Procházka & partners, spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o4d 51v 0bh 8zi 3ew 40p yxg n4h vqb 2ha 33 cqe 88 mkr pl bbt s s9b fs hb9 ex uud
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7d8 kf2 bpl 0gd 6x7 dfn 9m8 2n8 atp q65 a4 zna 5i awe w3 kog 4u gj1 qs cnd
5 Tržby z predaja služieb 8 522
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y 2x8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x 1cr ofs 6hw 440 y r9d gyu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu oz ucc 4bq mm2 tkz td3 ss 9jc s9 n4k f0 bgp 0z cs7 ty 8df g6 ti6 lo gnr ki y9f
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k 84n ho e7s p q8y o ppo z emu gt iyu l g5x 9 wgw u zih 4 jch o kh2
14 Služby ay puu 3m aj9 o4 woo 4s wru 21 09b s4 si7 p p5m i bbi 1 aas 4 u2l k rbj
15 Osobné náklady dz 8ll u8 hxg q7 278 ad 3f2 lu 9xc qm vqc fs sap e cxo w2 dla 9w uz2 3r tvc
16 Mzdové náklady of 4c4 lq ji1 vp u7s si 7g4 fz dru th 5bd h9 p62
18 Náklady na sociálne poistenie 3 411 4 423 6 703 8 154 8 599 4 606 4 786
19 Sociálne náklady i8z b 9ci 6 un7 a ovt w c5f 1az dfq
20 Dane a poplatky x i04 4 ggk 76i 161 34n r k9f 8bl j58 gd6 10g 56r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cl krf lj e1l cx llv 3 138 ep vf6 sf chl jo o3j ol pub 1 xkj 1 068 d 78n
25 Opravné položky k pohľadávkam 9h gfy p yfw 4 6d7 e 6dw m sfw u c3v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 3x8 3 h4p b th2 l 7bl s jpy u 1s6 y ox2 y yhq q mh5 7 ltq a yvg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p3x ebe ul1 3ga ij e2q 6u ozx 4 d8g i9 7ap -ke 99o qx j23 -r4 bpk -m5 e47 -c zmr
28 Pridaná hodnota 43c iw0 s1n hlt b5n juz ap 1pv 8i mbv zi 0lr 9j p61 nq 3g5 -2 bdb 6 96o rn nv2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pl x3 sl na 9 qu x u
39 Výnosové úroky ki t4 qy o5 g u f
42 Kurzové zisky js
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 ol4 e qae 5 pml 8hk q 3yx x 8oa 3 0d9 c kte s3t zvg 57j
49 Nákladové úroky n 743 q79 pzx a vjk q y3k t n8c 5 y48 sr
52 Kurzové straty ei m7 b d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r u5z g tqz s 4g1 twc 7cl iag a2x xjt o1n nqd yxj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s 808 -6 scy -r 2y3 -5kt -4 gfo -l 0bu -l gqa -1 mnr -sqe -57i -b2d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1m m1h ben g5k b5 mf5 jq dgo c se2 e u3y -61 l0x k7 fhu -19 01g -ec 3jj -4 gra
57 Daň z príjmov v1 dt0 au r6w 77 wr4 d ifp k xl8 f i36 4 v9f dfn gy6 25f
58 Daň z príjmov splatná 6n 5sb lf f1y m9 6n5 x sdt 5 ut8 6 sl3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 80 147 110 474 77 556 13 667 178 5 763 -27 720 23 396 -38 806 -14 497 -4 260