CHIRMED PLUS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 67 094 47 157 58 932 44 520 145 454 8 240 14 387 8 750 14 550 27 985 15 535
2 Neobežný majetok hd jis ge ji6 x5 9hb 9e ei6 f15 zaa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 867 25 585 48 150 27 658 137 924
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vg wpl vc vgh qq wt3 xz 5tk 20y 730
33 Obežný majetok i awt yt mxk u g02 1p ij4 b xcn j p0a cy hme p kuh t2 1j3 ur g7r d9 vke
34 Zásoby súčet owc
40 Poskytnuté preddavky na zásoby z95
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mhc
51 Iné pohľadávky ql1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j6g r zv9 e kln v 1uk i 9w2 z 9kj av y a1v u m8y zz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iet l lad y cl2 g bdl j o47
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p3l q 27d 7 ujl f z78 d ig0
62 Sociálne poistenie 0b lz 7b
63 Daňové pohľadávky a dotácie la 2j fq r6 3a te zk
65 Iné pohľadávky vgo kvm g 16b pr 1 kl0 4 ugo
71 Finančné účty y 154 zf c1z m uy4 vs o0n p dmn x6s 7 al5 j rsh 6 j0d 83 dpg 68 r0z
72 Peniaze d vxn 5 u58 7 j96 g e1o p 6ri 7g6 0 lrg w nt4 m nbe hw s41 of nek
73 Účty v bankách 4 cel 33 qnm 35v q6 pyo y 14e
74 Časové rozlíšenie súčet wh srt 5 ked h 64q t auy lv
76 Náklady budúcich období krátkodobé xf any q k8b z kxq k e8n jq
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k0 cj6 a6 8n7 ls 20k 08 m8o m32 d2t u s41 m6 ikm v 2ds q2 u46 nq twk 2g gzt
80 Vlastné imanie -ey9 f gt1 t f2u q 0xl -n nad -b bh6 -l o24 -n 0b7 t h7y 1 lqt c exc
81 Základné imanie súčet p jyz 8 8k0 q t23 z 9ke l f82 e 46r t r1f 3 vu1 x q8e k op9 k sia
82 Základné imanie 1 l6a 2 8mk 0 cz5 s dsl 4 e1r 0 few u 49n b x4j r 5dc o ee7 y j1e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 uq5 -ecy -a e0n -k4 6k8 -lj 49r -ue or4 -64 99v 1 jjf -n 2xz -0 8fw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s sg0 l 8zp 9 mxc 6 z0v h wgn b mvo b csw
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 95t -n toi -u fbs -r0 giv -y6 h63 -jf g12 -3h pdv -u mm7 -o 3ic
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c 2c5 o sre a6x 6z6 k u0o -vpo -n as2 k 6ct -6 htp -1 sve efb
101 Záväzky wo vnv ln 8hi h8 w4c 4m 6q4 kb9 zo0 k5 uhb h8 vqz vn 9ap nj yqn b8 tf1 k2 8ph
102 Dlhodobé záväzky súčet se 77u th 8pv yc 8c3 r md0 aj 18g k suh
110 Ostatné dlhodobé záväzky f 9gi
114 Záväzky zo sociálneho fondu xm b3c hf5 0b1 vuj
122 Krátkodobé záväzky súčet k5 47v ku 2y3 u0 vpb g4 r4b wz jec pu 8ck cf cgr q c7k 5 vxu q8 lwr 8v uwa
123 Záväzky z obchodného styku súčet w bub y 5np 2 yow t 6fi y6 mk7 y 6gn n0 c4q 0 nza h jpv p 8er w iqj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r csb oz rpx l mwv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 78 i4e 0 vqe kq 6vf zo rkf k1 7p3
131 Záväzky voči zamestnancom x jgo x c0f 2 pz5 x uyl 1 hqk u 6m2 o 2vz b t3u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o 2ib v mzp w tgq k ryl ylj d f8u i 5tv v cnc
133 Daňové záväzky a dotácie x2i s7d 7kh qfc 9wt vm8 p 4nb s flu 6 cyf z 16v w i16
135 Iné záväzky m24 l3 bx6 9ge ab n4 3c7 y 6hk
136 Krátkodobé rezervy t nhd y hql ykg o itv l sym
137 Zákonné rezervy 1h1 k 376 c m0q
138 Ostatné rezervy q frz u 9lb
139 Bežné bankové úvery r uhx e lzy o 062
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7 2v9 m g71 05