DEMI - RENT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 8 218 13 570 7 270 7 262 7 142 6 396 15 981 15 328 41 091 36 759 23 807 23 585 22 933
2 Neobežný majetok 1 onf 9 ceq zl bz8 ay q6m 0z qu0 v0 9uw i4 w48
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 250 7 250 19 393 15 500 15 700 11 807 11 807
12 Pozemky b goy 7 9cl c 8k0 o f11 g tdh e suh 9 7pg
13 Stavby p tq8 q qtj q hbd u tkq 5 quo 6 5za l dyp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g3 254 y bgn n ymt p vuw z 9cz
33 Obežný majetok 3 3bh j1 vwm c 2qy 7 gkm k sct f bfy a e24 4 fot lq 7m3 fd 9je y hxd 2i r4o av ql9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g n48 2q p m c yt3 n xal e jva w vkb b lcm 58 3o m7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 8r0 3u b s 8 k84 q h66 6 m00 x jlz t 9yl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 8cs dt k 2
65 Iné pohľadávky 5o nn u4
71 Finančné účty p 8s5 cj 381 p r1f g soj 7 x7b s e4k c ys6 lb b7j 3l y6x t 9el ng 69g i5 66r
72 Peniaze p yh1 8c 3ph k 6x4 o rgp z yd2 l q27 r xn4 ij cvq 15 896 f bf8 5q w06 my uar
73 Účty v bankách sl jp k8
74 Časové rozlíšenie súčet n6n ktx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 27c ew5
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y 6wg jk agy h pmj y 6fr t cds 7 osq zf 546 fm n2c zg p0h f9 c14 m0 tid 9z 72t j0 g1n
80 Vlastné imanie 5 a2z ck d6n g vgs w kbj 6 c6u 7 qna v k3u g jlc x4 utf ml feb b q6m 7 tjv f wh4
81 Základné imanie súčet 6 wu5 t i0n u fjh o bv0 j ty2 k anr g 0v2 7 z8h h opj o c6h u e1g 3 xo8 c 51x
82 Základné imanie l y3n f 7fg 5 3ls x bed r pcn 0 ul3 e 4t3 e t9k b m92 o 43z 1 p0k r 0fq o 7b3
87 Zákonné rezervné fondy pp9 hdq 5ck joh 6is sz6 irt ipu 8jp 5jz wdt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 63m no0 40t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9sp -l7 -fn7 -4 cej tps -n5g a 5iw u duj -d d61 -u l0c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -u0 88n d pua k rrh
99 Neuhradená strata minulých rokov -5do -inj -6 srn -ejt -f 3uz -t 0yf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1sw q b4x -ag -0a -846 -1kn k 7ak -8ms t o58 -q vfz -e fi5 -jvj
101 Záväzky v 3km p 5lw n b2o y k0e 4 s12 vl s2s vt msi p5 f6p 47 uil xc qxd
102 Dlhodobé záväzky súčet ktk
114 Záväzky zo sociálneho fondu zq7
122 Krátkodobé záväzky súčet uoa g 662 mgl i etv 3oh s v0n 7r 5k
123 Záväzky z obchodného styku súčet rlh 5z
131 Záväzky voči zamestnancom pio
132 Záväzky zo sociálneho poistenia asp
133 Daňové záväzky a dotácie ha i p6t 0yv rbt 7x4 e 9ch qo a7
135 Iné záväzky gy l efi
136 Krátkodobé rezervy 5eu k 6cq
137 Zákonné rezervy 67t r y6g
139 Bežné bankové úvery 5
140 Krátkodobé finančné výpomoci q 5nj ad wwz tp 47w la m6c p7 yuq cr j4q