EUROCOPY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v8x 2pk mz3 8pk gzk joy pw s4j 5w vz4 gy xfw fb 0yy uz z5y
3 Tržby z predaja tovaru 3v0 fj1 iz2 w5x bcw zul 9z xmf j3 a81 m8 ddu 6a 1gg 5a rs4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 uei 2k cv5 uw jjc 5a y5p li ogt
5 Tržby z predaja služieb 1 411 748 78
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c 9wi vs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y ly e v gnm fb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w26 9jz 07m 8ka 285 r5t yt ke1 ir 2jk ce d3d ugh 2au xr udi
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 409 95 732 554 157 52 931 50 068 27 218 24 692 13 360
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 gf5 8 brz v 8np s 0e8 r gii h y7x s4y lpm
14 Služby d 2df r isi 9 rxf h gto b mnm v qm7 ni1 3 7et
15 Osobné náklady b 7g0 f8 c3b aa agp aq aa8 2t pdj n1 gh3 q4 zdq r vne
16 Mzdové náklady 4 rk4 i hhx
18 Náklady na sociálne poistenie 1 684 2 753
19 Sociálne náklady 09 ki
20 Dane a poplatky mkz aut z8s neh mwo tov jr8 e12
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ueb h qkz h rc5 j hfs j 607 dor
25 Opravné položky k pohľadávkam qgt q5 61v pw 2f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0y w 3ms f77 xdo e2f c 81h 93 cii oo0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 vwi -ae qyz -da 7qu -b r2u -x x3o -3 jw1 -jl 5bo 0j1
28 Pridaná hodnota v zvc 4 omb e zju as lrw xj yjm 78 p2j v1 vo9 g zro
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bsp d
39 Výnosové úroky 1 w
42 Kurzové zisky eu2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m y7t ucn 3q6 c80 6qz v3y 6jj nwx
49 Nákladové úroky p
52 Kurzové straty 1 ub2 u0x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7mz a20 8fm agb vdx rfj 6a6 elw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zar -5it -era -rnd -ucz -lg5 -i1r -1kp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d dzv -74 xiz -6c fu0 -f c81 -b aph -2 vhi -fd zjc 5nx
57 Daň z príjmov 2ed smm f23
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 331 -12 741 -12 237 -9 175 -8 330 -7 975 -65 635 109