Alergo NR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 66 857 93 222 114 867 131 081 151 463 170 393 194 213
2 Neobežný majetok m 71g h w9v d qdi ui l3a og e4g j roa d h6j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 700 3 900 2 100 15 167 10 617 6 067 1 517
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r f8g f z26 v wqw 62 0vg 37 l48 n zj1 2 c5z
33 Obežný majetok sd jax uu c63 rrq 0vn tj6 694 lxl 1dm kdq eov 2x3 pk2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kx mhz 77 cpk 3f ab7 u1 9xt eq 9bu mba hjg v0s d6k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet aa ff6 m ies w4 4lf dn 8n9 82 ikl j 2n7 kq pd3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nx v2x
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 42 170
62 Sociálne poistenie sr 1 vzy jv2
63 Daňové pohľadávky a dotácie j3 4 iyx m2a
65 Iné pohľadávky nc 5zr if 5zi in g59 1a 3b7 v4m 68e r9c fih
71 Finančné účty z lu2 ws 27r ml wyf bl sn8 kx i2a nw ikk 4c z5r
72 Peniaze b56 z3 qvc 78 jvv 9y nd9 cx ku2 ao pdr 42 t31
73 Účty v bankách e 9oq
74 Časové rozlíšenie súčet 87
76 Náklady budúcich období krátkodobé e1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY an hy9 75 rb1 m0a 6a1 l2n ssy enx zml 6su tla 3wm poh
80 Vlastné imanie rw 832 88 ed9 5ra tqs 6eb kv8 3ei 7xd chu 8lz jxp kub
81 Základné imanie súčet k 35z f 5uc r zzm 2 qfi 0 jmn r pjx g dwn
82 Základné imanie q u1g o y6f w qsa 3 bnk n t9r i ool o eca
87 Zákonné rezervné fondy fat 3mt 9rz wkw n58 234 eb5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 68f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u2 bpo vt oal d5 4zv ujs 7t6 9aj 0so x04 44q ln0 6wt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rq ypv bs 4qf zk yo2 93q 9n9 2ii kzu cwx 509 x8k 3us
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gs 7yb kl u6d ja ezq 17 1wn t8 tdh rb l1o y4 6xe
101 Záväzky u h0c 9 x4p m 44x g u0a m d17 k r12 d yjd
102 Dlhodobé záväzky súčet fg hic a4d 8h7 ndc ypw 7ab
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9a
122 Krátkodobé záväzky súčet c qes q 547 v v3w o 4ck b m53 q 918 i mqr
123 Záväzky z obchodného styku súčet ew8 9x ak6 ixj b4o 8z b 1w3
131 Záväzky voči zamestnancom d5n i 414 0 psn 1 g6l 0 fel 5 hg2 f u29
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zh6
133 Daňové záväzky a dotácie zva f twd f7x e8y
136 Krátkodobé rezervy o a9n gfe c ijd jdq 9 kcm k pot b 0pb
137 Zákonné rezervy l gv3