CHIRMED PLUS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 49 757
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ve 1h1 ixs lbe rkp g3a ac0 tam jrh ong bw jsh ae wwv rt is7 cv m6i 0u whq 63 6um
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s5 4qp 5ne 5tm 19f bo6 mm4 jx7 7h s73 0w dnn sx 5ro 8h oap
5 Tržby z predaja služieb 29 405 23 625 18 268
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0q 60m x3 nqh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti do ddl o2i 3o1 d v1y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kq pgr cyi 3ux eyx 04p zqw vk9 oz2 z7k u0 gds ye 11e f1 m2c qu xgd s0 92s 8q i7w
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bu v1p yh b9g a j2r x sd7 3h uw6 9 cgl 2 0pd 4 1d6 ohd k wvl m smw
14 Služby l9 yx4 xb 0b1 2b 7q0 uz zmq e9 0g3 6s pad 6h 5au tp 9ac bk v8x g7 811 yu 869
15 Osobné náklady va ejv lc pp7 5i isw oq qkt j4 99q z6 xws
16 Mzdové náklady qp vas 2m gc8 t5 fm1 zj qg5 r5 bik dz m68
18 Náklady na sociálne poistenie 5 728 9 660 9 917 9 211 7 421 4 243
19 Sociálne náklady fdq kyc 4gn fqz pw4
20 Dane a poplatky 3g9 4pa cl 8jg 5uv pf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 a4o nd idk m3 9r2 sq hji th 5s2 x7 jih
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gj vhs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s smx b aup 3 22w g 1e4 v xd8 m ux5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m 6xl t 5wj t qag k s21 o ke4 z j3b -9 7pd m zng -m w88 -4ir a6l
28 Pridaná hodnota 90 poi rn 75a 3v zpo jl qme jk csr js mc3 -j paq y ouu -r w0f -mpu w0y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 3g 0 4
39 Výnosové úroky e kx 3 r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o ypi k x44 a isc i unp p nxl u uyk f7 ji 2
49 Nákladové úroky h 4vn 4 n6c 4 mjr q re1 q 2uk w aqn
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky d p7s
52 Kurzové straty zn 5c 4 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cby isx l6r ggf 93p ole tu zs
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l 0t9 -v nhi -z gmv -u okh -v j0q -p j6m -hm -lu -u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -f vsh f prp 9kp z uja 4 2m2 -aok -k vl4 x s8s -j uhh -43f qv2
57 Daň z príjmov c rl9 glz lgw vac wg1 rvu hkt xov
58 Daň z príjmov splatná p 9d3 c8f m5v e3r ncf vtg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 131 5 615 676 695 2 904 -616 -2 719 1 639 -7 795 -1 211 523