Procházka & partners, spol. s r. o. - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.12.2017 - 30.11.2018
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.12.2016 - 30.11.2017
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.12.2015 - 30.11.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX

2013

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha