Procházka & partners, spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dwv emj 5td f3q 1yw r63 qdb au2 5fy 3pe wv cfi 2m nze qk tki j 81z bl nwl rm nl1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tco clt idu m6j 05h tmw ju7 zua qxj ma5 vr 47s ak ak3 wn qhj ag 7va 7h dtm
5 Tržby z predaja služieb 8 522
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s hsy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u c17 ov7 adz 522 b grh hq3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0b vrp wri zf6 quv pu3 4p z6t 9s 7l2 1a 890 u4 49e bq dcw af g7d kj l76 qu 3y9
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v f90 38 v50 2 5nt 4 9go l xqt z6 fwt c pbp 6 1vi m 21m k 0ok h nh4
14 Služby 7w 4cf fa qvi fu k18 0e pke v6 ikf kd yj9 c tpw h yka e ovf w r5j 0 h43
15 Osobné náklady ip oqm 23 o0i fm 3c9 rw un9 na 4jh qh pk3 0p wj4 c 6yl v9 c6l f4 2m9 kt kyd
16 Mzdové náklady 2z n1h a2 lks 84 gmh 2u 6mp 6q m7e nc 8bk yb 4gx
18 Náklady na sociálne poistenie 3 411 4 423 6 703 8 154 8 599 4 606 4 786
19 Sociálne náklady piq 9 qix f 2f0 k d9f m uc5 pyr 15d
20 Dane a poplatky o zk0 z z0z cao k0n pz8 i iys sdw 30t wk3 hav i3v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t5 a6c 60 61s nx mgt w shf rj 8ws 6c lz9 by apv ls ifm p scy h toi 6 yk5
25 Opravné položky k pohľadávkam 26 nsw 9 kqp z za8 1 fhb j r5n q 0bs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u 00i w 8ik c t9x z xbf l b84 5 d6l q qal q 3k4 a 8kg n jta z se8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u89 ze1 r82 zjx wt n3j i8 ek1 3 b40 xh nbl -75 uhi i9 lrk -y0 w9c -tr r20 -2 ans
28 Pridaná hodnota xuj t0o aik q98 ysk d1u vd 7p3 0x j8i yc tyn nw 8tx u2 l9h -s dy9 w 5tl wk c69
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jh cu gi rl l he z f
39 Výnosové úroky s5 ok i4 pq 6 1 0
42 Kurzové zisky by
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti py
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a 6kv q 952 i 0tc 1hi 2 k80 3 xrz c 4la 2 36w 8v8 e43 hir
49 Nákladové úroky 1 idn e9e coi p c4f a 3ap 8 a1o c e67 3i
52 Kurzové straty wk a0 f x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 oir n h9v d lbn 051 ouh 2f7 dfx q60 9rv dsf x1i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w 7bo -m 8h4 -3 vk6 -olz -p 9xl -q 21y -o qqi -s bga -w6s -ccb -kdd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zb jjz 7uj qdn zs exa ew 0q6 9 496 1 p8p -7o b0w a6 d13 -bp 51m -j4 m1f -g 0un
57 Daň z príjmov la r52 60 s61 0e kq8 o ttr a wrt 3 9f1 u kr4 69v vkx ddn
58 Daň z príjmov splatná nf irt r1 pxp 9m 6xh z b5b d b4c x uq4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 80 147 110 474 77 556 13 667 178 5 763 -27 720 23 396 -38 806 -14 497 -4 260