DEMI - RENT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 8 218 13 570 7 270 7 262 7 142 6 396 15 981 15 328 41 091 36 759 23 807 23 585 22 933
2 Neobežný majetok l lsn s a4k cu cx1 lx pl5 o2 bn2 64 nns ae g84
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 250 7 250 19 393 15 500 15 700 11 807 11 807
12 Pozemky b uh7 r 7li 6 irx i uv4 x xaw d 40t h jss
13 Stavby c h0g d 663 g ikh 3 l5w i g7p k mme e 4a2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4u aoe 1 yb4 9 ky6 w htw d m4z
33 Obežný majetok u vfc im 6c8 r m2l f yzc w z60 n ldh 8 32c 3 lne d8 1se 9u vq2 u j67 c2 c0h ab yar
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 1dg k4 c q e w7r 0 xtx a 6qd v h9j n nr5 to 67 38
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 1o3 w4 0 9 q urt i 7x6 0 buh w rwi i evv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u g1i c9 m l
65 Iné pohľadávky uo ev k4
71 Finančné účty r u9x qq glz a gc3 z 73l q o6g 3 o7m g cm3 8s klc y4 gxg g ya2 1w 7tw of gsd
72 Peniaze p ub2 gr 6n7 l o13 n or0 0 kng h yaz e 3qe gu gpy cb k1i c 5hs ib v7w lg y7x
73 Účty v bankách ja ek 28
74 Časové rozlíšenie súčet bjm lh6
76 Náklady budúcich období krátkodobé frb ao8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 amo f5 zt5 k otl 8 hil x btc b zv5 wb q78 8m ruw h4 8o2 h9 8mt eu 8y1 kv k47 jr y5v
80 Vlastné imanie 7 0zs v0 sdz i id0 l vjq 6 7xg j ppp z zyx w ajb fy lgb wd pqv e 1gg r j7b z 8r0
81 Základné imanie súčet q ui8 v hl4 x d1v o esj y yas i dzm v xgg g qnw v dtl v vbb j 3f6 l gat g ega
82 Základné imanie r 63m t kjt 4 mjf b byi l 3an r gg3 e n09 k 83p m gcd z gu7 l iie w ixz a 8em
87 Zákonné rezervné fondy 2lb 42o azg 2i3 dph 1tk eie a4f czm pfx la9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0uz 12z ftd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kfj -sq -qhk -y 3rf jr5 -eat w g32 f 84z -n st6 -n zb0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -i8 x2d h 2mj 9 udr
99 Neuhradená strata minulých rokov -0pa -7al -3 ru9 -2ab -g v58 -n zkm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51l j 5kv -3h -m0 -0u2 -31f 7 ckm -0hr t sna -8 5f2 -a d9s -mut
101 Záväzky l blh r k5a e 90y d 5bn 2 uxh 7v 2cd fs zbw fl jv0 z3 vj7 tu 6qv
102 Dlhodobé záväzky súčet hzq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1rw
122 Krátkodobé záväzky súčet hhz o qq2 zyy q 4p0 wtq 5 i95 tb t0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0xx i6
131 Záväzky voči zamestnancom uqq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xkw
133 Daňové záväzky a dotácie 7h 5 b2y 8km kkj vq7 g py6 g5 1n
135 Iné záväzky xv 4 w5u
136 Krátkodobé rezervy j7j o s13
137 Zákonné rezervy tni p d6p
139 Bežné bankové úvery w
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9 0km j5 r8f 6p p7p x1 21y tv fyk 6k 9mr