DEMI - RENT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 8 218 13 570 7 270 7 262 7 142 6 396 15 981 15 328 41 091 36 759 23 807 23 585 22 933 20 374
2 Neobežný majetok q j0b r 3l9 cu fjw o0 1mk ht hf3 8v ox7 vb m81 z5 neu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 250 7 250 19 393 15 500 15 700 11 807 11 807 11 807
12 Pozemky y vrm v qvi l 0de 6 ua3 6 qr1 q mrr y bg6 w r1k
13 Stavby 2 omi 3 oiv b mkg w 98w q 7th 4 pmy m wfl u 6z9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5d l1o k lwu h t30 g egn h nov e oet
33 Obežný majetok s 1gw ux 4nt k hf6 7 k00 k o8v e 35k y u0s e vv0 0q uvc 86 oes 4 w54 95 9dm 33 p62 s czt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 xlo gc q q b x0u 3 dkt 2 3eu l gcm u 9bz 9c k0 9q ck
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 7u8 pe x a g 46l 7 by4 c usu l js0 b xrk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t y85 ge w 3
65 Iné pohľadávky yx w9 40 n5
71 Finančné účty s 8vw zl mv9 n jg4 c 2oc q pna a hnf q 0zl lj ejc j0 b7j c b8n up ij1 z3 6ia y hka
72 Peniaze 6 d6d cv 88s n 1xu q bdg p co4 h n0t f b0s 5m ln5 3a g7c 3 mp5 0r 5it bi di0 u r3v
73 Účty v bankách rf d0 hp
74 Časové rozlíšenie súčet skj r5v
76 Náklady budúcich období krátkodobé qu1 1wr
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 2ta b2 ie2 u zeg 7 f0a o 62y 5 ing qe 9kb a6 h7d mp cqi ph nec iw 0ff 8d oq6 3u nbs fy fp2
80 Vlastné imanie t zbt 7v na1 x f8d 8 xgx k if3 l b64 t 7ob b lrl py rlk sd muf o qnt o 3ez d n3s yj zyt
81 Základné imanie súčet h y48 k 6k4 4 qa5 4 t4z x osl 6 s7s 0 o63 v 8uj r 713 p loh x t7u 0 kh0 s ajv q gs8
82 Základné imanie f 92a 2 6uk f pyi 6 vcg t s6b z fo0 c 53x w yiv d 736 d 27w 9 st2 o frh q 70s g 9i8
87 Zákonné rezervné fondy 8ng xav 658 v1o did 44f oha ofb ai6 r9y 5ms aao
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tv2 xfo 2yr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yca -sv -anj -1 bt5 d7f -30s 6 9cl r 4cd -e lcx -3 xej 8 3u7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -gp jwf y l4l l ot1 0 v7j
99 Neuhradená strata minulých rokov -pdg -fuj -c kwp -g3h -z e46 -0 0fb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -str 8 goz -dm -3n -jes -2um k z36 -k4y c mu4 -u ijj -0 un6 -6dn -s t13
101 Záväzky t jok k n19 s sqa h c10 k 547 bv 3pq t1 j60 mn jl3 yb z2i w3 hg4 de 8nt
102 Dlhodobé záväzky súčet yv3
114 Záväzky zo sociálneho fondu i17
122 Krátkodobé záväzky súčet fsz u bq5 4sl 8 xth 77u p p5i ze 3s us
123 Záväzky z obchodného styku súčet wwi kc
131 Záväzky voči zamestnancom 0s2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5eo
133 Daňové záväzky a dotácie zl 2 8pf rp4 isy 1t3 w hsa l0 lj iq
135 Iné záväzky 2n 2 p9y
136 Krátkodobé rezervy l66 1 q47
137 Zákonné rezervy iw3 4 97g
139 Bežné bankové úvery s
140 Krátkodobé finančné výpomoci h y2f ws nfo 6e j41 h3 bj8 da gzd gs 6dg n0 q3v