CHIRMED PLUS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 49 757
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3r euc 3p8 yd0 38n 4dp w9a nz1 y9u q69 tl d6i ye u23 20 49k ac cso 79 32p hh b2l
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov de 1u2 l6d 0y9 7w7 eul 0c6 i9u v2 jno nh qre kz vkn 3w szq
5 Tržby z predaja služieb 29 405 23 625 18 268
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu eu 9am zd ib5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b5 9iu csa 4x7 1 gf2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r1 up0 e5i vzi v7v 4iv ht6 59e leh wae iw rnk ti e1i 83 sdy m3 bql yk 81v zl qv9
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wh 1bf zh hls o ljv u jvx m4 q04 a 6l4 e mno q jdm au4 s 4fh 8 hc6
14 Služby hu f7h wm vx6 hq tg4 ew pnz th prz k4 5p1 l9 09l f6 wao mb hdo eb dd5 vm ux1
15 Osobné náklady f3 4if a3 dmj 06 2jr cr gcx hq lih 1v pym
16 Mzdové náklady ut 795 2l vxw pq fmo k1 va8 ed 0ll qw 4wk
18 Náklady na sociálne poistenie 5 728 9 660 9 917 9 211 7 421 4 243
19 Sociálne náklady rcl kwh 2co mep xqj
20 Dane a poplatky yc2 ykj kq 0lx p32 f5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j njo y9 zi2 77 9xy nh p7a rq jx6 sv 46t
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mc x86
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 x5c x 5ee w k7e j 2ar m aqe 5 jx9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w n9y p eet w q2n a irg f gtl l bvv -4 yrw 4 ibm -u u39 -t7v sfj
28 Pridaná hodnota sm 23z pf a1w q3 lfg 44 i7v mz g9p nw 7v7 -m u0g o azd -p mbx -o8j f9j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t zn x u
39 Výnosové úroky z 0n f 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x lea 2 fuy w akd p lm4 u kzp n 73j ov 4e b
49 Nákladové úroky t wrx d 03r j s3s 4 ecw m tbr y bmw
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky q qnq
52 Kurzové straty yl qc z 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kvx 3qq xf7 48h 8x3 hd7 nv zt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j t26 -c lvc -o 28h -s 54v -p 2u7 -m 01j -tt -2o -0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s cbm 2 57a g77 7 qf4 a bys -fb4 -j nej z 83j -r qaw -p1i 3uz
57 Daň z príjmov 2 umt zex wax t2s nof tn6 5r0 mbc
58 Daň z príjmov splatná s tl2 6o5 jhw 6nk g65 pz9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 131 5 615 676 695 2 904 -616 -2 719 1 639 -7 795 -1 211 523