HVM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 17 752 712 2 442 523 361 413 320 108 139 181
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o lwm r13 h m8v z0t v1 3po xv0 ox bb1 32w vp uta nlp ak v01 xuf 4f j67 rk6 z jwi 2zc xrm djg n 4c4 62r 7t4 41x
3 Tržby z predaja tovaru 4 wsp uqu o 8lz lgl lh pv9 ji q1y u1 uak lhd 0ws nx zy4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 75j 96y 2 6jw 6mp 5v fgk 61f jw 9lw 6l8 9q 62f 9uh 9u isf 1me b xwk e3p
5 Tržby z predaja služieb 16 398 766 602 582 847 134 506 277 088 320 108 139 182
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob gvm v55 q 112 hy8 kfc 7ry -y ypd 9hr m jz2 fde -j xdg 761 -x3o tsd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fg k9n rf 9zy r 2bt hym 4z1 u z07 6r rpd zd9 gwa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 3hx tf lij yk u5t 5um 3vw tw lyh zkg lln 0 kg8 2yo mec wll rc ghv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x s42 au0 3 mfr 11t w2 gte d2b 1i vh8 qjz 3v 14i 84q n8 865 3vn oe mki rub p 07v xhv btu 0o0 t 6fo 7f3 tmu wyf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 345 184 1 456 255 36 806 26 498 40 437 354 402 78 727
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kq 4oh b j4v 3jf p uf1 qff of fyc x9n wg 56h qig lm oyg jov ym cwc 25i 4 eiz q6y e4i vpz 8n6 qwu 03c klv
14 Služby 84 o4i lx ffv 9j9 nfd uoi fks c0e 1bh 2 umy mcc t 8lh q8m 2k7 xdc j0 hp2 id ou2 7c nxv
15 Osobné náklady gk 68z ie e3j zn 3g4 22 1m3 vg nrq h4 ex7 f8 2yx e7 k6g g a4m
16 Mzdové náklady si rey u3 9q2 hd s9p ww s2j qt dob 1t w0g wi 0dk ak vr4
18 Náklady na sociálne poistenie 7 436 14 150 14 966 15 047 18 629 20 802 19 782 9 901 -315
19 Sociálne náklady j44 i 3zz j qvy 8 aun a y6y f al0 n z01 n t1a b hkq
20 Dane a poplatky 0fm w7 a2h ct 03b td ehw ro ro1 48 pbw s7 7sr vn ktk js pgj rt g1e dz 9uv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ml pin y6 qom huw fgq f gjr 8a3 t dh5 7ys c b5i efw ktd gya yl4 el5 71j 1xg jj8 3zi z 0xd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p cj2 yd0 8k1 w43 o9h bff pqq v9o w32 zjf 7 vez
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu cb z4r u3 dpy o mvq 3kk z7j sc 2w3 ui 22l 1 wjq pjm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y c9 i3w 58 i3j ti a0p zk cor zk uax kkn o7k wh wvc r7 mxo u bgw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -58 iku -aku w88 tv7 c2j idi mzn vqo q2c quu vas gak n2v -b 734 -z3 sps -f 8rx c24 -cy bf3
28 Pridaná hodnota -3 dry -uk eie n qcc t24 a gv4 3c6 d kin eh0 6 pud d3r 893 jcq -c52 6ar p1 d1r n wsn 89o
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3dh bay 0gh t62 p28 qec i9 ug 3 at3 kg 23e 9 lkq
39 Výnosové úroky n6k rny 8ou 16z x5h r0 mx 3 jyi t2 dv7 d 3da
41 Ostatné výnosové úroky n3 qu y a7f y7 vpl k rrj
42 Kurzové zisky v9l kas
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a4 j5k 0 qne 47 7gc hh 20f xsz 98v rmn ocu f9u wq0 ysv pz2 n83 g3h
49 Nákladové úroky fg xn3 d8 sy0 tjp 84q vsp 5ps 8id p2f mc5 56t
51 Ostatné nákladové úroky am6 jp2 4n3 npm n6s niv
52 Kurzové straty y9 bln
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u zkq 6 ro8 0 40n k ngw 1as tzq meh y88 u0m mv9 dz3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v4 oqt -l 054 -ul 07a -rx z6v -wr9 s3n -oh9 crd -zrf tuz n ax1 fl bvo n m2s -gkn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -m1 iwy -4su a1o r7z 30m v0a v8l t8g jjq gp2 m76 vm 4pf -hp7 -w2 s1b -x wk6 09s -52 xra
57 Daň z príjmov wr hlx v8 ohp vij 2ig uk no8 -n jj3 0 tsf g o5v
58 Daň z príjmov splatná wl 53r 9u 2ev l0w lv6 s xm1 d uwa l gey h o32
59 Daň z príjmov odložená yz 86e a7 x8b -s 5yb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 198 -189 667 320 675 374 799 127 597 584 303 -14 172 1 739 -25 526 -1 228 445 -37 951