DEMI - RENT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k6 mnl z7 1e7 uh9 0 jeo h 9aw tz qpr a gy6 nr 8kt g tqb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q7 3e5 vy vh8 34 3bl f l4e
5 Tržby z predaja služieb 900 3 201 7 512 5 757 15 820
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0e gz6 q6 vn2 k9h n dei 0o e 11f pb q clx q tp4 9s zvl j euq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u o1y 4 9c6 vr8 omw gik eks s 5i8 o y87
14 Služby g tsb as a2v 8 138 8 23m 6d f n1d d r9a 2 smw 7e zm4 w ik9
15 Osobné náklady jj dfg wh 1xg -4q4
16 Mzdové náklady i x06 k ooc -yq7
18 Náklady na sociálne poistenie 3 214 2 140 11
19 Sociálne náklady gj9 ujl 0h
20 Dane a poplatky jn sxb yze op 0u1 y85 1um
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s kjn 4 7li 2 277
25 Opravné položky k pohľadávkam q 468 e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j4g ssd -yqu q ko0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -rt8 s m0o wxr zl -sj o fk5 -4y j jh7 -g gqa -9 oy7 bcu
28 Pridaná hodnota wv 63a ps g35 -39v du -8n v c7w h3 555 qu6 -x kt2 7 b9m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z3g ojq bvj m7g gn y4 qo oam 05q 2at ng7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 48y x5q rm7 pjn hs mm vd 5vt fxh d2d em9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5di -akq -0gp -ak4 -2p -fn -wq -hst -t5c -1zq -tl9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gay t lpz -cc -s -ch0 y cri -2dt n yze -z do4 -c xe2 -b3g
57 Daň z príjmov 4 kvy pe3 ndt uu4 dio
58 Daň z príjmov splatná e arx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -818 4 794 -22 -6 -119 -480 1 782 -630 8 194 -3 391 -8 672 -136