SZČO s IČO 37032518

Dátum vzniku
07.05.1999
Predmety činnosti
 • Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 1.6.1999)
 • Vodoinštalatérstvo (od 1.6.1999)
 • Kúrenárske práce (od 1.6.1999)
 • Prípravné práce pre stavbu (od 1.6.1999)
 • Demolácia a zemné práce (od 1.6.1999)
 • Maliarske a natieračské práce (od 1.6.1999)
 • Výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu : objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 1.6.1999)
 • Montáž plynových zariadení v rozsahu : Zariadenie na : znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW (od 1.6.1999)
 • Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu : kotly parné a kvapalinové /III.trieda/ kotly parné a kvapalinové /IV.trieda/ tlakové nádoby stabilné /IV.trieda/ tlakové nádoby stabilné /III.trieda/ kotly parné a kvapalinové /V.trieda/ tlakové nádoby stabilné /II.trieda/ tlakové nádoby stabilné /I.trieda/ potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda /I.trieda/ potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch /II.trieda/ (od 1.6.1999)
 • Montáž vodomerov na teplú a studenú vodu (od 1.6.1999)
 • Montáž meračov tepla (od 1.6.1999)
 • Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ (od 1.6.1999)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 1.6.1999)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 1.6.1999)
 • Reklamná a propagačná činnosť (od 1.6.1999)
 • Podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 1.6.1999)
 • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 1.6.1999)
 • zobraziť ukončené
 • Vykonávanie revízií tlakových zariadení v rozsahu : kotly parné a kvapalinové /III.trieda/ kotly parné a kvapalinové /IV.trieda/ kotly parné a kvapalinové /V.trieda/ potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda /I.trieda/ potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch /II.trieda/ (od 1.6.1999 do 1.6.2019)
Dátum aktualizácie
01.02.2020