BB SPORT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 126 964 170 952 123 753 98 080
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uqg p9g 8de fkm hp5 4ej hc5 pw6 6hi h0y
3 Tržby z predaja tovaru 6fx 1ke wv1 9rb uj 5jo g2 98o rj0 qga
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov da s7v
5 Tržby z predaja služieb 23 045 7 345 32 301 12 340
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 sqd fw o3l q rqm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v db1 eg x sug s 3r7 f vmc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jq8 vst meb cuq ktn 5qe 328 jiw 044 iq1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 100 526 131 238 85 176 68 399 110 989
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 ate a yba ta m6f i lfi c ed2
14 Služby k zqm w 953 a ut9 u b88 6x jw6
15 Osobné náklady z 8w7 p 0pr 1 eih u oww 2 zz0
16 Mzdové náklady j gax r 01u x 2nr w gfh
18 Náklady na sociálne poistenie 1 909 1 571 1 899 1 865
19 Sociálne náklady rn
20 Dane a poplatky zca dg3 rq6 8sl 7vx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 1xl 22 2p5 f5 of6 w3 cgr s4 72j
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e 039 cs fwh rf j92 o4 b50
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x t7n d u7a
25 Opravné položky k pohľadávkam q57 9 znh 0 brk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t 8um l fgn z aqp e wer w e2z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m6q -5 bb2 l 7or -a c5t -f jcn
28 Pridaná hodnota me 69t rc mzo lm xmt 1d 3uc v2 x0k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l k 0 w
39 Výnosové úroky u 2 v 4
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 8
41 Ostatné výnosové úroky p z a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1w j j3v 4ah iru k4i
49 Nákladové úroky l xa4 tnl 061 ysx
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky u t2t y80
51 Ostatné nákladové úroky kl1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0u r3 73 k6 kj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cb -i tqa -4yh -kaq -jh5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -rj6 -j 7c7 8 a38 -n rgd -m lev
57 Daň z príjmov q3j cbo fva mqg i3k
58 Daň z príjmov splatná 26i caw i1u vrh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 690 -4 060 214 -7 916 -5 081