Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX - Podrobnosti

Dátum vzniku
01.02.1999
Predmety činnosti
 • Marketing a manažment (od 1.2.1999)
 • Podnikateľské poradenstvo (od 1.2.1999)
 • Reklamná a propagačná činnosť (od 1.2.1999)
 • Sprostredkovanie obchodu a služieb (od 1.2.1999)
 • Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.2.1999)
 • Zámočnícke a zváračské práce (od 1.2.1999)
 • Opravy strojov a zariadení (mechanické časti) (od 1.2.1999)
 • Prieskum trhu (od 19.10.2001)
 • Baliace činnosti (od 19.10.2001)
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby (od 19.10.2001)
 • Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 19.10.2001)
 • Realizácia sadových úprav (od 19.10.2001)
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu: a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva b) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 19.10.2001)
 • Organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo (od 6.10.2004)
 • Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 6.10.2004)
 • Organizovanie seminárov, vzdelávacích, rekvalifikačných kurzov a školení , výchovných a kultúrnych podujatí (od 6.10.2004)
 • Vydavateľská činnosť (od 6.10.2004)
 • Prieskum verejnej mienky (od 6.10.2004)
 • Automatizované spracovanie údajov (od 6.10.2004)
 • Prednášková a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.9.2005)
 • Počítačová grafika, kresličské a grafické práce (od 20.9.2005)
 • Inžinierska činnosť v strojárstve a stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe) (od 20.9.2005)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi (od 20.9.2005)
 • Výroba výrobkov z plastov a papiera (od 20.9.2005)
 • Piliarska výroba a pilčícke práce (od 20.9.2005)
 • Obkladačské práce (od 20.9.2005)
 • Omietkárske práce (od 20.9.2005)
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 20.9.2005)
 • Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 20.9.2005)
 • Prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) (od 20.9.2005)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 20.9.2005)
 • Poskytovanie internetových služieb (od 20.9.2005)
 • Tvorba www stránok (od 20.9.2005)
 • Faktoring a forfaiting (od 20.9.2005)
 • Prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení (od 20.9.2005)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 3.9.2010)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 3.9.2010)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 3.9.2010)
 • Vedenie účtovníctva (od 12.12.2012)
 • Vykonávanie odťahovej služby (od 3.11.2014)
 • zobraziť ukončené
 • Zámočníctvo (od 15.7.1994 do 8.1.1996)
 • Výroba kovových konštrukcií (od 15.7.1994 do 8.1.1996)
 • Stavba strojov s mechanickým pohonom (od 15.7.1994 do 8.1.1996)
 • Opravy a úpravy strojov a zariadení - mechanické časti (od 15.7.1994 do 8.1.1996)
 • Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 15.7.1994 do 8.1.1996)
 • Sprostredkovanie obchodu a služieb (od 15.7.1994 do 8.1.1996)
 • Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.7.1994 do 8.1.1996)
 • Pomocné stavebné práce (od 1.2.1999 do 3.9.2010)
 • Demolácia a zemné práce (od 1.2.1999 do 3.9.2010)
 • Maliarske a natieračské práce (od 1.2.1999 do 3.9.2010)
 • Cestná nákladná doprava (od 16.5.2002 do 29.12.2004)
 • Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (od 20.9.2005 do 15.5.2019)
 • Betonárske práce (od 20.9.2005 do 3.9.2010)
 • Lešenárske práce (od 20.9.2005 do 3.9.2010)
 • Montáž sadrokartónu (od 20.9.2005 do 3.9.2010)
 • Práce vykonávané strojnými mechanizmami (od 20.9.2005 do 3.9.2010)
Dátum aktualizácie
11.04.2019
Domény