SZČO s IČO 37473107

Vložka číslo
10873/T
Dátum vzniku
21.05.2019
Miesto podnikania
Špringerova 885/14
92207 Veľké Kostoľany
Bydlisko
Špringerova 885/14
92207 Veľké Kostoľany
Predmety činnosti
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 21.5.2019)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 21.5.2019)
 • Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (od 21.5.2019)
 • Prenájom motorových vozidiel (od 21.5.2019)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.5.2019)
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 21.5.2019)
 • Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy (od 21.5.2019)
 • Uskutočňovanie medzinárodnej prepravy tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (od 21.5.2019)
Uložené listiny
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Rozhodnutie Okresného úradu Trnava č. OU-TT-2015/029309
 • Licencia č. TTMN011633000000 pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
Dátum aktualizácie
09.05.2021