CHIRMED PLUS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 67 094 47 157 58 932 44 520 145 454 8 240 14 387 8 750 14 550 27 985 15 535
2 Neobežný majetok 17 dsh 67 uoj us 25l 49 jce 0eb 2bx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 867 25 585 48 150 27 658 137 924
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f0 f7g 0o dxz d0 ila p3 5hd hp6 arq
33 Obežný majetok 0 x11 3v ysv p ss4 2n 1tv w ciu v 7k4 1u 2i0 h 1wo lo jmy j6 x9y s6 ndr
34 Zásoby súčet duq
40 Poskytnuté preddavky na zásoby e97
41 Dlhodobé pohľadávky súčet kuu
51 Iné pohľadávky urj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kny 3 f6g i 5hw q p08 z nv9 d 0ga 6n 0 ul4 s 2n1 r5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wan 5 hm2 f jk0 0 oa4 s b83
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s05 j 2gp w z0s j sj9 z vn9
62 Sociálne poistenie ax lm gy
63 Daňové pohľadávky a dotácie kj dp b0 m9 c0 7w 3j
65 Iné pohľadávky 0eq 7v7 y 7ph v2 f 9q2 k qb4
71 Finančné účty y udn 15 g8h w ozi 0d 6bz 9 qix 6zp r b1w 3 qr1 x 7zm hj 1dp rl gp3
72 Peniaze o pyl e aw4 q uts p tlt v pt8 mgm 2 dz2 c 83w j nak bm vh7 ni o7j
73 Účty v bankách 2 07i y7 jai f4p 37 ind y ke0
74 Časové rozlíšenie súčet it yxq m p1d q 8zk u 5mq 4l
76 Náklady budúcich období krátkodobé q2 8u0 8 900 u eam y hpv sh
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6p 56h r5 v0g vy qa7 9q pz6 uuj 100 j sdg gd 8nu b n98 qi y75 7v r9a uv tm0
80 Vlastné imanie -gbw c u5o c ulu f dlb -u of8 -3 s10 -w 22b -u ux3 x eal 8 l20 r if5
81 Základné imanie súčet 2 kyn p iq4 7 o1u v jy1 j jkt e fh0 4 nq8 d od9 8 ouj s d7i w 8yv
82 Základné imanie 5 cqi 5 lhm 7 due n lim i sr5 p 7bu u mg4 h z0c q v6g o j8y j lo6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9 hdf -yp0 -4 c2b -ys cqq -hb kdb -n0 3rr -ae 7kx a gzx -o m5c -h wa4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z srn i 0kz z o8n y twk 5 b6g 6 c0f t j0z
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 1gp -4 ptm -0 h71 -e1 9ut -zr 94d -st 3pf -bg 4of -i zmo -3 63x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w lai 5 vqp syo h85 2 cpy -hez -u tu5 4 0az -x 5v0 -r ow9 rag
101 Záväzky le 4vh fk xbs 51 o2e rl ep3 gl0 qea g0 3r1 oz qwm vr 161 rl giz 08 26f c3 x54
102 Dlhodobé záväzky súčet 33 xvj bn qzp vx pwq w 3ps 6r reg 5 vri
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0 1ou
114 Záväzky zo sociálneho fondu ei blb bdb 58k efg
122 Krátkodobé záväzky súčet a2 vod 1t 52j wb 9n9 1y mer 5w d33 iy fm5 n3 o6v c gvv h 06g 3a qmo id yq6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 8br x hbj x ymi y bz4 k1 ffq 2 z8p r6 ffh m 5ui i sgh 2 yik o tia
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 98z yk 87d d e3m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1t 4bz v 1z0 51 5mj 2v h74 wf z8o
131 Záväzky voči zamestnancom m 8cx 2 lli n p1o f njz z qyk y ogq j n1w 6 58n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 5fz l omm 6 535 x uzr fae 5 v8o 3 hih g v5i
133 Daňové záväzky a dotácie cqg 0a4 id9 5x4 7zh mh9 w tsq c 731 s 89h g 2se o mos
135 Iné záväzky veu kb v2n biv 2h wc f33 i 9xd
136 Krátkodobé rezervy 2 1cu t wrk xh4 y qii t df8
137 Zákonné rezervy nl2 c a54 o a01
138 Ostatné rezervy w eja h rsk
139 Bežné bankové úvery 2 56a l 6kp y xzs
140 Krátkodobé finančné výpomoci a tmj 9 id9 mc