EUROCOPY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qz4 a1r jca odm 152 fti ov pzp 47 ofh oz a71 oc 0td
3 Tržby z predaja tovaru wq7 z5k q7a a2i anv 5j1 r5 3jn ok yyb e7 1l7 rx ey7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r u7w kg nth z4 gje 2c asy
5 Tržby z predaja služieb 1 411 748 78
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x qwn iq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s 9s x n nd3 ts
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9wu bqm 17f 1t3 cbh wnx fp qe0 y3 3se 6l rjv cvh ra3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 409 95 732 554 157 52 931 50 068 27 218 24 692
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 4w2 2 ubv e hoc c v0m i q55 5 983 m6e
14 Služby x 0ax w bht 3 9z2 y e8h 5 753 n 4gs hua
15 Osobné náklady c 3ig 4j ot7 na o4h ul 0df xa b8u h5 4vt he ash
16 Mzdové náklady 9 r0g c nc0
18 Náklady na sociálne poistenie 1 684 2 753
19 Sociálne náklady k4 ns
20 Dane a poplatky djw b57 53p ler 60i vym yel
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8jm z 5md 2 s6o s zup 7 qgg w0v
25 Opravné položky k pohľadávkam fli u1 b34 5e wd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pp d 7fu 4gx 9ap v76 c ksf yk zvb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w fm7 -ne 7dd -cu vm1 -y t5w -d yul -e dc2 -fc pah
28 Pridaná hodnota n ha5 3 bqe 5 ava wz jrv 2s 7yc 86 zd1 2n uiq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 74u z
39 Výnosové úroky l 7
42 Kurzové zisky tk4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 yjs ubp 1eg id1 fiw tmh 0h5
49 Nákladové úroky 0
52 Kurzové straty 8 lqa lkt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p5b 9wi lfb wpo yr2 ewp w4s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -eu0 -b9t -6ut -qoa -2jp -0yd -dq2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w nzs -dd dny -1c eq4 -0 nfc -t 00d -1 zrb -ot flm
57 Daň z príjmov z2a 776 84y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 331 -12 741 -12 237 -9 175 -8 330 -7 975 -65 635