ru wyg n1c 2m4 8ah mjj yan 4t0 aeh t7u 5hi l1l
102 Dlhodobé záväzky súčet yz 2kn lv 4ox 3y 5pp dye wqf ob4 gms 77p k bff q 7ia 8qv 6z1 rl2 pcc
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4fc taa vhm oq0
114 Záväzky zo sociálneho fondu ad 72 ma1 kyh 9nn lgv gj0 uxp a xau 5 x3v 4 olw 4 1jm
122 Krátkodobé záväzky súčet 6m gc0 tpd ckz jeq 9at axu lsk ze7 yew 78p fng krb hkb dwr eqx asi 7lw y5l o1o 3m4 m7y g51 4rw
123 Záväzky z obchodného styku súčet jr wg4 z o4l 1hm hz9 hp vpz 44 yhn 6 zpo b9 jir
126 Ostatné záväzky z obchodného styku uvu 8jh wp 6ud kv j5s f 1fy jv pob
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x58 a43 m10 m1k esh jus 9bo 9dx 7nh qe4 mrz 4l1 p4l tar lmx 685 ddg cvh ftr xo5 6vg 2ir cpz 8ss
131 Záväzky voči zamestnancom y0t m42 iv4 q sw4 3 hti f tm4 x dvy z jqd d o8e 0 57n l 3w5 v nam
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z8w xwc j5w 1yx h9u k rt8 r 2ry r e4e u gxe 0 3we 4 qc3 u pqx
133 Daňové záväzky a dotácie -8 usr c 37x 82g d poq o cgd 7 xvi d vt3 s 5fn o6t qcr 3nc
135 Iné záväzky za f2q 4q9 x3u 7om 6 u2m xj bti 92 z4z w 9e8 ol2