EUROCOPY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 99 544 117 242 104 217 96 007 94 693 80 755 14 574 10 545
2 Neobežný majetok 4f6 3 krm v tfq o hzj 2e6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 946 5 637 3 856 2 075 294
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2l3 d nge e 2mg 1 3dw 87u
33 Obežný majetok 0q 8fh wk9 25b a1l 7l5 21 s56 tp m7m o2 o05 6k 06u m6 vun
34 Zásoby súčet 2a x14 f7 3zn yj cdg tf ig7 8r hgj wb kha 0 sof h nv6
39 Tovar je zvn id k6y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ui dkp dv v61 ux hh7 t xf6 zq qtg j1 5m9 5 0x5 9 zkm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 86 fbm tv 5rr z3 ss1 m fv3 ip 1wz ex 3kx o liy 5 2sm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pg y2q zu xc7
62 Sociálne poistenie hcm
63 Daňové pohľadávky a dotácie xrs
65 Iné pohľadávky 6m 6j
71 Finančné účty mdy r 00s i 9th g7k 6g1 h1a puy nj1
72 Peniaze ucr u hau i4e 3sp gkt z5m j8h
73 Účty v bankách 0r x y8h
74 Časové rozlíšenie súčet hnr 9d
75 Náklady budúcich období dlhodobé uh7 di
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9x e35 mw0 uwn jko oi0 lk zn6 fv 8ax kj il0 2k o3h st qwz
80 Vlastné imanie rj qg2 p 0ll -kf 9pm -ch xhz -l5 yxz -4q dq1 -vzu 1no j ui3
81 Základné imanie súčet 3h qmm 90 13a h6 g8f wi kxo qu kbz 0b i3d o1 e0g 9b fag
82 Základné imanie bo axp iy kqy 54 g13 36 4jq bf byw mb dxl yt wcm 25 4d2
87 Zákonné rezervné fondy d7 b9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 v9q zpw -cm n24 -63 tta -ck u0h -1j q7h -fp v5j -8 d8d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zma
99 Neuhradená strata minulých rokov -5 w6s -p4 sa2 -bv 14f -0x 153 -4p x7r -yz wpw -7 o91
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y vqy -o6 zds -7e t0l -p u9q -e hhs -9 r2p -vi se9 y5o
101 Záväzky 34 hjx n5p v01 srw ip0 b40 ccw 2md 2ri dxv wmq 1nk 8dj k 3zg
102 Dlhodobé záväzky súčet ez 77d kbe jhc 7zz 9uj
114 Záväzky zo sociálneho fondu vn dka
122 Krátkodobé záväzky súčet fk bkf q8 2oo 5g i8e og 97s rg bko n nws o wig q ah3
123 Záväzky z obchodného styku súčet r 7q1 z gvj 40 afa 8 6vl c utx z bls r cuk s t34
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uxv l3e
131 Záväzky voči zamestnancom 0 lhj kc9 w 8e6 y dwo 3 y4g 7 xhi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o3t 5fk
133 Daňové záväzky a dotácie 6 unl dsh m2c wau c ypl v str s fd0
135 Iné záväzky wvc mip 8mo k l4w f tqn
136 Krátkodobé rezervy y tk3 u fce 2 hyd 1cj k suj f qq4 e gup
137 Zákonné rezervy b l4d
138 Ostatné rezervy m ffi
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7v fu0 j47 2k9 4a xya 37o w0m mt2 ze2 akt x6a cf5 vcj