EUROCOPY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 99 544 117 242 104 217 96 007 94 693 80 755 14 574 10 545
2 Neobežný majetok lu4 e exg c es2 2 3vj buu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 946 5 637 3 856 2 075 294
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8d7 v 4x8 e mk3 4 o1r b1v
33 Obežný majetok wo vb4 3po 00r zj1 gkg kp 11r 1v 0x6 nl qct xk iyo qx pkw
34 Zásoby súčet xm k6g fz gfu 7j 6uw r1 b3t ya u7f xp fe5 i c3w 7 iv6
39 Tovar od 6cf 1i cei
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7n b4m fz nyt 6f q1y g ztz hd x96 vm skd z len g r97
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet db cb0 pj zbe s9 nrk g fts 6v 5lq 2h s0y e vm8 l 0si
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p9 i5t l2 v4j
62 Sociálne poistenie 36m
63 Daňové pohľadávky a dotácie q64
65 Iné pohľadávky hf qk
71 Finančné účty xb0 7 19c x jpz knl poi yjf 16r 6zm
72 Peniaze ec2 t r2t wuh wuj xku nga jdi
73 Účty v bankách m8 1 e50
74 Časové rozlíšenie súčet 5jx 0u
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7kx sd
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jo 35i man cy6 6zq rp7 ac 5n9 n1 2k8 o3 two us ebi 9v o67
80 Vlastné imanie cw 7qz j 9b4 -pt fnv -ta qjx -5i ox6 -o3 oxx -218 efr q xlh
81 Základné imanie súčet 92 1uh 22 ehr 0z z6v td 5z9 cj 6vq wm i9x kb zee pc 4kv
82 Základné imanie yr j3k c4 iyn af cnw 9s 2cm h5 948 j2 cl3 bd fmx 4x fb9
87 Zákonné rezervné fondy t6 lz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ml
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o 2qb lqw -k3 59d -z0 yw7 -qh kk4 -8i 6ix -b9 ej8 -9 398
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vb0
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 zu9 -65 uuk -yl nt7 -jo 4w1 -6d mko -2q mzm -h deh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o cmr -yg eyn -5t nu1 -m lu3 -l kha -3 e9v -z5 tx8 74k
101 Záväzky sp zdv ogt gn0 g19 wm6 fz0 6zi zgn p9k 1xi od5 1t1 y67 x 12j
102 Dlhodobé záväzky súčet fw 1vm gwa ueo f7p 0s9
114 Záväzky zo sociálneho fondu im ztu
122 Krátkodobé záväzky súčet p2 rm5 im mnx 8y 0hl br rve ai 9bn n rwc h zxf t w3c
123 Záväzky z obchodného styku súčet y a9g p top lj q3i 2 0yt f 0nz m pkc b ss3 w m6a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 22y f6x
131 Záväzky voči zamestnancom 4 fgd u5s q a75 1 d2e r f54 4 i0a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j7q db4
133 Daňové záväzky a dotácie w xdf 1cl ftr 63p l nkt w zxs d 17t
135 Iné záväzky 8d0 vk6 iq7 2 gzm q 7lz
136 Krátkodobé rezervy 7 bgf a wr5 m e8h k9x f yah 7 npr 9 pxm
137 Zákonné rezervy 1 xy7
138 Ostatné rezervy p sjl
140 Krátkodobé finančné výpomoci p8 1ny ef7 z2t dy wof 08b w2v v84 9ff 088 rzx 4o1 kii