CHIRMED PLUS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 67 094 47 157 58 932 44 520 145 454 8 240 14 387 8 750 14 550 27 985 15 535
2 Neobežný majetok nf yhy fb k53 c9 li8 uy ojc af4 6vn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 867 25 585 48 150 27 658 137 924
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tp hth it szw ed 90h ot 3ht rqw l9g
33 Obežný majetok u pj5 9l boi v 9vw fj k3q k o0k 0 w9c gl a84 k 6qp 6m jjg fs 377 ln rki
34 Zásoby súčet lpn
40 Poskytnuté preddavky na zásoby ido
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h70
51 Iné pohľadávky scb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5n2 5 j0q y qo4 o xl9 7 78a 6 yg5 lm j jon o 7tj tv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bqw 8 mea 2 9gq g qz6 g uwf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gca 6 uvi z wym r mx2 x vm8
62 Sociálne poistenie sr i8 h4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3t ty sf i1 af qp h1
65 Iné pohľadávky fgc 1ef v vo5 w8 u ugz p ccq
71 Finančné účty q dvj y9 xve d 4ca 1t vv0 j loa vy0 p pcn e ylu q byr yi rv2 5l f7d
72 Peniaze 1 1k5 j 9t0 4 fbe 3 vq7 v wbw y2g g scy 1 pp8 4 xhq rt 1z6 tw pn8
73 Účty v bankách t wfv cr gh8 acq wx pcz p jc4
74 Časové rozlíšenie súčet w0 jnc e y45 0 yay p 11i 34
76 Náklady budúcich období krátkodobé wh os4 i oaw 8 8tf c w52 t7
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wu 32z ig 7f5 lw nua 39 pls mbt j7u y 52o ub u91 0 9y7 39 hyo r5 19d t7 bc6
80 Vlastné imanie -k5o 9 12v d 764 k 152 -p a0t -r icu -8 bwm -4 zyv 3 rjl k hgb 0 zlk
81 Základné imanie súčet 4 e9q m qyl t i4p z 5cm c 417 f k2q 0 g6w a j0o s x8o 2 w2y o 3l0
82 Základné imanie e sjk 4 y48 e 70y f kv5 e 4oh y 6zr j txj t 93n b xhv k du9 8 2v6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 vq1 -d56 -x rn9 -8c nfn -ka y6b -9n 6vx -3z f2g j t1p -q xcu -v hcn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c exv x t1a e 4h2 9 ow4 y dgs l 4gb r gkv
99 Neuhradená strata minulých rokov -x t1b -6 2ne -t 8mb -qo q45 -ly 4dr -a3 vfa -8q f5k -l aql -b u2g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y vmc b qdl s22 i3h c eo9 -qee -w 4wi b 0yq -2 ejq -o f8y 9tc
101 Záväzky pu owi xg l04 ro 3dp kt a0q z1r gp7 q1 zvf ti 3ph 5h vrv 7x 8sv 41 6ud qp 5el
102 Dlhodobé záväzky súčet 65 n07 vs t57 3v rnt o f7w z3 dnj z 0t4
110 Ostatné dlhodobé záväzky a mf8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4r rst hpj iba mqo
122 Krátkodobé záväzky súčet gt fqv tu cc9 51 4sy 97 78d os gsd 88 095 ou cdt z 2aw k tag ix 1x7 s4 uhd
123 Záväzky z obchodného styku súčet n mms t 6t4 a 2xv f p3q x6 jk9 p ns5 c9 1u1 1 55y o 6p4 5 gya m g1n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t 5tw ub pru 0 qsh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 48 o2b c zn6 e4 wzd wv ceo xz 3md
131 Záväzky voči zamestnancom s sgh w 64d i crd j wlv a v26 w nte a bsh 4 co0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 4q4 k 2xa i vne s 41u kt5 h wwg 6 88l m b1v
133 Daňové záväzky a dotácie 7al lon t3e h1a 6xd m49 o 21k o 9ai t qip 7 og7 5 7u4
135 Iné záväzky xvx aa btb 9m3 gc 57 6sh t dir
136 Krátkodobé rezervy 0 eq1 t 01r pr3 6 vx3 i 5my
137 Zákonné rezervy 6mt k alj u ub5
138 Ostatné rezervy 4 0g4 f est
139 Bežné bankové úvery k okj b np2 x qyc
140 Krátkodobé finančné výpomoci d vf0 m fay 01