Kvetyart, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 749 6 885 4 117 7 939 11 172 11 764 10 784 8 163 7 960 6 680 5 040 475 2 163
33 Obežný majetok e byf 0 wsz 4 mfy 3 sy0 r9 0hh yw y1s jv 205 g nf7 z 62m s wdr 1 q3o ppi c j1w
34 Zásoby súčet hac rma
35 Materiál 0xq uqx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5 bbp
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet d9
51 Iné pohľadávky 7 k0p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4xd s fb0 p dra t5 psy p 99w 4 yio 2 5ah w 7w9 r wui o dbq mu0 7pq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1xw 8v3 pt qs6 l jv0 0 jes w cni fa9 ha4 sgy wlb
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9z9 s4k rot
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 009 1 764 5 566
62 Sociálne poistenie tv yxw tac uk9 4pr esa a6t xpo
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5x 5j8 63d r71 izl 15h zrn p1y
65 Iné pohľadávky p 3bs j c1t z vqb f s8e m fly q sa9 2 30q
71 Finančné účty 6 w00 w uyt g nnz y ko4 nuv 0 vgd x v1b m92 39s wo9 qnx 49 q qcl
72 Peniaze j eaa 0 2cs d ncs mrb 9id d bpa j zwr pfg 6qd e3g plf gk l kci
73 Účty v bankách a c6 ez 7 tw5 1pm 1zw
74 Časové rozlíšenie súčet e 8m
76 Náklady budúcich období krátkodobé j lj
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m oh6 g w4v f 0i2 p yrj zn w4u xk 10d be kck r jmg a 8ns 2 nsg 8 dda pdm 3 4nk
80 Vlastné imanie 6 9hs k awm 2 7r0 m 7jw m mf7 9 mi0 j bjo u 9s1 q yls y pfg h osv -fmz -3 af9
81 Základné imanie súčet r g46 u 3ah 3 w3s p v04 h w80 p zih l bxq p 9hr 9 zrf h dz3 c g0n o 2jv i bnl
82 Základné imanie v k1p m 8l4 x 2g4 j tod o y3d 5 1ih t 6cn 0 v78 h y7x z iqs u f24 0 1ht e iic
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 hi0 -1 l4i -x thy -l 72s -d rnv -w 28t -3va -q 3zn -9ba -u yk4 -s imc -y l10 -h 4qk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o7 d4
99 Neuhradená strata minulých rokov -s dy6 -w de5 -x az4 -5 czb -t n75 -k i4u -dk0 -t t8q -rzs -1 635 -o yoo -c 1bp -j asi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fe -1rb -3 y10 -sdj 4t m uci -6f2 05b -a zmd -zx5 -jxl -n 6b2 -fia
101 Záväzky j ohi y x6z 4 u1v 1 wyh n d3l l 5i3 j riv f md9 5 p77 m zcv 7 rv6 9 8ca n e2i
122 Krátkodobé záväzky súčet y zre s 5qe l 20i b hqi h y6r a 0fn 4 1ud j a75 8 ha5 2 jbh j b0l 5 yaa 1 2vo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 f2b m kri a cfn a 2t3 4tr k b7s 0 l7n d 6qx j vp3 9 5u8 h3o -fxa -jk2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hmp 6 u4t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p knn 4 rch
131 Záväzky voči zamestnancom -vkx -9x -py -w9 ac 1y et ce3 kvs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ps go 68
133 Daňové záväzky a dotácie jh vc 48 u96 ex1 4m6 fwj 0p9 wz w4
135 Iné záväzky m8 a y6p -pqr 5 4wv x ni8 g eon 8 31e 7 nzn